Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 9215 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Brochów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 8991 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/318/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach ratowniczych
2018 8990 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/317/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brochów
2018 8989 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Brochów Nr XXXIX/289/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnemu w Brochowie
2018 6388 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brochów
2018 6387 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLII/301/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Brochów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia uczniów szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Brochów
2018 6187 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2018 6186 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2017 Rady Gminy w Brochowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/149/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Brochowie
2018 5119 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLI/298/2018 Rady Gminy w Brochowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Brochów na obwody głosowania
2010 2674 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/152/2010 Rady Gminy w Brochowie z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na modernizację drogi powiatowej Nr 3803 w miejscowości Plecewice
2009 5799 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/133/09 Rady Gminy w Brochowie z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brochów w celu zainicjowania procesu zmiany urzędowych nazw miejscowości
2009 2734 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr XX/111/09 Rady Gminy w Brochowie z dnia 22 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XIX/105/09 Rady Gminy w Brochowie w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1972 2009-05-19 Regulamin Regulamin nr XIX/105/09 Rady Gminy w Brochowie z dnia 25 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli