Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 5

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 6571 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/146/09 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Maciejowice na 2009 rok
2009 2410 2009-06-10 Uchwała Uchwała nr XXV/149/09 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 12 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice
2009 415 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/08 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Maciejowice na rok 2009.
2009 416 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/08 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Maciejowice.
2009 417 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/08 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/163/2002 Rady Gminy Maciejowice z dnia 20 lutego 2002 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.