Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 64

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 5284 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2015 5283 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII /31 /2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5282 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr VII/30/2015 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2014 4913 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013
2013 5791 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/ 139/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 5790 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 5789 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5788 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2013 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 4815 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 177/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 3871 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 171/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie : zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 3870 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/ 168/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 2918 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/115/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2013 2648 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIV/162/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 2249 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 1284 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mirowie
2013 1283 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mirów
2013 1282 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
2013 1281 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 1280 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 1279 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/106/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1278 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/105/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1277 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXII/104/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2012 9303 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/62/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2012 9302 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/101/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 9301 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/100/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9300 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 7440 2012-11-08 Uchwała Uchwała nr XX/86/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Mirów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 6731 2012-10-05 Uchwała Uchwała nr XXX/147/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5316 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/76/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mirowie.
2012 5162 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/143//09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 3077 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy w Mirowie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirów.
2012 2086 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1735 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXV/121/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2011 8687 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 8688 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2011 7163 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego.
2011 7164 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7167 2011-12-11 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirów.
2011 3931 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2009 rok
2011 3262 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Mirów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.
2011 3263 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie: zasad przekazywania sołectwom Gminy Mirów nieruchomości oraz uchwalenie regulaminu świetlic wiejskich i placów wiejskich
2011 3264 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 maja 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1645 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie
2011 1646 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 10 marca 2011r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy MIRÓW na lata 2011- 2015”
2011 1268 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr XXII/105/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2008 r.
2011 1036 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/11/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1037 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mirów
2011 1038 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy w Mirowie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6586 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/183/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 6585 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/182/10 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6588 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/186/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6587 2010-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXX/184/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2010 6202 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/178/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 4917 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XX/94/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2008 rok
2010 4090 2010-09-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/167/2010 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej jednostkom podległym
2010 2026 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/149//09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 2027 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/150/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mirów na rok 2010
2010 2028 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXII/151//09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2010 659 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr XXI/98/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Mirów na 2008 rok
2009 6211 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2009 z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2010 dla ustalenia podatku rolnego
2009 3437 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 3438 2009-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/136/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/123/09 z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie
2009 2574 2009-06-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy w Mirowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 1397 2009-04-22 Uchwała Uchwała nr XXII/106/08 Rady Gminy w Mirowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009