Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 45

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 11234 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 11206 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie zmieniany Uchwały Budżetowej Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011 r.
2013 11185 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011.
2013 10803 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 10802 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011 roku
2013 10701 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10700 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10516 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10515 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. Zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10514 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10513 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011
2013 10512 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r.
2011 7201 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/75/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7202 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 7200 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/74/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7198 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy
2011 7199 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/73/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7206 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 122/4 we wsi Główina
2011 7207 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVII/237/10 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gm. Brudzeń Duży.
2011 7205 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/79/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2011 7203 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/77/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7204 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Sikorzu, na podstawie projektu” Przedszkole Akademią Wiedzy i Umiejętności”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na sumę 682 330zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2011 7197 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/71/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 5452 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/273/10 z dnia 07 czerwca 2010r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Brudzeń Duży
2011 3735 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2011 3736 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/53/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2011 3737 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/54/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brudzeń na lata 2011 - 2016
2010 2283 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/235/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2010 1375 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/246/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1374 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2010 1376 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/257/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2010r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Turzy Małej.
2010 1378 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/259/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży.
2010 1377 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/258/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym.
2010 462 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/222/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Brudzeń Duży na rok 2010
2009 5637 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/209/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5636 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/208/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5639 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/211/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Parzeń – Suchodół do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2009 5638 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXV/210/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3849 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/185/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży, warunków oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych dla terenu Gminy Brudzeń Duży
2009 3848 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXII/182/2009 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, stanowiących wierzytelności Gminy Brudzeń Duży, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
2009 3860 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/169/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi
2009 3863 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/177/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Karwosieki Noskowice – działka nr ewid. 27/1
2009 3858 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/167/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2009 – 2032”
2009 1363 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/156/09 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Brudzeń Duży oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów sprawiania pogrzebu
2009 746 2009-03-13 Uchwała Uchwała nr XIX/143/08 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu na 2009 rok wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży.