Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 23

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 7351 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 7350 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 7349 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 17 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
2013 7308 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/146/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głowaczów
2013 7307 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr XXV/145/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6599 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/143/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głowaczów
2013 6598 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/142/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr X/63/03 Rady Gminy w Głowaczowie z dnia 09.07.2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głowaczów
2013 6597 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr XXV/141/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 15 maja 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2013 - 2016"
2013 6461 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/137/13 Rady Gminy Głowaczów z dnia 6 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 805 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXII/130/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głowaczów
2013 804 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXI/127/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2013 495 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/125/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 494 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/124/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia obowiązku odpadów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie tymi odpadami
2013 493 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/122/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głowaczów
2013 492 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/121/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty
2013 491 2013-01-14 Uchwała Uchwała nr XX/117/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na stałe obwody głosowania
2012 9194 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2012 9193 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/118/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty adiacenckiej
2012 9192 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/116/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9191 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/115/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9190 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XX/114/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 7847 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/111/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Głowaczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7846 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XIX/110/12 Rady Gminy Głowaczów z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej