Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 41

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2016 8662 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8661 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 8659 2016-10-07 Uchwała Uchwała nr XII/69/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
2016 4048 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2016 4047 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2016 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwonka.
2016 3902 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/44/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 2255 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/40/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2016 695 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2015 9787 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej.
2015 9771 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/49/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9765 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/48/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 9764 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/47/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
2015 9761 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr X/46/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9379 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 8447 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce”
2015 8446 2015-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/41/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Czerwonka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
2015 7685 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/254/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 7670 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/230/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 7576 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 7575 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 7574 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 7573 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
2015 7572 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 7261 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Czerwonce”
2015 5635 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 3182 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 2122 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
2015 1274 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 288 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/245/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 287 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2015 286 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXX/236/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
2014 11732 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/42/2003 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Czerwonka.
2014 11731 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10169 2014-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonym przez Gminę Czerwonka.
2014 9432 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.
2014 9431 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 8457 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/193/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok
2014 8456 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/201/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 7651 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/181/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.
2014 7280 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/242/2014 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerwonce
2014 7233 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2013 Rady Gminy w Czerwonce z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.