Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 29

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6885 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy w Górznie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2018 7655 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/270/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Górzno
2018 7653 2018-08-02 Uchwała Uchwała nr XLI/264/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w  szkołach placówkach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 4420 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzno.
2018 4419 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w  Górznie
2018 4418 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 10827 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2017 10820 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2018.
2017 10818 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
2017 10816 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018.
2017 10561 2017-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2017 5659 2017-06-28 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminów korzystania z obiektów sportowych w Górznie
2017 4842 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/182/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/172/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2017 4833 2017-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/181/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Górzno.
2016 8970 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/127/2016 Rady Gminy w Górznie z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno
2016 6917 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy w Górznie z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górzno
2016 3490 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy w Górznie z dnia 15 marca 2016r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Górzno.
2016 1701 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górzno – część 1
2015 9898 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 września 2015r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu garwolińskiego.
2015 9897 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/71/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 16 października 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Górzno, obręb Górzno Kolonia
2015 9638 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 9636 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Górzno.
2015 9634 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2016.
2015 9633 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Górzno w 2016 roku
2015 9632 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów
2015 9631 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 4601 2015-05-19 Uchwała Uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Górzno.
2015 2644 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wprowadzenia zwolnień w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2643 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy w Górznie z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia inkasa i inkasentów