Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 40

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 726 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2013 12098 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XIII/71/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok.
2013 11937 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XV/89/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok
2013 11189 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok.
2013 10437 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok
2013 9137 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr X/55/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok.
2013 8960 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/32/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok.
2013 7858 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2011 rok
2013 7857 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2010 rok
2012 6787 2012-10-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2012 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielany na 2012 rok
2012 3059 2012-04-03 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2012 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielany
2012 1163 2012-02-10 Uchwała Uchwała nr XV/91/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2012
2012 628 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XV/92/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8231 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XIV/86/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bielany, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2011 7517 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/82/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2012 rok.
2011 7516 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/81/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2012 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2011 7518 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/83/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2012.
2011 7520 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Bielany przedszkoli publicznych.
2011 7519 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XIV/84/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 6121 2011-11-07 Uchwała Uchwała nr XII / 69 / 2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 1 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany.
2011 5094 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/56/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2011 5095 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr X/58/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielany.
2011 4837 2011-08-22 Uchwała Uchwała nr IX/53/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Paczuskach".
2011 4638 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr IX/52/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2011 4308 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Bielany przedszkoli publicznych.
2011 4309 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajeć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2011 2720 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
2011 2596 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy w Bielanach z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2011
2011 1354 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bielany Nr XLIII /260/10 z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2011 1353 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/18/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych .
2011 1356 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Bielany.
2011 1355 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bielany z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bielany.
2011 420 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Patrykozy w Gminie Bielany, dotyczącego działki nr 314.
2010 6786 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6787 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/260/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2011 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2010 3334 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/246/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach
2010 2202 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/236/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 2203 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVII/237/10 Rady Gminy w Bielanach z dnia 31 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich cześci.
2009 1150 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/08 Rady Gminy w Bielanach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na rok 2009
2009 1151 2009-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/152/08 Rady Gminy w Bielanach z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania