Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 3690 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr VIII/39/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009rok
2012 7645 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr X/48/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7644 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr IX/41/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 9 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6142 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/64/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 2883 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr VII/35/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2105 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr IV/23/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 7106 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr VII/21/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 6234 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr XI/44/2008 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sparwie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 6969 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr IX/30/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 25 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 6970 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/8/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/30/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 25 października 2010r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2010 1254 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr X/33/2008 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 1125 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/71/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/63/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
2010 1124 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/70/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/50/09 z dnia 24 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2010 1127 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/78/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/15/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009 r
2010 1126 2010-04-10 Uchwała Uchwała nr XII/77/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009 r
2010 1111 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 4 lutego 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 6945 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr IX/27/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 5999 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/51/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
2009 6000 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/52/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień na 2010 rok
2009 5997 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/49/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 5998 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/50/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6003 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/62/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/45/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2009r.
2009 6004 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/63/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
2009 6001 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/55/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2009 6002 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XI/56/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów.
2009 5596 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr X/45/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
2009 2745 2009-06-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radzanów
2009 2165 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr I/3/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzanowie
2009 2166 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr III/16/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 2167 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr III/19/09 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie
2009 1609 2009-04-30 Uchwała Uchwała nr IX/24/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie określenia stawki ekwiwalentu pieniężnego za każdą gadzinę udziału członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Radzanów w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym oraz zasad jego wypłacania
2009 412 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/38/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie mieszkaniowego zasobu gminy Radzanów oraz uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzanów w latach 2009-2013.
2009 413 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/40/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Smardzew gmina Radzanów.
2009 414 2009-02-12 Uchwała Uchwała nr XI/45/08 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok.