Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 174

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11663 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów
2019 11662 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019/2020
2019 11661 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.
2019 10406 2019-09-05 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
2019 10405 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 80/XI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
2019 10404 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr 79/XI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i młodsze
2019 9339 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 74/X/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
2019 8250 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 72/IX/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8249 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr 71/IX/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznego przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6593 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 65/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo
2019 6592 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 64/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Wyszogród
2019 6591 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 63/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów
2019 6590 2019-05-23 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie
2019 4559 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr 57/VII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2019 3905 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno
2019 3654 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.
2019 3295 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 55/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 2 w Mieście Wyszogród
2019 3294 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 54/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Osiedla nr 1 w Mieście Wyszogród
2019 3293 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolino
2019 3292 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 53/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wilczkowo
2019 3291 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 52/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wiązówka
2019 3290 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 51/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Starzyno
2019 3289 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 50/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Słomin
2019 3288 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 49/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rostkowice
2019 3287 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 48/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Rębowo
2019 3286 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 47/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwo Rakowo
2019 3285 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pruszczyn
2019 3284 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Pozarzyn
2019 3283 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 44/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Marcjanka
2019 3282 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kobylniki
2019 3281 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodkówko
2019 3280 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 41/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Grodkowo
2019 3279 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Drwały
2019 3278 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ciućkowo
2019 3277 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chmielewo
2019 3276 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr 35/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 2866 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 36/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Mienia Gminy i Miasta Wyszogród.
2019 2863 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr 34/VI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy i miasta Wyszogród na lata 2019 – 2023
2019 2118 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2019 1047 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 10908 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 280/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2019 r
2018 10841 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 281/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2019
2018 10840 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr 279/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2019
2018 10750 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 282/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Wyszogród
2018 10708 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 283/LI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich, inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
2018 10341 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr 275/L/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 9866 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 276/L/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zmian w  Statucie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 8535 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 269/XLIX/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi w Kobylnikach do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2018 8533 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 272/XLIX/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
2018 8532 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr 268/XLIX/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu
2018 6895 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr 266/XLVIII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Wyszogrodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej
2018 5711 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 254/XLVII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy i Miasta Wyszogród odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 5212 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 251/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania
2018 5211 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 250/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 5210 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr 249/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 5158 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr 252/XLVI/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy i miasta Wyszogród na obwody głosowania
2018 4133 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 242/XLV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2018 4132 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 245/XLV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy i miasta Wyszogród na okręgi wyborcze
2018 3833 2018-04-10 Uchwała Uchwała nr 226/XLII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2018
2018 2362 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 236/XLIV/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 1186 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 231/XLIII/2018 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród
2017 12343 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr 208/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo
2017 12135 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 214/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. F. Chopina w Kobylnikach.
2017 12134 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 213/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rębowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rębowie.
2017 12133 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 212/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
2017 12132 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 207/XL/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2017 10169 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018
2017 10168 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2018
2017 10093 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr Uchwała nr 201/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2018r.
2017 10091 2017-11-10 Uchwała Uchwała nr 200/XXXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Wyszogród
2017 9609 2017-10-30 Uchwała Uchwała nr 196/XXXVI/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 września 2017 r. w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi relacji DK 62-Wilczkowo-Rębowo.
2017 5276 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 178/XXXII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
2017 5275 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 177/XXXII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony
2017 5274 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr 176/XXXII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XXI/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród
2017 3636 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 170/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola samorządowego/oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
2017 3635 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla ktorych organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3634 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 167/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo
2017 3633 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 166/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2017 3504 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 168/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród, do nowego ustroju szkolnego
2017 2235 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 153/XXVII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2017
2017 2068 2017-03-02 Uchwała Uchwała nr 157/XXVIII/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu samorządowym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę i Miasto Wyszogród
2016 10818 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 145/XXVI/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Wyszogród
2016 9866 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 136/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017
2016 9865 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 135/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2017
2016 9864 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr 134/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2017 rok
2016 9384 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 133/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 84/IX/2004 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 03.02.2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz uchwalenia zasad usytuowania punktów i warunków wydawania zezwoleń
2016 9383 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 132/XXV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 października 2016r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2016 6001 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 121/XXI/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
2016 4221 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 111/XIX/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wyszogród
2016 4220 2016-04-29 Uchwała Uchwała nr 110/XIX/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2016-2020
2016 3963 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr 102/XVII/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2016 2215 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr 94/XV/2016 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zopobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2016 1528 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2016
2016 1399 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Targowiska Miejsko-Gminnego w Wyszogrodzie
2015 11082 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr 64/XI/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 października 2015r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Gminy i Miasta Wyszogród oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy i Miasta Wyszogród
2015 10958 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10670 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzania jej poboru w drodze inkasa
2015 10669 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród na 2016r.
2015 10668 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2016
2015 10667 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród
2015 10666 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
2015 10665 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.
2015 10664 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wyszogród na rok 2016.
2015 8213 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr 58/X/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do Sejmu RP I do Senatu RP w dniu 25 października 2015r.
2015 7453 2015-09-03 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach
2015 1280 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 320/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 grudnia 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wyszogrodzie między ulicami Warszawską i Zamieście
2015 138 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 319/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Zamieście i drogi Nr 50 w m. Wyszogród
2014 11068 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 318/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok.
2014 11067 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 317/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2015 rok
2014 11066 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 316/XLIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2015 roku.
2014 9168 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 307/XLI/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 1 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
2014 4513 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVIII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 11 kwietnia 2014r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
2014 4373 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 265/XXXVI/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe
2014 4372 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 278/XXXVII/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 20 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 4371 2014-04-25 Uchwała Uchwała nr 266/XXXVI/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2014 3842 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 255/XXXIV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2014
2013 13556 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 249/XXXIII/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2014 r.
2013 13555 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIII/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2014 rok
2013 13554 2013-12-20 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIII/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 10680 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 237/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów
2013 10679 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 236/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród.
2013 10678 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 232/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród
2013 10677 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 230/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 10676 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 229/XXX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Wyszogród, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców
2013 10675 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 225/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
2013 10674 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 223/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 206/XXVII/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2013 10673 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 221/XXIX/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.
2013 5231 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 187/XXV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie obwodów głosowania
2013 4924 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi zaliczanej do kategorii gminne
2013 4923 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 202/XXVI/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2013 4922 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 191/XXV/2013 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 stycznia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2013 4921 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2013 4920 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr 178/XXIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2013
2012 9887 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 177/XXII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na targowisku gminy Wyszogród oraz zarządzanie jej poboru w drodze inkasa
2012 9886 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 9885 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 166/XXI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2013 rok.
2012 9844 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 165/XXI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2013 roku.
2012 8058 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 154/XX/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Wyszogród na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy
2012 5984 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 78/X/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: Budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na 2012 rok.
2012 4837 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 125/XVI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustanowienia odznaczeń
2012 4836 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 124/XVI/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 maja 2012r. w sprawie utworzenia Skweru im. Braci Sobańskich przy Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Wyszogrodzie
2012 4062 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 116/XIV/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2012r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród
2012 4061 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 114/XIV/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2012 3516 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 34/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.
2012 2998 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr 99/XIII/2012 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Wyszogród
2011 4212 2011-07-26 Uchwała Uchwała nr 51/V/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wyszogród.
2011 2777 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 31/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród
2011 2776 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 30/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2011 2779 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 36/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendiow i zasiłków szkolnych i wydawania w tym zakresie decyzji administracyjnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.
2011 2778 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 33/IV/2011 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 713 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 15/II/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 233/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2011 rok
2010 7312 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr 237/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustanowienia miejsca pamięci narodowej
2010 6366 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 232/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: ustalenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenie podstawy podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w 2011 roku.
2010 6367 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 233/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2011 rok.
2010 6368 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 234/XXXII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.
2010 4893 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 206/XXVII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
2010 4892 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 204/XXVII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między ul. Klasztorną i trasą Nr 50
2010 4895 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 214/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Marcjanka
2010 4894 2010-10-29 Uchwała Uchwała nr 212/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 2567 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 203/XXVII/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia opisu granic obwodów głosowania.
2010 1745 2010-05-15 Uchwała Uchwała nr 194/XXV/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie nadania imienia "Nadwiślański Bulwar w Wyszogrodzie im. Druha Wacława Milke"
2010 1142 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 176/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2010
2010 1145 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 183/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały 173/XXIII/2009 z dnia 30 listopada 2009 r
2010 1144 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 180/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno
2010 1143 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 179/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogród w granicach ulic: ul. Warszawskiej i ul. Zamieście
2009 6520 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2009 6517 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 170/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2010 rok
2009 6518 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 171/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy podatku rolnego na terenie gminy Wyszogród w 2010 roku
2009 6519 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 172/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 3987 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 156/XX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wynagrodzenia sołtysów za inkaso
2009 3988 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 159/XX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
2009 3986 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr 152/XX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy i Miasta Wyszogród pod nazwą "Gminny Zarząd Oświaty Kultury i Sportu"
2009 3099 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr 144/XIX/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 1452 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVII/2008 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Wyszogród na rok 2009