Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 6

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8650 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 321/XLVII/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 10 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
2018 8649 2018-09-12 Uchwała Uchwała nr 320/XLVII/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 10 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
2018 8037 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr 312/XLVI/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji filii bibliotecznej nr 5 w Białotarsku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
2018 8021 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 314/XLVI/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gostynin.
2018 8020 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 313/XLVI/2018 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gostynin.
2009 1652 2009-05-04 Uchwała Uchwała nr 145/XXVII/2009 Rady Gminy w Gostyninie z dnia 3 marca 2009r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w dzaiałaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę