Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 2495 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr 171/XXXIX/2010 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn:"Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji"
2010 996 2010-03-30 Uchwała Uchwała nr 167/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2010
2009 6222 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 163/XXXVI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6220 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr 157/XXXVI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 3118 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 137/XXXI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół na terenie gminy Lipowiec Kościelny
2009 3117 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 136/XXXI/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kęczewie
2009 1269 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr 117/XXVII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przyznawania nagród dla nauczycieli
2009 1270 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr 118/XXVII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2009 1248 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr 119/XXVII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2009 182 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 114/XXVI/2008 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2009 181 2009-01-23 Uchwała Uchwała nr 111/XXVI/2008 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.
2009 3730 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 147/XXXIII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy
2009 3731 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr 149/XXXIII/2009 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów