Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 5825 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 181/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego w 2010 roku
2009 5824 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 180/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5827 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 183/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5826 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 182/XXVI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia opłat lokalnych na 2010 rok
2009 4756 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 4755 2009-10-19 Uchwała Uchwała nr 172/XXV/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 25 września 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2009 2068 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 150/XXI/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypła-cania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Nowym Duninowie
2009 1960 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 142/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Nowy Duninów na lata 2008 – 2032
2009 1962 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 144/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy Nowy Duninów
2009 1961 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 143/XX/09 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowy Duninów na lata 2008 - 2015 roku
2009 1788 2009-05-11 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/08 Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Duninów na 2009 rok