Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 10

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 2794 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr ZO.XXIV.0007.226.2016 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Dębe Wielkie przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Dębe Wielkie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.
2016 8774 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr ZO.XX.0007.186.2016 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 1 września 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim, nadania aktu jej utworzenia i nadania jej statutu
2014 11509 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr GOPS XLVIII.0007.372. 2014 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 4 września 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2010 6891 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIII/284/2010 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 6893 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIV/304/2010 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2011 rok
2010 6890 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr LIII/283/2010 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4803 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr L/256/2010 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2010 3437 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/2010 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 29 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Spokojna w miejscowości Ruda, Gmina Dębe Wielkie
2009 5648 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/199/2009 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2010 rok
2009 5650 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XLI/201/2009 Rady Gminy w Dębem Wielkim z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień w tym podatku