Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 25

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 10081 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Gąsawy Rządowe, gmina Jastrząb – część nr 1
2018 8537 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIV/315/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów osiedla zabudowy jednorodzinnej Gminy Jastrząb
2013 7955 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/131/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2013 3400 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/139/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2013 3399 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/136/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
2012 1793 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/94/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2012 1152 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/121/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian z budżecie na 2009 rok
2012 627 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/93/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2011 6089 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/125/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 5831 2011-10-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/116/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
2011 1171 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/87/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
2010 2039 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/148/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrząb
2010 2038 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/146/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 2040 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XXXX/149/10 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów oraz ustalenie zasad udzielania rozmiaru zniżek dla dyrektorów szkół
2010 791 2010-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/134/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/12/03 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Jastrząb
2009 7089 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/132/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i nadania mu statutu
2009 5451 2009-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/78/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 5157 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/81/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 5158 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/82/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 10 października 2008r. w sprawie reasumpcji uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu inwestycyjnego w roku budżetowym 2008
2009 5159 2009-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/83/08 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008r.
2009 4976 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/127/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Jastrząb
2009 4977 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/128/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, przyjętego uchwałą nr XXIX/98/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 maja 2005r
2009 1896 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/101/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 16 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2009
2009 1897 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XXX/103/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 16 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jastrząb
2009 942 2009-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/98/09 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.