Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 61

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 9597 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/218/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2018 9596 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/217/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Ceranów w obrębie: Ceranów, Rytele-Olechny, Długie Kamieńskie, Długie Grodzieckie, Długie Grzymki, Olszew, Wszebory.
2018 9595 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody rosnących w „Alei drzew” na działce nr 1977, 884 w pasie drogi krajowej nr 63 Godlewo Wielkie - Sokołów Podlaski na terenie Gminy Ceranów
2018 9594 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/215/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie uchwały zmieniającej rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego.
2018 9593 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/214/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Ceranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 9592 2018-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
2014 2235 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/100/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2013 7117 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/138/2010 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie okreslenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
2013 5541 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/134/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
2013 5540 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/123/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
2013 5120 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok.
2013 3116 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/110/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Ceranów na rok 2010
2012 9557 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/111/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad sprawowania pogrzebu oraz zwrotu kosztów pogrzebu poniesionych przez Gminę Ceranów
2012 9556 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ceranowie
2012 9555 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 9554 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 8919 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów
2012 7707 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2012r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2012 7706 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów
2012 7239 2012-10-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Ceranów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6353 2012-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/103/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 6061 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ceranów za 2011rok
2012 4434 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2012 rok
2012 3525 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmieniająca rozporzdzenie w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu sokołowskiego
2012 3524 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2012 2165 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/91/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2012 1374 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2012 1373 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8406 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/52/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, podatek rolny i podatek od nieruchomości
2011 8405 2011-12-27 Uchwała Uchwała nr XI/51/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 8133 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/53/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ceranów
2011 8132 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/50/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ceranów oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 8131 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/49/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 6163 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XXV/96/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2011 5999 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr X/46/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2009r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceranowie z siedzibą w Rytelach-Olechnych
2011 6000 2011-10-29 Uchwała Uchwała nr X/47/2011 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 14 września 2007r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów
2011 5748 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr XX/75/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2011 4516 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 6 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ceranów
2011 3751 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 16 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów
2011 2649 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ceranów na lata 2011-2015"
2011 2153 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXI/79/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/74/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na rok 2009.
2011 2108 2011-04-28 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
2011 1536 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ceranów
2011 1537 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ceranów.
2011 1079 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr XIX/71/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2011 16 2011-01-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ceranów za 2009 rok
2010 7298 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/139/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej
2010 7021 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/137/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 5058 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/126/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ceranów
2010 5059 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/127/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 3293 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 2440 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/105/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2010 2439 2010-06-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/104/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ceranów na 2010 rok
2010 1637 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXX/113/10 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 22 marca 2010r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Ceranów
2009 7073 2009-12-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/101/2009 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 4956 2009-11-02 Uchwała Uchwała nr XVIII/68/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
2009 4847 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/97/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ceranów
2009 4848 2009-10-24 Uchwała Uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 2483 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/84/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2484 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXII/85/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród
2009 873 2009-03-18 Uchwała Uchwała nr XX/74/08 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceranów na rok 2009.