Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7245 2019-06-10 Uchwała Uchwała nr X/43/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5019 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 5018 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3886 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019
2019 3079 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wysokości diet oraz sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
2019 3078 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr VII/29/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 lutego 2019 r. dotycząca: uchylenia w części uchwały Nr VI/23/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2019
2019 1847 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr VI/26/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/281/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2019 766 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 765 2019-01-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2018 12204 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 12203 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr L/282/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12202 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr L/281/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2018 10903 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/277/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2018 10902 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX/276/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzynowłoga Mała
2018 10900 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVII/270/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krzynowłoga Mała.
2013 5490 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr L/246/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 3628 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/222/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2013 2649 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XL/216/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2012 8605 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008r.
2012 6254 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/183/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2537 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/165/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2012 2079 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIV/177/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2010 5535 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr L/248/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 15 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sosobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziłałności pożytku publicznego i o wolontariacie, rocznego pogramu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2010 5260 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XLVII/238/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 5170 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr XLVIII/241/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 3 września 2010r. w sprawie : Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, mieszkańców Gminy Krzynowłoga Mała.
2010 4071 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/223/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3867 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/226/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 1293 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/10 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/195/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2010 290 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/203/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krzynowłoga Mała na rok 2010
2009 7084 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 7085 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/195/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 7086 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 3253 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Krzynowłoga Mała
2009 3041 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/158/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2009 2204 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/152/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
2009 2205 2009-06-02 Uchwała Uchwała nr XXX/153/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przez Gminę Krzynowłoga Mała