Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 55

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 8321 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr VI/65/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.
2013 7256 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/13/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7255 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/12/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7252 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr VI/19/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7176 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr VI/11/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 7115 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr V/240/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 4835 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr V/231/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2013 2283 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/205/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2013 2185 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/207/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
2013 2162 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr V/204/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej
2011 2994 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/66/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016
2011 2995 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/67/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
2011 2996 2011-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/68/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
2011 2473 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/50/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Rozniszew.
2011 2474 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/51/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzebień.
2011 2475 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/52/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tyborów.
2011 2472 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/49/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rozniszew.
2011 2469 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Tarnowski.
2011 2470 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rękowice.
2011 2471 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/48/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przydworzyce.
2011 2480 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazna Nowa.
2011 2481 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żelazna Stara.
2011 2482 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/59/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagroby.
2011 2479 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tarnowska.
2011 2476 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczowola.
2011 2477 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/54/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Magnuszewska.
2011 2478 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/55/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilczkowice Dolne.
2011 2468 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przewóz Stary.
2011 2456 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chmielew.
2011 2455 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bożówka.
2011 2458 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gruszczyn.
2011 2457 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębowola.
2011 2452 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielin.
2011 2451 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrów.
2011 2454 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszków.
2011 2453 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Basinów.
2011 2459 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzybów.
2011 2465 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/42/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mniszew.
2011 2464 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/41/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Magnuszew.
2011 2467 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów.
2011 2466 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osiemborów.
2011 2461 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kłoda.
2011 2460 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Skórecka.
2011 2463 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Latków.
2011 2462 2011-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurki.
2011 2312 2011-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/70/2011 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011 – 2015.
2011 344 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/20/2010 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
2011 345 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr VI/21/2010 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2011-2016
2010 5119 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr V/230/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 29 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 4622 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr V/226/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/84/03 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 października 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Magnuszew zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2010 4621 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr V/222/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 4623 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr V/228/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
2010 1272 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr V/194/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest
2010 1273 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr V/199/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w BOŚ S.A
2010 1274 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr V/198/10 Rady Gminy w Magnuszewie z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach .