Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 89

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9950 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Gościszka 1
2019 9949 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części obrębu Zielona, gmina Kuczbork-Osada.
2019 8966 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr IX/54/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kuczbork-Osada.
2019 7048 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk II, Osowa, gmina Kuczbork-Osada
2019 943 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2019 218 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Gminy Kuczbork- Osada
2019 217 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Kuczbork-Osada w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 216 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie miejscowości Nowa Wieś i Łążek, gmina Kuczbork-Osada.
2018 7645 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/279/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kuczbork- Osada
2018 3600 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2018 roku
2018 3599 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/250/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kuczbork-Osada
2018 3598 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/247/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3597 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Kuczbork- Osada na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 2000 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2018 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym.
2017 12553 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork – Osada
2017 11523 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 2923 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/170/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie miejscowości Kuczbork-Osada, gmina Kuczbork-Osada
2017 2921 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielona 1, gmina Kuczbork-Osada
2017 2920 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXV/171/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk I, gmina Kuczbork-Osada
2017 2792 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielona 2, gmina Kuczbork-Osada
2017 1192 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w  Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie
2017 459 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2017 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2017 5 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2016r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork-Osada na rok 2017
2017 4 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada
2016 11982 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXI/157/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2016 11125 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/155/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2016 11124 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/154/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 11123 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/151/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Gościszka, Bagienice Małe oraz Bagienice Duże, gmina Kuczbork-Osada
2016 11122 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/150/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sarnowo i Chodubka, gmina Kuczbork-Osada
2016 11121 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/149/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Olszewko, Mianowo, Nidzgora, gmina Kuczbork-Osada
2016 11120 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XX/145/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
2016 5066 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XV/122/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli pedagogiki specjalnej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kuczbork - Osada
2016 5065 2016-06-02 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2016 1171 2016-02-09 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 698 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 91 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez wlaścicieli nieruchomości
2016 90 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 89 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork - Osada
2015 10538 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2015 10537 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 10530 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 538 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa - świerk pospolity uznanego za pomnik przyrody
2014 2451 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2014 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/78/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kuczbork - Osada na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 2450 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2014 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy
2013 12576 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIII/112/2005 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuczbork - Osada
2013 12575 2013-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 10768 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 października 2013r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kuczborku - Wsi
2013 10767 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 11 października 2013r. w sprawie: przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork - Osada na lata 2013 - 2032"
2013 6516 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/122/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę NrXVIII/89/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork - Osada
2013 6515 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXI/121/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kuczbork - Osada niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2013 4280 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/107/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2013 4276 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XX/112/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 25 marca 2013r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/91/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospopdasrowanie odpadami komunalnymi
2013 3553 2013-03-25 Uchwała Uchwała nr XIX/103/2013 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2013 3514 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuczbork - Osada miejscowości Zielona
2013 927 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork - Osada na rok 2013
2013 25 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/94/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie:wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 24 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 23 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 22 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 21 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki za pojemnik o określonej pojemności
2013 20 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork-Osada
2012 8461 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/86/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2012 8460 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/85/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8459 2012-12-04 Uchwała Uchwała nr XVII/84/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie: podziału gminy na stałe obwody głosowania
2012 6988 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Kuczbork-Osada na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6960 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2012r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości na terenie Gminy Kuczbork - Osada niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
2012 4359 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIII/68/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 4358 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 16 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2012 2317 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/58/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2012 2316 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XII/56/2012 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada oraz zapewnienia im opieki
2012 2061 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXII/145/2009 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 131 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej gminy Kuczbork-Osada na rok 2012
2012 132 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr X/43/2011 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 1 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2011 7890 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr X/43/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2011 7889 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr X/42/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7891 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr Nr X/44/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7893 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej oraz inkasa
2011 7892 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/45/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 1663 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr V/16/ 2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2011
2011 1008 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/12/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Kuczborku - Osadzie
2011 1009 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr V/13/2011 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuczborku - Osadzie
2010 7612 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 7613 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2010 7268 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/193/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie i jej jednostkom podległym
2010 7267 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/188/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Kuczbork – Osada
2010 7270 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7269 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXX/201/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku-Osadzie
2010 5855 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2010 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 27 września 2010r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części gminy Kuczbork Osada – tereny elektrowni wiatrowych
2009 2341 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/143/2009 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork-Osada.