Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 104

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 1722 2015-02-27 Uchwała Uchwała nr XLIII/304/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 1012 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XLIV/309/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2015 579 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLII/288/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.
2014 9119 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XL/270/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8917 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8916 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8899 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8453 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 8057 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 6977 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 6726 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 rok.
2014 5186 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 5114 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 4899 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/164/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 4532 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/296/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2014 4531 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2014 4530 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/294/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2014 3959 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 3305 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2947 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2441 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2230 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 2005 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 stycznia 2014r. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1173 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/279/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .
2014 1172 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/278/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 1170 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/274/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2014 827 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
2014 8 2014-01-03 Uchwała Uchwała nr XL/272/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014
2013 13617 2013-12-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/261/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło.
2013 11854 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/86/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11745 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/254/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2013 11443 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 11 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11216 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11187 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 11171 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10869 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr X/56/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 10472 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 8563 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr V/17/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.
2013 7169 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr LI/274/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 7021 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 6366 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 6364 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/221/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5778 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2013 3954 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/ 2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2013 3610 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/204/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 3488 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2013 3486 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3446 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/207/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2013 2620 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLII/235/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2013 2529 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
2013 2347 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/174/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji.
2013 323 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/166/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2013
2012 10031 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 6428 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2012 6427 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło
2012 6426 2012-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 6 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2012 5407 2012-07-18 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III w Piaseczni
2012 4199 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2012 2973 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/136/08 dotyczącej określenia wysokości stawek opłaty targowej
2012 2758 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 2190 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXV/193/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2012 2106 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 1855 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2012 574 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie organizowania dla dzieci w wieku 3-5 lat innych form wychowania przedszkolnego.
2012 573 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło.
2012 540 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XV/93/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2012 155 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło
2012 154 2012-01-14 Uchwała Uchwała nr XV/88/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012
2011 6474 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kadzidło
2011 6087 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 6088 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 sierpnia 2009r. sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 5737 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2011 5179 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/179/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.
2011 3752 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe przedszkoli samorządowych na terenie Gminy Kadzidło
2011 2802 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VI/40/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 11 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dylewo
2011 2756 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2008 rok
2011 2334 2011-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
2011 2052 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 marca 2011r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Kadzidło
2011 2053 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały XLII/237/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2011 13 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2011
2010 7336 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LI/282/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7337 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr LI/285/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kadzidło przyjętego uchwałą VII/27/03 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 marca 2003r.
2010 4517 2010-10-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/261/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 4111 2010-09-21 Uchwała Uchwała nr XLVII/258/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3846 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/224/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
2010 3847 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLI/225/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 3526 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XLV/246/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.
2010 2082 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLII/236/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków.
2010 2083 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XLII/237/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/83/08 Rady Gminy Kadzidło z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , a także trybu ich pobierania.
2010 2013 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/243/10 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 maja 2010r. w sprawie uszczegółowienia granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5.
2010 1179 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/218/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1180 2010-04-16 Uchwała Uchwała nr XL/221/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka
2010 488 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
2009 6791 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 6792 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5484 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr XXV/132/08 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r
2009 4280 2009-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/191/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2009 3991 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kadzidło
2009 3080 2009-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 2473 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXX/167/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 marca 2009r. zmieniająca Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kadzidle
2009 1811 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury pn „Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle „ na „Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle”
2009 1632 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2009 1633 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kadzidło
2009 1362 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/09 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę nr XIV/69/07 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 23 listopada 2007r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku