Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 70

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 7769 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 sierpnia 2016r. W sprawie rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka
2016 7768 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2016 7767 2016-09-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 6713 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6712 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka
2016 6711 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę
2016 6710 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jabłonna Lacka
2016 1084 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Jabłonna Lacka oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 1083 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna Lacka wraz z liczbą punktów przyznanych każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 945 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 944 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XII/67/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok
2015 11576 2015-12-18 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jabłonna Lacka
2015 10630 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie : trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10629 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10628 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Jabłonna Lacka
2015 10627 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Jabłonna Lacka
2015 10174 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2015 9802 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 28 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 7306 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały NR VII/33/2015 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 czerwca 2015 w sprawie nadania nazw ulic w Jabłonnie Lackiej
2015 7305 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulic w Jabłonnie Lackiej
2015 3267 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 13 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu opieki nad Zabytkami na lata 2015 -2018”
2015 1321 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna Lacka na 2015 rok.
2015 94 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/315/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wirów Gminy Jabłonna Lacka
2015 93 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/314/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowomodna Gminy Jabłonna Lacka
2015 92 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/313/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Morszków Gminy Jabłonna Lacka
2015 91 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/312/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonna Lacka Kolonia Gminy Jabłonna Lacka
2015 90 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/311/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Jabłonna Gminy Jabłonna Lacka
2015 89 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/310/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemirki Gminy Jabłonna Lacka
2015 88 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/309/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonna Lacka Gminy Jabłonna Lacka
2015 87 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/308/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toczyski Średnie Gminy Jabłonna Lacka
2015 86 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/307/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tończa Gminy Jabłonna Lacka
2015 85 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/306/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teofilówka Gminy Jabłonna Lacka
2015 84 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/305/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonna Średnia Gminy Jabłonna Lacka
2015 83 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/304/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mołożew-Wieś Gminy Jabłonna Lacka
2015 82 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/303/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek-Dwór Gminy Jabłonna Lacka
2015 81 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/302/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieska-Wieś Gminy Jabłonna Lacka
2015 80 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/301/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemień-Zagacie Gminy Jabłonna Lacka
2015 79 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/300/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemień-Wieś Gminy Jabłonna Lacka
2015 78 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/299/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzby Włościańskie Gminy Jabłonna Lacka
2015 77 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/298/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toczyski Podborne Gminy Jabłonna Lacka
2015 76 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/297/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierzby Szlacheckie Gminy Jabłonna Lacka
2015 75 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/296/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuzki-Kolonia Gminy Jabłonna Lacka
2015 74 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/295/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuzki Gminy Jabłonna Lacka
2015 73 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/294/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Władysławów Gminy Jabłonna Lacka
2015 72 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/293/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czekanów Gminy Jabłonna Lacka
2015 71 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/292/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice-Strupki Gminy Jabłonna Lacka
2015 70 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/291/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bujały-Gniewosze Gminy Jabłonna Lacka
2015 69 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/290/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbice-Guzy Gminy Jabłonna Lacka
2015 68 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/289/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bujały-Mikosze Gminy Jabłonna Lacka
2015 67 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr LV/288/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gródek Gminy Jabłonna Lacka
2014 11861 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr LV/283/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej.
2014 10954 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LV/318/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jabłonna Lacka oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso.
2014 10953 2014-12-03 Uchwała Uchwała nr LV/317/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 10686 2014-11-26 Uchwała Uchwała nr LV/316/2014 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Jabłonna Lacka
2012 4023 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
2012 4022 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie okreslenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 7528 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/68/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 7530 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 4977 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 20 maja 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 6 Wojewody Mazowieckiego w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2011 4978 2011-08-30 Uchwała Uchwała nr IX/48/2011 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek działających na terenie Gminy Jabłonna Lacka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 6027 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/175/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 4757 2010-10-21 uchwala Uchwala nr XLVI/176/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy
2010 3845 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/147/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
2010 2760 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/152/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonnie Lackiej
2010 2761 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/154/2010 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 31 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 6681 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/136/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych
2009 6680 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/135/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jabłonna Lacka
2009 6683 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/140/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie Lackiej
2009 6682 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2009 6280 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/126/2009 Rady Gminy w Jabłonnie Lackiej z dnia 8 września 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej