Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 43

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 1582 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 37/IV/2019 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Lubowidz dotyczących zmiany granic miasta Lubowidz
2019 1581 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2019 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lubowidz
2019 1580 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2019 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z tytułu wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2018 12493 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cieszki, gmina Lubowidz.
2018 12492 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Suchy Grunt, gmina Lubowidz.
2018 8188 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr 349/LXII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w rejonie ulicy Piastowskiej w miejscowości Zieluń, gmina Lubowidz.
2018 6228 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr 322/LVII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kozilas, gmina Lubowidz.
2017 61 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr 180/XXXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Lubowidz.
2016 11240 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2017 r.
2016 11239 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości
2016 11238 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr 167/XXX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2016 2454 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 110/XIX /2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubowidzu.
2016 2453 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 108/XIX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2015 10855 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 87/XVI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10854 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 86 / XVI / 2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10853 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 84/XVI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2016 r.
2015 3625 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 13106 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 227/XXXV/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubowidz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13105 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 226/XXXV/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2013 10985 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr 231/XXXVI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XXXIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o okreslonej pojemności
2013 9047 2013-08-07 Uchwała Uchwała nr 219/XXXIII/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 5672 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości
2013 5671 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 201/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 5670 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 200/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubowidz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5669 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 199/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
2013 5668 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 198/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 110/XVIII/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubowidz niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 2748 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubowidz
2010 2057 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 178/XXX/2010 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2058 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr 179/XXX/2010 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu
2010 1547 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubowidz na rok 2010
2010 1548 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr 162/XXVII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Lubowidz dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym
2010 478 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 477 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 152/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 480 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 156/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 479 2010-02-16 Uchwała Uchwała nr 154/XXVI/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy
2009 3830 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr 137/XXIII/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.
2009 2389 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr 123/XX/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat
2009 1911 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 126/XX/2009 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2009r. w sprawie utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1069 2009-03-29 Uchwała Uchwała nr 115/XIX/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 639 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie; przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 638 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 105/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat.
2009 641 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 109/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 640 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 108/XVIII/2008 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy.