Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 41

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 10752 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LII.326.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Trablice obręb geodezyjny Trablice, gm. Kowala.
2018 10686 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LII.327.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kowala
2018 8955 2018-09-21 Uchwała Uchwała nr L.312.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. W sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowala.
2018 8930 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L.317.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kowala oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Kowala.
2018 8929 2018-09-20 Uchwała Uchwała nr L.313.2018 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXX.181.2016 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania.
2013 5156 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr VII/39/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2009
2013 3170 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010r.
2012 6253 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr IX/50/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 5919 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XI/65/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2012 2789 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr V/32/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1759 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr VIII/42/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 1161 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr VI/36/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 600 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr IX/33/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 6557 2011-11-28 Uchwała Uchwała nr NR X/54/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 10 października 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2011 6177 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia klasy integracyjnej w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Parznicach
2011 4630 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr III/22/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 22 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Kowala oraz dalszego postępowania z nimi.
2011 4629 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr I/2/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
2011 4631 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Kowala
2011 4633 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Kowali Nr IV/23/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowala.
2011 4632 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VI/33/2011 Rady Gminy w Kowali z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowala.
2011 1077 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/49/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 1076 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XI/43/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 18 listopada 2008r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2009 roku
2010 1569 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy w Kowali z dnia 22 stycznia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowala
2010 1304 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczonej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu
2010 613 2010-02-27 Uchwała Uchwała nr XI/66/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 158 2010-01-12 Uchwała Uchwała nr X/39/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 6674 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr X/59/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętego do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6675 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr X/60/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6673 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr X/58/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6671 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr X/56/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez Gminę Kowala
2009 6672 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr X/57/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawki opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej
2009 5060 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/43/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela.
2009 5059 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr VIII/41/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie gminy Kowala.
2009 4622 2009-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/37/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i określenia trybu ich pobierania
2009 4322 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia do współdziałania z Powiatem Radomskim w zakresie regulacji rzeki Kobylanki w miejscowości Parznice
2009 4321 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/34/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali
2009 3826 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr V/28/2009 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala na 2009r
2009 3825 2009-08-06 Uchwała Uchwała nr V/26/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala
2009 2239 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr III/17/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. przekazania Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na dokonaniu projektów podziałów geodezyjnych i wypłacie odszkodowań za przejęte pod inwestycje grunty na obszarze Gminy Kowala wraz ze środkami ujętymi w budżecie Gminy Kowala
2009 2238 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr III/12/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala na 2009 rok
2009 2237 2009-06-03 Uchwała Uchwała nr III/10/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody z urządzeń zbioroweego zaopatrzenia wsi w wodę dla mieszkańców wsi Zenonów dostarczanej przez Wodociągi Miejskie w Radomiu