Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 144

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4412 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ciepielów
2019 3712 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 2153 2019-02-14 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 - 2027
2019 505 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr V/28/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2019 376 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/26/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 375 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia „Programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i uczniów w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Ciepielów na lata 2019-2023”
2019 374 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr V/22/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2019 60 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
2018 13167 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciepielów oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 13166 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr IV/15/ 2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
2018 11743 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla celów podatku rolnego
2018 11742 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie diet dla radnych Gminy Ciepielów na czas VIII kadencji 2018-2023
2018 10844 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr XLVI/256/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania w Gminie Ciepielów
2018 9995 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/250/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 9994 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLV/249/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Witosa w Ciepielowie
2018 9599 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XLV/251/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie
2018 8857 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/245/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciepielów
2018 8856 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/246/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznania dotacji w ramach programu wymiany kotłów centralnego ogrzewania ze środków budżetowych Gminy Ciepielów – Czyste Powietrze”
2018 7787 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/243/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów
2018 6615 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2018 6614 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 6613 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/81/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 6612 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr XLI/235/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 4447 2018-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.
2018 4446 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 781 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 - 2027
2018 780 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciepielów na rok 2018
2017 11964 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/202/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla celów podatku rolnego
2017 7323 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów
2017 7322 2017-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2017 5756 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/189/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie
2017 5755 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/190/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Ciepielów w Antoniowie oraz dokonania zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
2017 4259 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 4258 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej w ośmioletnią szkołę podstawową
2017 2522 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2521 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym
2017 2520 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciepielów.
2017 2519 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/171/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2017-2022
2017 2518 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXX/167/2017 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
2017 854 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
2017 670 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)
2017 348 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 347 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 346 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 - 2026
2016 11380 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/152/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów
2016 11379 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla celów podatku rolnego
2016 11378 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciepielów
2016 11377 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVII /151 /2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2016 7941 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.
2016 7940 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6748 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXII/131/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciepielowie
2016 2921 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2016 2339 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Ciepielów, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2338 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, dla którego Gmina Ciepielów jest organem prowadzącym.
2016 1684 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/90/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciepielów
2016 888 2016-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVI/88/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015r.
2016 887 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/87/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 - 2026
2015 11516 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/83/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2015 11515 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/82/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2015 11514 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/81/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11513 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/80/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. uchylająca Uchwałę Nr II/9/2002 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 11512 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
2015 11511 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/78//2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2015 11510 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11509 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/76/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla celów podatku rolnego
2015 5201 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 maja 2015r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2015 5038 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów
2015 3746 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/39//2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 1228 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Ciepielowie Nr XXXII/186/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 1148 2015-02-10 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2015 325 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/20/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 324 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2021
2014 11787 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 11516 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 9957 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XLV/249/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2014 -2032 dla Gminy Ciepielów”
2014 8386 2014-09-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/244/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/133/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody do głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 5678 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XLII/232/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/99/2008 Rady Gminy w Ciepielowie w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
2014 1559 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XL/213/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1161 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/214/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1160 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr XL/212/2014 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 318 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/209/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na rok 2014
2014 317 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/208/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021
2013 11717 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego
2013 9497 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów
2013 9496 2013-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów
2013 6549 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 6548 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2013 6547 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/186/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 6546 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6545 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.
2013 6522 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ciepielów
2013 6521 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 24 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ciepielów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
2013 4734 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/174/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2013 4733 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXX/172/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w zespole szkół i szkole oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2013 4090 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
2013 4089 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/163/2013 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 20 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciepielów
2013 397 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
2013 396 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ciepielów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 395 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciepielów
2013 394 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 393 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty.
2013 392 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2012 8992 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla celów podatku rolnego
2012 8991 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2012 7285 2012-11-05 Uchwała Uchwała nr XXII /132/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2012/2013.
2012 7248 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII\134\2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7247 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XXIII\133\2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 4396 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2012 4395 2012-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 maja 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego Gminy Ciepielów
2012 3375 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XVIII\110\2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2012 2230 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XVII/100/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ciepielów, tworzących nowe miejsca pracy.
2012 904 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2012 903 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ciepielów lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2012 389 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/94/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2011 8635 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wystąpienia Gminy Ciepielów z Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego
2011 8636 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotom realizującym zadania gminy
2011 8637 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciepielów
2011 7081 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7080 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla celów podatku rolnego
2011 7083 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/78/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia informacji i deklaracji podatkowych
2011 7082 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6095 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2011/2012
2011 4376 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011 – 2014
2011 4375 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 4377 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2010 - 2032 dla Gminy Ciepielów”
2011 4379 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/210/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ciepielowie.
2011 4378 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr XLI/202/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2010/2011
2011 3980 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr XLI/203/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015.
2011 3981 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielgiem
2011 3699 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian Statutu Gminy Ciepielów
2011 3700 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków
2011 3701 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Uchwały za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie i Przedszkola Samorządowego w Wielgiem
2011 2072 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia w Samorządowym Przedszkolu w Ciepielowie prowadzonym przez Gminę Ciepielów.
2011 1226 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/25/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola w Wielgiem
2011 1227 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmniejszenia stopnia organizacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adolfa Dygasińskiego w Wielgiem
2011 1228 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7471 2010-12-29 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeńkanalizacyjnych.
2010 1110 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 26 lutego 2010r. w sprwie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciepielów
2010 201 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ciepielów na rok 2010.
2009 6474 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXX/163/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych
2009 4909 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/44/2003 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepielów
2009 3780 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Ciepielów miejsc sprzedaży alkoholu, określenia warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, a także zakazu sprzedaży, podawania orza spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie gminy Cieepielów
2009 118 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/115/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia planu budżetu na rok 2009
2009 119 2009-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/116/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008