Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2009 6778 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/177/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6784 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/184/2009 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6779 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/179/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 6785 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6782 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/182/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego oraz załączników do deklaracji i informacji
2009 6781 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/181/09 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 28 października 2009r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji
2009 1128 2009-04-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/139/2008 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Młodzieszyn na rok 2009
2009 1025 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2008 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Janowie.
2009 713 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/08 Rady Gminy w Młodzieszynie z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.