Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 247

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10608 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/89/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha.
2019 10607 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/88/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2019 10606 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/87/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
2019 8673 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/82/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2019 8672 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Przysuskiej Służby Komunalnej w Przysusze
2019 8457 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i pyżywienie dzieci w Samorządowym Klubie Dziecięcym "MALUSZEK" w Przysusze.
2019 8456 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VIII/80/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Klubu Dziecięcego „MALUSZEK” w Przysusze oraz nadania statutu.
2019 7370 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/75/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Zbożenna.
2019 7369 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/74/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Zawada.
2019 7368 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/73/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wistka.
2019 7367 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/72/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wola Więcierzowa.
2019 7366 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/71/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Skrzyńsko.
2019 7365 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Smogorzów.
2019 7364 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Ruski Bród.
2019 7363 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Pomyków.
2019 7362 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lipno.
2019 7361 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kuźnica.
2019 7360 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Krajów.
2019 7359 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kozłowiec.
2019 7358 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Kolonia Szczerbacka
2019 7357 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Jakubów.
2019 7356 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Janów.
2019 7355 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Janików.
2019 7354 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Hucisko.
2019 7353 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Gliniec.
2019 7352 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Głęboka Droga
2019 7351 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Gaj.
2019 7350 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Długa Brzezina
2019 7349 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Dębiny.
2019 7348 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Beźnik
2019 6035 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2019 3884 2019-03-25 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2019"
2019 2435 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie uchwałenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Przysucha.
2019 2434 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej przyjęcia Programu Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie i Mieście Przysucha na lata 2019-2023.
2019 2433 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/24/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnoćiowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 2432 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/23/2019 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 284 2019-01-07 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/14/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2018 r.
2018 13218 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2018 13217 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego Programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13216 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13215 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie i Mieście Przysucha na lata 2019-2023
2018 12089 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian Statucie Gminy i Miasta Przysucha.
2018 11131 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/300/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 r.
2018 9981 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr XLII/290/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian Statucie Gminy i Miasta Przysucha.
2018 8885 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLI/285/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2018 8884 2018-09-19 Uchwała Uchwała nr XLI/284/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytowania na terenie Gminy i Miasta Przysucha miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8145 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy i Miasta Przysucha maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży
2018 6903 2018-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
2018 6223 2018-06-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2018 5764 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania i  rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w szkołach lub przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2018 5763 2018-06-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/266/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 4511 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/259/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Przysucha na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3394 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2018.”
2018 3393 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w  prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
2018 3392 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Przysucha na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.
2018 910 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha przez inne niż Gmina i Miasto Przysucha osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacj
2018 909 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 908 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2018 109 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/236/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2018 108 2018-01-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/235/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2018 107 2018-01-04 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXII/233/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017 r.
2017 10511 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/227/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie:zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Przysucha
2017 10510 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/226/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
2017 10509 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/225/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.
2017 10508 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/224/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tym podatku
2017 10507 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/223/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r.
2017 8801 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
2017 7478 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przysucha.
2017 5735 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji
2017 5734 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/198/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
2017 5170 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Przysucha.
2017 5169 2017-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Przysucha na lata 2017-2022
2017 4299 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
2017 3713 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie Gminy i Miasta Przysucha
2017 3712 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Przysucha oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3711 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2017 3710 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 3709 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Przysucha na rok 2017.”
2017 1670 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
2017 1669 2017-02-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/168/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i  innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2017 219 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 218 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2017 217 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2017 216 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej Administracji Oświaty w Przysusze
2017 215 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/160/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w regulaminie targowiska miejskiego w Przysusze
2017 214 2017-01-10 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 10409 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/153/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2016 10408 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/152/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2016 10407 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/151/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
2016 10406 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/150/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.
2016 10405 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tym podatku
2016 10404 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXI/148/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Beźnik
2016 8973 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r. w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy i Miasta Przysucha oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2016 8972 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r. w sprawie: określenia w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
2016 8971 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2016r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2016 2868 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/124/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały określającej przystanki komunikacyjne udostępnione dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Przysucha, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2016 2867 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/119/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 marca 2016r. w sprawie: zmiany w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
2016 2866 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmiany w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przysucha
2016 2660 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej
2016 2659 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
2016 2658 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozdzielania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
2016 2657 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz określenia kryterium dochodu na osobę w rodzinie
2016 2656 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej Nr 330959W zlokalizowanej na terenie wsi Janów gmina Przysucha poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
2016 237 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XII/90/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
2016 127 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2015 10721 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10720 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10719 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/94/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10718 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/93/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
2015 10717 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
2015 10716 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XII/91/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 grudnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Przysucha oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji.
2015 9509 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr XI/80/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 października 2015r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2015 6024 2015-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie:uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Przysucha
2015 5616 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/61/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 5615 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/59/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzyńsko
2015 5614 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/58/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zbożenna
2015 5613 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada
2015 5612 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wistka
2015 5611 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Więcierzowa
2015 5610 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smogorzów
2015 5609 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ruski Bród
2015 5608 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomyków
2015 5607 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipno
2015 5606 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kuźnica
2015 5605 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krajów
2015 5604 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/48/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kozłowiec
2015 5603 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Szczerbacka
2015 5602 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubów
2015 5601 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janów
2015 5600 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janików
2015 5599 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko
2015 5598 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gliniec
2015 5597 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głęboka Droga
2015 5596 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/40/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gaj
2015 5595 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długa Brzezina
2015 5594 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębiny
2015 5593 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Beźnik
2015 4076 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: ustanowienia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 4075 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
2015 2173 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2172 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 2171 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2015 2170 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2015 2169 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: ustanowienia zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2015 2168 2015-03-13 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 1388 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 29 stycznia 2015r.
2014 11054 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/266/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2014 10452 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/263/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 30 października 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 9513 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 października 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2014 6803 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę i Miasto Przysucha
2014 5504 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysusze
2014 5503 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2014 5502 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha
2014 5501 2014-06-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Hubalczyków w Ruskim Brodzie
2014 5251 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 8 maja 2014r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Przysucha i jej jednostkom organizacycjnym
2014 5152 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 8 maja 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji
2014 3559 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
2014 3558 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
2014 3557 2014-04-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/233/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 marca 2014r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2014 1929 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/224/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2014 1928 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/223/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanym dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2014 1927 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 1926 2014-03-03 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2014 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego za zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2013 13680 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania załącznika do uchwały o podziale Gminy i Miasta Przysucha na stałe obwody głosowania
2013 13679 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przysusze
2013 13678 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
2013 13677 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/204/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 13676 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 13675 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/201/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
2013 13674 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2013 13673 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze do prowadzenia postepowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
2013 13672 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze do prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2013 13671 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/197/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania administracyjnego oraz wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych
2013 13670 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze
2013 13669 2013-12-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/195/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów użyteczności publicznej
2013 13668 2013-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXIX/193/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 grudnia 2013r.
2013 12357 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2013 12356 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/183/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12355 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/182/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12354 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 12353 2013-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/180/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 9873 2013-10-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 września 2013r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych
2013 9856 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 września 2013r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Kultury w Przysusze
2013 5921 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Przysucha, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2013 3934 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 marca 2013r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2013 2522 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2013 2521 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi położonymi na obszarze Gminy i Miasta Przysucha.
2013 63 2013-01-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/135/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 20 grudnia 2012r.
2012 9675 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty w opłacie rocznej oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i stawek procentowych.
2012 9674 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/132/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Przysucha na stałe obwody głosowania
2012 9673 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie:określenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych, a także za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i odbiór nieczystości ciekłych.
2012 9672 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9671 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/129/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2012 9670 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/128/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9669 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie:uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Przysucha
2012 9668 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
2012 8063 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 6879 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina i Miasto Przysucha, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
2012 6878 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Przysucha na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 5627 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastepstwie
2012 4669 2012-06-12 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: opłaty targowej
2012 864 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
2011 8690 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 8689 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przysusze.
2011 8692 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8691 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XII/84/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale o nadaniu imienia Publicznemu Gimnazjum w Przysusze
2011 6458 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6459 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 6460 2011-11-23 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6380 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 3852 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr VIII / 51 / 2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Przysusze
2011 3245 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/36/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Przysusze
2011 3246 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/37/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2011r. w sprawie nadania Statutu Przysuskiej Służbie Komunalnej w Przysusze
2011 3247 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 maja 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 2652 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha.
2011 1962 2011-04-20 Uchwała Uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 17 marca 2011r. w sprawie : opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Przysucha.
2011 1172 2011-03-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2008 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta w 2008 roku
2011 697 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/10/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 lutego 2011r. uchwała budżetowa
2011 698 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę i miasto Przysucha
2010 5799 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5800 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/312/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 5801 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2010 5607 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/307/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 października 2010r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
2010 5608 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 27 października 2010r. w sprawie: ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
2010 5234 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/292/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Przysusze
2010 5235 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/293/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy i Miasta Przysucha na lata 2010-2013”
2010 5236 2010-11-15 Uchwała Uchwała nr XL/297/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany w Statucie Biblioteki Publicznej w Przysusze
2010 3872 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/283/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej w Przysusze
2010 3873 2010-08-30 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: sprawienia pogrzebu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu.
2010 3517 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/272/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha za 2009 rok
2010 1544 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXIV/255/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przysucha.
2010 1341 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/265/2010 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 25 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Przysucha lub jej jednostkom organizacyjnym
2010 374 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa na rok 2010
2010 375 2010-02-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/251/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy oraz zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 6992 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2008 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
2009 6993 2009-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/169/2008 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w gminy i miasta w 2008 roku
2009 4995 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2008 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 18 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta w 2008 roku
2009 4529 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/232/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 września 2009r. w sprawie nadania nazwy dla ronda
2009 4530 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Przysucha
2009 4329 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Przysucha
2009 4330 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały określającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2009 2378 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy, oraz zasad gospodarowania lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2009 2377 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha za 2008 rok
2009 2379 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 1751 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Przysucha
2009 1251 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXV/195/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej stawek opłaty targowej
2009 1252 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXV/196/2009 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej