Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 202

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 5989 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 257/XXXVI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie
2017 5987 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr 253/XXXVI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Mochowo instrumentem płatniczym
2017 3640 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 237/XXXIII/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Mochowo, Mochowo Nowe i Mochowo Parcele
2017 3639 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 236/XXXIII/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 2307 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości: Ligowo
2017 2306 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Bożewo i Bożewo Nowe
2017 2305 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Mochowo, Mochowo Nowe i Mochowo Parcele
2017 2304 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 220/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w gminie Mochowo
2017 2303 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 219/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2017 2302 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 218/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2017 2301 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXXI/2017 Rady Gminy w Mochowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2017 915 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2017 rok
2016 10675 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 205/XXVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 10674 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr 204/XXVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9773 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie statutów sołectw Gminy Mochowo
2016 9772 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 195/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9771 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 194/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 9770 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 193/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017
2016 9769 2016-11-17 Uchwała Uchwała nr 192/XXVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 8954 2016-10-17 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 października 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego organizowanego w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2016 7817 2016-09-06 Uchwała Uchwała nr 181/XXV/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mochowo
2016 6720 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 173/XXIV/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 5307 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 5306 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 166/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2016 5296 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 170/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 5295 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 169/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5294 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 5181 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 164/XXI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 5180 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 163/XXI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5179 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr 162/XXI/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo
2016 3333 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr 150/XIX/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
2016 1911 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 147/XVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Mochowo
2016 1910 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 146/XVIII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Mochowo jest organem prowadzącym
2016 1853 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 143/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żurawin
2016 1852 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 142/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żurawinek
2016 1851 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 141/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żuki
2016 1850 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 140/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żółtowo
2016 1849 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 139/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice Małe
2016 1848 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 138/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice Duże
2016 1847 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 137/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zglenice - Budy
2016 1846 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 136/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Śniechy
2016 1845 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sulkowo Rzeczne
2016 1844 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sulkowo-Bariany
2016 1843 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 133/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Romatowo
2016 1842 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 132/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rokicie
2016 1841 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 131/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Osiek
2016 1840 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 130/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Obręb
2016 1839 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 129/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Myszki Żabiki
2016 1838 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 128/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo Parcele
2016 1837 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 127/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo - Dobrzenice
2016 1836 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 126/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mochowo
2016 1835 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 125/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanówko
2016 1834 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 124/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanowo Stare
2016 1833 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 123/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Malanowo Nowe
2016 1832 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 122/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łukoszyno-Biki
2016 1831 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 121/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łukoszyn
2016 1830 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 120/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lisice Nowe
2016 1829 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 119/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ligówko
2016 1828 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 118/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ligowo
2016 1827 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 117/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kokoszczyn
2016 1826 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kapuśniki
2016 1825 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 115/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodnia
2016 1824 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 114/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grabówiec
2016 1823 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gozdy
2016 1822 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Florencja
2016 1821 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobrzenice Małe
2016 1820 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobaczewo
2016 1819 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Cieślin
2016 1818 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożewo Nowe
2016 1817 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożewo
2016 1816 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bendorzyn
2016 1815 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2016 Rady Gminy w Mochowie z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Adamowo
2016 787 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2016 rok
2015 10872 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 89/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 10871 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 88/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 10136 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 87/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10116 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 86/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 10115 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 85/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10114 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 84/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016
2015 10113 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 83/XV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 8998 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr 79/XIV/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 8268 2015-10-14 Uchwała Uchwała nr 74/XIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian we wniosku, stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo
2015 6500 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 64/XI/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie usług w punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Mochowo
2015 6044 2015-07-10 Uchwała Uchwała nr 58/X/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 5720 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 52/IX/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Mochowo i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 5719 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 5209 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Mochowo i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2015 5208 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych programem wieloletnim ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w powyższym zakresie
2015 5207 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie-Parcele, gm. Mochowo
2015 5206 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mochowo
2015 5205 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zniesienia sołectwa ZAŁSZYN i włączenia miejscowości ZAŁSZYN do sołectwa MOCHOWO-DOBRZENICE
2015 5204 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 maja 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 2800 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 32/VII/2015 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących zniesienia sołectwa ZAŁSZYN
2015 547 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 20/V/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2015 rok
2014 11772 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 11771 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 7/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2015 rok
2014 11770 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 6/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015
2014 11769 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 5/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11768 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 4/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2015
2014 11767 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 3/III/2014 Rady Gminy w Mochowie z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 8555 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr 299/XXXVIII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 5 września 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo
2014 7925 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 293/XXXVII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mochowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mochowo
2014 7924 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 292/XXXVII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 12 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania podjętych Uchwałą Nr 124/XX/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2014 7078 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2014 7077 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 279/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 7076 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2014 7075 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7074 2014-07-24 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2014r. zmieniajaca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 5921 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 275/XXXV/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Mochowo na lata 2013 - 2016"
2014 5920 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr 271/XXXV/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo
2014 3518 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIV/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania podjętych Uchwałą Nr 124/XX/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2014 3517 2014-04-04 Uchwała Uchwała nr 259/XXXIV/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2014 2021 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 253/XXXIII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1937 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 254/XXXIII/14 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne
2014 259 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 247/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Mochowo na 2014 rok
2014 258 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 242/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Parcele, gm. Mochowo
2014 257 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 241/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mochowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mochowo
2014 256 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr 240/XXXII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
2013 13044 2013-12-10 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Mochowo.
2013 13043 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 236/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mochowie
2013 13042 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 234/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Mochowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”
2013 13041 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 232/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 13040 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 13039 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 225/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej na rok 2014
2013 13038 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 224/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13037 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 223/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13036 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 222/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2014
2013 13035 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr 221/XXXI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 10591 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 216/XXX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska gminnego w Mochowie Parcele, gm. Mochowo
2013 10590 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr 215/XXX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 18 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo
2013 9383 2013-08-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXIX/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 sierpnia 2013r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 8361 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 202/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Mochowie Parcele, gm. Mochowo
2013 8360 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 201/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8359 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 200/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 8358 2013-07-23 Uchwała Uchwała nr 199/XXVII/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Mochowo
2013 6271 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 191/XXVI/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w Bożewie Nowym, gmina Mochowo
2013 5603 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 185/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5602 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 184/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mochowo
2013 5601 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 183/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 5600 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 182/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5599 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 181/XXV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo
2013 4482 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 175/XXIV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 4481 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 174/XXIV/13 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 803 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr 150/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości
2013 731 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr Budżetowa Gminy MOchowo na rok 2013 Nr 155/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 730 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 153/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 729 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 152/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2013 728 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 149/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 727 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 726 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 725 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 146/XXII/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mochowo
2012 9032 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 139/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9031 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 9030 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 134/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej na rok 2013
2012 9029 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 133/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 9028 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 132/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9027 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 131/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013
2012 9026 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 7544 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 128/XX/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Mochowo
2012 7543 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 124/XX/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 6699 2012-10-04 Uchwała Uchwała nr 123/XIX/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 20 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 3979 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo dla fragmentów wsi Mochowo, Bożewo Nowe.
2012 3227 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 106/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mochowo w 2012 roku.
2012 3226 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/12 Rady Gminy w Mochowie z dnia 22 marca 2012r. w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mochowie.
2012 917 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr Budżetowa Gminy MOchowo na rok 2012 Nr 92/XIV/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 29 grudnia 2011r.
2011 8230 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 69/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mochowo, dla fragmentów wsi: Ligowo, Rokicie, Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo, Bożewo Nowe, Żółtowo, Grodnia.
2011 7447 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7446 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 72/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012.
2011 7445 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 71/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012.
2011 7450 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 76/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej na rok 2012.
2011 7449 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 75/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok.
2011 7448 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 74/XIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 5556 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr 59/XI/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 15 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych.
2011 4560 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 54/X/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia i zakresu szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych realizowanych w ramach opieki społecznej przez Gminę Mochowo i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2011 4561 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr 55/X/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mochowo.
2011 3535 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Mochowo.
2011 3536 2011-06-27 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 1913 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 27/VII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.
2011 1914 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr 30/VII/11 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 1069 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa
2010 7334 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 265/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Gozdy stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały nr 119/XVII/04 Rady Gminy w Mochowie z dnia 26 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mochowo
2010 7335 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 266/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Żurawin stanowiącym załącznik nr 39 do uchwały nr 119/XVII/04 Rady Gminy w Mochowie z dnia 26 maja 2004r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Mochowo
2010 6841 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 254/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6840 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 253/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2011.
2010 6839 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 252/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011.
2010 6842 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 255/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6845 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 258/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości cen za 1 m³ wody pobieranej z komnalnych urządzeń wodociągowych oraz za 1 m³ ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na rok 2011.
2010 6844 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 257/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty targowej na rok 2011.
2010 6843 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 256/XXXXI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok.
2010 4154 2010-09-27 uchwala Uchwala nr 245/XXXIX/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 3468 2010-07-31 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVI/10 Rady Gminy w Mochowie z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mochowo i jej jednostkom podległym.
2010 338 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr 199/XXXI/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Mochowo na rok 2010
2009 6214 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 187/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6215 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 188/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6212 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 185/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 6213 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 186/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego na rok 2010
2009 6218 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 191/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości cen za 1 m 3 wody pobieranej z komunalnych urządzeń wodociągowych oraz za 1 m 3 ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na rok 2010
2009 6219 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 195/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie założenia Stowarzyszenia "Gmin PŁN-ZACH Mazowsza" na rzecz kompleksowego systemu gospodarki odpadami
2009 6216 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 189/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na rok 2010
2009 6217 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 190/XXX/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 2575 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr 162/XXV/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
2009 1281 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 150/XXIV/09 Rady Gminy w Mochowie z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Mochowo i zasad zwrotu wydatków osobom do tego uprawnionym