Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2011 2627 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/20/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 2628 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII /36/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Kuczkach Kolonii
2011 2629 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VII / 37 /2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2011 roku Zespołu Szkół w Goździe
2011 1350 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia"Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Gózd".
2011 1351 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1352 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
2011 1139 2011-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/18/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe.
2010 7191 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr LXIV/295/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Goździe
2010 6547 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr LXIV/289/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gózd
2010 6551 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.
2010 4337 2010-10-04 uchwala Uchwala nr LXI/281/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.
2010 3439 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr LVI/267/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 14 maja 2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie.
2010 3447 2010-07-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2B/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 16 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok wraz z załącznikami.
2010 1522 2010-05-06 Uchwała Uchwała nr LIV/258/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 603 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/248/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Gminy Gózd Nr VI /38/2007 z dnia 30.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i wyznaczenia inkasentów
2010 602 2010-02-26 Uchwała Uchwała nr LI/245/2010 Rady Gminy w Goździe z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2009 6522 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/228/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6521 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/227/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6524 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/230/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na 2010 rok
2009 6523 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XLVIII/229/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 5363 2009-11-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/222/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 23 października 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Gózd
2009 4804 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI /218/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Goździe ul. Starowiejska 130
2009 4805 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 28 września 2009r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Małęczynie ul. Szkolna 64
2009 4543 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/212/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 4 września 2009r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gózd aktualizacja na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
2009 4544 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XLV/213/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 4 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gózd
2009 3983 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/208/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Stary
2009 3781 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XLII/202/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w miejscowości Małęczyn Nowy
2009 2475 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Małęczynie
2009 2085 2009-05-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2B/2009 Rady Gminy w Goździe z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok wraz z załącznikami