Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 16

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2012 1529 2012-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2012 605 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/86/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2012 181 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedznia na 2008 rok
2011 735 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr XVI/89/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Miedzna na 2008 rok
2010 900 2010-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/2010 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzna
2010 611 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na 2010 rok.
2010 612 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/150/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/167/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Miedzna.
2009 6404 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/143/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6402 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/141/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4528 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Miedzna oraz zapewnienia im dalszej opieki
2009 3609 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Uchwale Nr III/15/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedzna
2009 3610 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXI/133/2009 Rady Gminy w Miedznie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w uchwale Nr XIV/83/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedznie
2009 227 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/97/08 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania, transportu odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2009 226 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Miedzna na rok 2009.
2009 229 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/92/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
2009 228 2009-01-31 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2008 Rady Gminy w Miedznie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na rok 2009.