Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 59

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10615 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/59/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 9948 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/59/2015 Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuczbork – Osada
2019 9947 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/50/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kuczborku-Osadzie ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 6985 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu geodezyjnego Zielona 3
2019 6984 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
2019 5235 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2019 roku
2019 5234 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielona
2019 5233 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5232 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 3679 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kuczbork – Osada
2019 1760 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich
2018 12322 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.
2018 12321 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
2018 12320 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2018 12319 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12318 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 11012 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kuczbork-Osada
2018 7644 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/278/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kuczbork- Osada miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7643 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Kuczbork - Osada
2017 11524 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/234/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 29 listopada 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork-Osada na rok 2018
2017 9866 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łążek 1, gmina Kuczbork-Osada
2017 5635 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 5634 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/197/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy ,,Karola Świerczewskiego” na ulicę Świerkową w miejscowości Kuczbork – Osada
2017 5633 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kuczbork
2017 5632 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kuczbork
2017 2793 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2017 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork – Osada w 2017 roku
2016 7032 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XVI/133/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy
2016 6752 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 maja 2016r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2016 3684 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Zielona
2016 3683 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Szronka
2016 3682 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Sarnowo
2016 3681 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Osowa - Mianowo
2016 3680 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Olszewko
2016 3679 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Nidzgora
2016 3678 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Nowa Wieś
2016 3677 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/105/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Łążek
2016 3676 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Krzywki Bratki
2016 3675 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/103/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Kuczbork - Wieś
2016 3674 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statutu Sołectwa Kuczbork - Osada
2016 3673 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Gościszka
2016 3672 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Chojnowo
2016 3671 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Bagienice Nowe
2016 3670 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Bagienice Małe
2016 3669 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: Statut Sołectwa Bagienice Duże
2016 3668 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2016 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuczbork - Osada w 2016 roku
2015 10819 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7008 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork - Osada
2015 7007 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie: ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu sportowego w Kuczborku - Osadzie"
2015 256 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork - Osada
2014 10631 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 6914 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 1 lipca 2014r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2014 5980 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/184/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/78/2012 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kuczbork - Osada na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów, liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 5979 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie: zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuczborku - Osadzie
2014 2565 2014-03-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/157/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar
2014 2001 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/153/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dozywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020
2014 2000 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2014 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 580 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała budżetowa Gminy Kuczbork - Osada na rok 2014
2012 278 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/131/2008 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 679 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/130/2008 Rady Gminy w Kuczborku Osadzie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuczbork - Osada.