Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 24

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 2967 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr 162/XXVIII/2013 Rady Gminy w Iłowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Iłów.
2013 1343 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr 150/XXVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 14 grudnia 2012r. uchwała budzetowa Gminy Iłów na rok 2013
2012 3329 2012-04-13 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2012 Rady Gminy w Iłowie z dnia 12 marca 2012r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2011 8332 2011-12-24 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2012 - 2017
2011 8043 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 55/XII/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2012 rok.
2011 8042 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr 54/XII/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta do obliczenia podatku rolnego
2011 4988 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 23 sierpnia 2011r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Iłowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłów
2011 3201 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 172/XLVIII/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2011 3202 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 10/III/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie.
2011 3203 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr 29/V/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 w sprawie uchwalenia Statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie.
2010 5251 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 159/XLIV/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Iłów do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” na zasadzie partnerstwa wraz z Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
2010 5252 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 166/XLV/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2010 4004 2010-09-09 Uchwała Uchwała nr 168/XLVII/2010 Rady Gminy w Iłowie z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad i warunków usytuowania tych punktów
2010 2464 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr 146/XL/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
2010 1186 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr 144/XXXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Cmentarna"
2009 5702 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 139/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego
2009 5701 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 138/XXXVIII/09 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5703 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 140/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnie ścieków w Iłowie
2009 5705 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 142/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2010 roku
2009 5704 2009-12-09 Uchwała Uchwała nr 141/XXXVIII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010
2009 3625 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr 125/XXXII/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 26 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Iłowie
2009 2488 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmine Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2489 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1449 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 103/XXVI/2008 Rady Gminy w Iłowie z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok