Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 38

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 11071 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr 244/XL/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Bielsk oraz fragmentu obrębu Ciachcin Nowy
2018 6784 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 234/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2018 6783 2018-07-04 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielsk.
2018 5992 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr 226/XXXVII/2018 Rady Gminy w Bielsku z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w Bielsku oraz przedłużenia ulic.
2011 2643 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2011 Rady Gminy w Bielsku z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku.
2011 1559 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 10/IV/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu
2011 1560 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr 20/V/2011 Rady Gminy w Bielsku z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2011 1349 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 14/V/2011 Rady Gminy w Bielsku z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 271/XLIII/2010 Rady Gminy Bielsk dnia 09 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bielsk w roku 2011.
2010 6791 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 272 /XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
2010 6792 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 273/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2011.
2010 6789 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 270/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 6790 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 271/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6793 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 274/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2011 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2010 6796 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 277/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 6797 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 279/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
2010 6794 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 275/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2011 rok.
2010 6795 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 276/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2011 rok.
2010 5441 2010-11-25 Uchwała Uchwała nr 261/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk
2010 5165 2010-11-13 Uchwała Uchwała nr 260/XLI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goslicach.
2010 3440 2010-07-28 Uchwała Uchwała nr 244/XXXVII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystoci i porządku na terenie gminy Bielsk
2010 3057 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 221/XXXV/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Bielsk dla uczniów za wybitne osiagnięcia i wysokie wyniki w nauce
2010 3058 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii gród gminnych, drogi położonej Gminy Bielsk
2010 2342 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 233/XXXVI/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bielsk
2010 2343 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2010 655 2010-03-02 Uchwała Uchwała nr 213/XXXIII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielsk na rok 2010.
2009 5787 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 204/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2009 5788 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 205/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku
2009 5785 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 202/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2010 rok
2009 5786 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 203/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5789 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 206/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2010 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej
2009 5792 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 209/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2009 5793 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 211/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Bielsk do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygoto-waniu do realizacji, a następnie – w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” wraz z: Gminą Bodzanów, Gminą Brudzeń Duży, Gminą Bulkowo, Gminą Drobin, Gminą Gąbin, Gminą Mała Wieś, Gminą Łąck, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Wyszogród i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2009 5790 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 207/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2010 rok
2009 5791 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr 208/XXXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2010 rok
2009 3976 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 186/XXVII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zągotach
2009 3977 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 187/XXVII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bielsk
2009 1965 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 160/XXII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso
2009 1966 2009-05-19 Uchwała Uchwała nr 170/XXIII/2009 Rady Gminy w Bielsku z dnia 26 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach