Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 13

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 5996 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/264/2018 Rady Gminy w Łącku z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łąck oraz sezonu kąpielowego w 2018 roku
2017 4822 2017-05-19 Uchwała Uchwała nr XVIII/172/2017 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punków oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łąck.
2014 3923 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/219/2014 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2012 7221 2012-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/113/12 Rady Gminy w Łącku z dnia 26 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 3956 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/92/2012 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łąck.
2012 3955 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr IX/90/2012 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku do prowadzenia postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2012 1606 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zdworskiego położonego na terenie gminy Łąck i gruntów przyległych do jeziora w strefie do 300m.
2011 5804 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/53/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/212/2010 Rady Gminy Łąck z dnia 10.11.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2011 5806 2011-10-19 Uchwała Uchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 5 września 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Łąck, oraz zapewnienia im dalszej opieki
2010 5892 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/206/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 4 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 4275 2010-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2010 Rady Gminy w Łącku z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łąck na lata 2010-2015.
2009 5921 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5923 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2009 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok