Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 308

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11891 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 11890 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/111/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi
2019 11889 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
2019 9534 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/104/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 8889 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr IX/95/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sucha na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 8029 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 8028 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/89/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 8027 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/88/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/75/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025”
2019 8026 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/87/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”.
2019 8025 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/86/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
2019 8024 2019-06-28 Uchwała Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2019 6534 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/80/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2019 6533 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr VII/79/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5288 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
2019 5066 2019-04-17 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Sucha
2019 5065 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/77/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku
2019 5064 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/76/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 5063 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/71/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 5062 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/70/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024”
2019 5061 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/69/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
2019 5060 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/68/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Nowa Sucha
2019 2071 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2019 rok
2019 1915 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi
2019 807 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/54/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia diet dla sołtysów
2019 806 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/53/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia diet dla radnych Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 805 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/52/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diety Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Suchej
2019 804 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/51/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 358/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew.
2019 803 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/50/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 357/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek.
2019 802 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/49/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 356/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk.
2019 801 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/48/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 355/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin.
2019 800 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/47/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 354/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha – Nowy Żylin.
2019 799 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/46/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 353/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna.
2019 798 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/45/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 352/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów.
2019 797 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/44/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 351/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów.
2019 796 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/43/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 350/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy.
2019 795 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/42/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 349/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy.
2019 794 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/41/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 348/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi – Szeligi.
2019 793 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/40/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 347/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk.
2019 792 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/39/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 346/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin.
2019 791 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 345/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha.
2019 790 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/37/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 344/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin.
2019 789 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 343/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek.
2019 788 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/35/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 342/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów.
2019 787 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 341/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki.
2019 786 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 340/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi.
2019 785 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/32/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 339/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra.
2019 784 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/31/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 338/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin- Leonów.
2019 783 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 337/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska.
2019 782 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 336/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki
2019 781 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 335/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Braki
2019 780 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 334/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka
2019 779 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 333/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew
2019 778 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha
2019 777 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 776 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 11565 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/288/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha
2018 11564 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11563 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/271/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 11562 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2018 11561 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/282/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11560 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/281/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiazujących w roku 2019
2018 11559 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/280/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 9754 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2018 9753 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Nowa Sucha odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym
2018 9752 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 9751 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowa Sucha miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9750 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 9749 2018-10-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Nowa Sucha
2018 7257 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 7256 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3742 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowa Sucha na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3741 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze
2018 3740 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023
2018 3739 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 3738 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3737 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/239/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 3736 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 roku
2018 3735 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi
2018 2561 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okregi wyborcze
2018 2560 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2023
2018 2559 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2018 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2018 1299 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/220/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2018 rok
2018 790 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/228/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu
2018 789 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Gminy Nowa Sucha
2017 11501 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/206/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 11500 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/205/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2018.
2017 11499 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
2017 11498 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej
2017 11497 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej.
2017 11496 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Kurdwanowie
2017 11495 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Kozłowie Szlacheckim
2017 11494 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/217/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kozłowie Biskupim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim
2017 11493 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXX/203/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 KV SOCHACZEW - ŁOWICZ 1
2017 9976 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi
2017 9975 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Suchej i nadania jednostce nowego statutu
2017 9974 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2017 9973 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 października 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha
2017 7626 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Nowa Sucha
2017 7625 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Nowa Sucha za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 5827 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej"
2017 3233 2017-04-05 Uchwała Uchwała nr XXV/180/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 2 marca 2017r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2017 roku
2017 2478 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/155/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2017
2017 678 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2017 677 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10548 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 10547 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2016 10546 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Sucha
2016 10545 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Nowa Sucha
2016 10544 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 10543 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10542 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2017.
2016 10541 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego na rok 2017.
2016 10540 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/139/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 8425 2016-09-28 Uchwała Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 3 września 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Nowa Sucha pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowej Suchej
2016 6637 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6636 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6635 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2016 6634 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 5515 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5514 2016-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 maja 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 4171 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 marca 2016r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2016 roku
2016 2870 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1635 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2016
2015 11683 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer: 61/2, 62 i 63 oraz częściowo działek o numerze ewidencyjnym: 59, 60, 61/1 i 61/3 z obrębu Mizerka, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 11682 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr: 1, 3/4, 6 oraz częściowo działek o nr ewid.: 3/1, 5/1, 4/1 z obrębu Kazimierzów, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 11002 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/89/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2015 11001 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11000 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/83/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10999 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2016
2015 10998 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego na rok 2016
2015 10997 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/80/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9475 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/79/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewid. nr 322/21 i 323/12 z obrębu Kozłów Biskupi, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 9474 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 9 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer: 170/1, 172/1, 173/1, 174/1 oraz częściowo działki o numerze ewidencyjnym 171 z obrębu Stary Dębsk, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 5032 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2015r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2015 3877 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/55/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2015 roku
2015 3876 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/54/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2015 3875 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych numer; 82,83,84,85,86,87,88/1,88/2,89,135/1,135/2,137/1,137/2,137/4,137/5,139,150 oraz częściowo działki o numerze ewidencyjnym 81 z obrębu Nowy Kozłów Pierwszy, jednostka ewidencyjna Nowa Sucha
2015 1421 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr IV/40/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Sucha na rok 2015
2015 1260 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/47/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 239/2, 239/3, 246 i części działki nr ew. 243 z obrębu Kozłów Biskupi w Gminie Nowa Sucha
2015 1259 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr IV/46/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 244/1, 244/3, 244/4, 245/1, 255, 256, 257, 258 oraz części działki ewid. 259 z obrębu Kozłow Biskupi w Gminie Nowa Sucha
2015 452 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/37/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 358/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew
2015 451 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/36/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 357/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek
2015 450 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/35/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 356/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk
2015 449 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/34/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 355/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin
2015 448 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/33/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 354/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin
2015 447 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/32/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 353/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna
2015 446 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/31/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 352/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów
2015 445 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/30/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 351/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów
2015 444 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/29/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 350/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy
2015 443 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/28/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 349/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy
2015 442 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/27/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 348/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Drugi-Szeligi
2015 441 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/26/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 347/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk
2015 440 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/25/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 346/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin
2015 439 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/24/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 345/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha
2015 438 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/23/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 344/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin
2015 437 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/22/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 343/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek
2015 436 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/21/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 342/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów
2015 435 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/20/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 341/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki
2015 434 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/19/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 340/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi
2015 433 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/18/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej r 339/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra
2015 432 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 338/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r.w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów
2015 431 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 337/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska
2015 430 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 336/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki
2015 429 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/14/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 335/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu solectwu Braki
2015 428 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/13/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 334/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka
2015 427 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 333/XLV/2014 z dnia 30 października 2014 r w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew
2014 11973 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 358/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Zakrzew
2014 11972 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 357/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Wikcinek
2014 11971 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 356/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Dębsk
2014 11970 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 355/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stary Białynin
2014 11969 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 354/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Sucha-Nowy Żylin
2014 11968 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 353/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Roztropna
2014 11967 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 352/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Rokotów
2014 11966 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 351/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Orłów
2014 11965 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 350/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Okopy
2014 11964 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 349/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłów Pierwszy
2014 11963 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 348/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Kozłow Drugi-Szeligi
2014 11962 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 347/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Dębsk
2014 11961 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 346/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Białynin
2014 11960 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 345/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Sucha
2014 11959 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 344/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mizerka-Stary Żylin
2014 11958 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 343/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Marysinek
2014 11957 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 342/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kurdwanów
2014 11956 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 341/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Szlachecki
2014 11955 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 340/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kozłów Biskupi
2014 11954 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 339/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kościelna Góra
2014 11953 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 338/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kornelin-Leonów
2014 11952 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 337/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kolonia Gradowska
2014 11951 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 336/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Glinki
2014 11950 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 335/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Braki
2014 11949 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 334/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Borzymówka
2014 11948 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr 333/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie nadania statutu sołectwu Antoniew
2014 10949 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr 331/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Gminy Nowa Sucha
2014 10668 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 332/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2014 10667 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 323/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10666 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 322/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2015
2014 10665 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr 321/XLV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 9526 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 318/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2014 9525 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 września 2014r. w sprawie zniesienia ochrony użytków ekologicznych
2014 6928 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 311/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6700 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 312/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2014 6699 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 310/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 6698 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 309/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez własciciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 6697 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr 308/XLI/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2014 4207 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 291/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 4206 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 290/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 4205 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej
2014 4204 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 285/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 4203 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej
2014 4202 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVIII/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2014 roku
2014 671 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/2014 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 599 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 271/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 263/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Nowa Sucha
2014 598 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 270/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych i gimnazjów wraz z określeniem granic ich obwodów
2014 597 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr 265/XXXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nowa Sucha na rok 2014
2013 13626 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Nowa Sucha
2013 13625 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr 262/XXXIV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej
2013 12516 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 252/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2014
2013 12315 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nowa Sucha.
2013 12314 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 253/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12313 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 251/XXXIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 10605 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10604 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 244/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 10603 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 243/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowa Sucha oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 10602 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 82/2 z obrębu Zakrzew w Gminie Nowa Sucha
2013 10601 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 241/XXXI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 50/4 z obrębu Okopy w Gminie Nowa Sucha.
2013 9456 2013-08-30 Uchwała Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej
2013 8198 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 232/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych
2013 8197 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 231/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 8196 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 229/XXIX/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jakuba Kopacza w Nowej Suchej w Publiczne Przedszkole w Nowej Suchej
2013 6644 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6643 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 223/XXVIII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 24 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 5975 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 219/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie przyznawania pomocy na dożywianie, określenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia przyznawane w tym zakresie
2013 5974 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 218/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej
2013 5973 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 217/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszena warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 5972 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 216/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5971 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr 215/XXVII/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 5246 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 203/XXVI/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 21 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2013 roku
2013 2145 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 201/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 190/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2144 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 200/XXV/2013 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2013 1982 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 193/XXIV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2013 rok
2013 685 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowa Sucha
2013 684 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 191/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 683 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 190/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 682 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 189/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 681 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 188/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 680 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr 185/XXIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi
2012 9257 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 182/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9256 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 179/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Nowa Sucha
2012 9255 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 177/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9254 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 176/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych w roku 2013
2012 9253 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 175/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2013 roku
2012 9252 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 174/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli specjalistów w szkołach i innych formach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha
2012 9251 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 173/XXII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kozłowie Szlacheckim
2012 7038 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr 169/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowa Sucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6508 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 6507 2012-09-25 Uchwała Uchwała nr 166/XXI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 6 września 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 147/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28.06.2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2012 5645 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr 152/XX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nowa Sucha w gminie Nowa Sucha
2012 5595 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 150/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
2012 5594 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 147/XIX/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 4339 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr 141/XVIII/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 14 maja 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sucha w 2012 roku
2012 3851 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr 122/XVI/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 marca 2012r. w sprawie likwidacji Jednostki Budżetowej "Usługi Komunalne" w Nowej Suchej.
2012 2617 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 120/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2012 2616 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 118/XV/2012 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Sucha lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
2012 808 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 111/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XIII/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XII/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.
2012 807 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Nowej Suchej.
2012 806 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2012 rok.
2011 7067 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 89/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 85/XII/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Nowa Sucha jest organem prowadzącym i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2011 7066 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 88/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 80/XII/2011 z dnia 28.09.2011 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego  w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 7065 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 87/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 77/XII/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.
2011 7068 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 91/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2012 roku.
2011 7071 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Nowej Suchej Nr 19/III/2010 z dnia 29.12.2010 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, lasach i nieruchomościach.
2011 7070 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 7069 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr 92/XIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2012.
2011 6029 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 77/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum w Kozłowie Szlacheckim.
2011 6028 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany granic obwodu publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej.
2011 6030 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
2011 6032 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli ze szkół, dla których gmina Nowa Sucha jest organem prowadzącym i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
2011 6031 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr 80/XII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia trybu i kryteriów realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2011 5143 2011-09-07 Uchwała Uchwała nr 69/X/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 56/IX/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowa Sucha.
2011 4782 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 57/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego.
2011 4783 2011-08-19 Uchwała Uchwała nr 59/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowej Suchej.
2011 4411 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy NowaSucha.
2011 4412 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr 58/IX/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
2011 3158 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji tych organizacji
2011 3157 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nowa Sucha.
2011 3159 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rokotów (obreb geodezyjny "PGR Rokotów") w gminie Nowa Sucha
2011 3161 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 49/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Suchej 55A
2011 3160 2011-06-10 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 12 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zakrzew w gminie Nowa Sucha
2011 2228 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 marca 2011r. w sprawie nagród i wyróznień przyznawanych przez Gminę Nowa Sucha za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2011 1403 2011-03-23 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na 2011 rok.
2011 714 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu gminy Nowa Sucha.
2011 715 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 18/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 182/XLVII/2010 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 716 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 19/III/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 7461 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr 191/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Suchej im. Jakuba Kopacza
2010 6816 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 173/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi.
2010 6311 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 181/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2011 roku.
2010 6312 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 182/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2011.
2010 6313 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 183/XLVII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 4614 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr 169/XLIII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 42/VII/99 z dnia 11.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim.
2010 4615 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr 170/XLIII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/VII/99 z dnia 11.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie
2010 3866 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr 159/XL/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Suchej
2010 2234 2010-06-01 Uchwała Uchwała nr 153/XXXIX/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Sucha na rok 2010
2010 1019 2010-03-31 Uchwała Uchwała nr 149/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kozłów Biskupi
2009 5737 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 138/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2010 roku
2009 5738 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 139/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2010.
2009 5739 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 140/XXXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 2485 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 119/XXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowa Sucha za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Nowa Sucha
2009 2486 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 121/XXVII/2009 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi