Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 307

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11536 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 11535 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 10605 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 10604 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 10603 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/72/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zaręby Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 10602 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/71/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne
2019 10601 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/70/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/133/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 10600 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr X/69/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/117/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.
2019 10209 2019-08-29 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 9412 2019-08-01 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 8489 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/ 37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657W – Brok- Orło - Daniłowo- Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656W – Niegowiec- Żachy Pawły - Daniłowo Parcele - Nowa Złotoria.
2019 8488 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 8487 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
2019 8486 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/62/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 8485 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/63/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 8484 2019-07-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2019 6136 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 6135 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/47/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 6134 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/46/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 6133 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5400 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/50/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 5399 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2019 4706 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 4705 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/43/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 4704 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu
2019 4703 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne.
2019 4702 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2019”.
2019 4701 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 4700 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W - Brok – Orło – Daniłowo - Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
2019 4699 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby Kościelne
2019 4698 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Zarębach Kościelnych
2019 2060 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/22/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo
2019 1937 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/32/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 1936 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 1935 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
2019 1934 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/29/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/87/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
2019 1933 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/27/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2019 1932 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne
2019 1931 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1930 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023 na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2019 995 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/18/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033.
2019 994 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
2019 993 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/19/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2019 992 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2019.
2018 11289 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11288 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/256/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033
2018 11287 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/255/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.
2018 11286 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/253/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 11285 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/252/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 11151 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/245/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11150 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/244/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 11086 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.
2018 11085 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/249/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 11084 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2033
2018 11083 2018-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2018 8523 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2018 8522 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/242/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2018 8521 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXIII/241/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zaręby Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7583 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7582 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7581 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7580 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7579 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXI/234/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/146/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2018 7578 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/230/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 7577 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXX/229/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 7576 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/220/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 6500 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 6499 2018-06-26 Uchwała Uchwała nr XXX/222/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2018”.
2018 4214 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 4213 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4212 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2259 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Stara Złotoria
2018 2258 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/211/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 2257 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2018 750 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2018
2018 707 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028
2018 654 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2018 653 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2018 652 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 10705 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 10704 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 10703 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 10702 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 10693 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXV/188/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
2017 10690 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XXVI/194 /17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 9416 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXV/186/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej Nr 261121W
2017 9179 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 9150 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8633 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXII/178/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 8387 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/184 /17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 8092 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Zaręby Kościelne i Nienałty Brewki
2017 7696 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 7535 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXI/170/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 7164 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XX/162/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
2017 6249 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 6232 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/177/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 6231 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXII/172/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2017 3822 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/169/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 3821 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/164/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I szkoły podstawowej, dla których Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym
2017 3820 2017-04-14 Uchwała Uchwała nr XXI/163/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo Oświatowe
2017 2907 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/151/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 2555 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/161/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 2554 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/160/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2017 2553 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/158/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 2552 2017-03-15 Uchwała Uchwała nr XX/157/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2017 2424 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
2017 1260 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/147/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 1259 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/146/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2017 1258 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/150/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2017 1257 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/152/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027
2017 1256 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XIX/153/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017
2017 655 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XVI/127/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2017 77 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/138/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2016 10487 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XV/120/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.
2016 10107 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/137/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2016 10106 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/135/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 10105 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10104 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/133/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 10103 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2016 8408 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XVI/126/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2016 7322 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/119/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026
2016 7321 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/114/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2016 7320 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XV/112/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2016 5233 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/83/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 4689 2016-05-17 Uchwała Uchwała nr XIV/102/2016 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne
2016 4199 2016-04-28 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2016 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2020”
2016 3944 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr IX/60/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 3866 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/63/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 3778 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/75/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 2725 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Zaręby Kościelne
2016 2724 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/94/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
2016 2723 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/93/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zaręby Kościelne
2016 2722 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/91/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 2721 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIII/90/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2016 2536 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/92/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne
2016 2535 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XIII/89/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2016 2073 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Zaręby Kościelne, obejmującego części wsi: Kępiste-Borowe, Rostki-Daćbogi, Niemiry, Kańkowo-Piecki, Stara Złotoria, Nowa Złotoria
2016 1977 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/53/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2016 1206 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XII/85/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2016.
2016 1205 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XII/84/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026.
2016 1204 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2016 688 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Zaręby Kościelne
2015 10252 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne
2015 10215 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr X/62/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2015 10214 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr IX/59/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2015 10122 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej i terminów jej płatności.
2015 9756 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/74/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2015 9755 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9751 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 9750 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9749 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 8483 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr VII/47/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
2015 7864 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/52/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023
2015 7369 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr VI/42/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 6551 2015-07-24 Uchwała Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
2015 5476 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr VI/34/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Zgleczewo Szlacheckie
2015 5114 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr IV/20/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 5113 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr III/13/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 5080 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2015 5079 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5078 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/38/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
2015 5077 2015-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
2015 3848 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
2015 3733 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr V/27/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Zaręby Kościelne jest organem prowadzącym
2015 3689 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XXX/232/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 3321 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zaręby Kościelne.
2015 2675 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/29/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 2476 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 2003 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/222/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2015 481 2015-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2015 380 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr IV/22/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2015
2015 135 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/235/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego części obrębu Zgleczewo Szlacheckie
2014 11567 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2015 rok
2014 11566 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 11565 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
2014 11564 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 11492 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr XXX/230/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2014 10190 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/208/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
2014 10099 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXV/206/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.
2014 9663 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 9305 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 8545 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/225/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/ 132/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.
2014 8544 2014-09-15 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 8239 2014-09-03 Uchwała Uchwała nr XXI/178/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 8080 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XX/166/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
2014 7249 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XIX/155/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
2014 5377 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/148/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 5109 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XVI/126/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 4278 2014-04-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia znajdujących się w sołectwach na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2014 3308 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XV/115/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
2014 3036 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 2774 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 1822 2014-02-26 Uchwała Uchwała nr XXV/203/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2014 845 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/92/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
2014 296 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2014
2014 295 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/196/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 294 2014-01-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2013 13240 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/183/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 13144 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 13143 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 13142 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/187/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2013 13141 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/186/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zaręby Kościelne i jej jednostkom podległym.
2013 13140 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok.
2013 11922 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/86/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 11066 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr X/77/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 10970 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10969 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10845 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr VIII/60/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 10302 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 9618 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/171/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 9617 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/175/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2013 9616 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/173/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne
2013 9615 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXI/172/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 8939 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/36/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
2013 8938 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr IV/28/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
2013 7700 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 7662 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/24/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
2013 7559 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/162/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7558 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XX/160/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 6777 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4881 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/188/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4748 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4747 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XIX/151/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2013 4398 2013-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 3374 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/157/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 3373 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXV/148/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2013 2280 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 1097 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2013 1096 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/142/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2013 1095 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2013 1094 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/140/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 1093 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 994 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/146/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2013
2012 9245 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/130/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 8789 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.
2012 8788 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/129/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8787 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVII/128/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok .
2012 7844 2012-11-21 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie gminy Zaręby Kościelne.
2012 7052 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 6639 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/113/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. Zmieniająca uchwałę Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2012 6638 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/111/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne oraz określenia granic ich obwodów.
2012 6637 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/110/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Zaręby Kościelne
2012 6636 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XV/109/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 5482 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
2012 4476 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały ustalającej zasady korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.
2012 4475 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XIII/93/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach
2012 4174 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/139/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2009r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne
2012 4173 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2745 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1995 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/126/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2012 1994 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/124/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
2012 626 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/84/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2012.
2012 625 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. Zmieniająca uchwałę Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
2012 624 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XI/78/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/70/11 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 274 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 6 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 7466 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/71/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
2011 7465 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/70/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 7467 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/72/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7469 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok
2011 7468 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr X/73/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6521 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
2011 6522 2011-11-24 Uchwała Uchwała nr IX/65/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020
2011 6324 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr VIII/58/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020
2011 5569 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr V/35/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011 – 2020
2011 5570 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 5571 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy- Zaręby Kościelne na lata 2011 – 2020
2011 4595 2011-08-11 Uchwała Uchwała nr XIX/115/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała NR XIX/115/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2011 810 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/20/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 08 listopada 2010 roku Nr XXXIII/190/10 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2011 809 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 811 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr III/23/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2011.
2011 813 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2011 812 2011-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.
2010 7579 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XXXIII/196/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2010 6261 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6260 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok .
2010 6262 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.
2010 6264 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/194/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 rok
2010 6263 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
2010 4685 2010-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/101/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4445 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXX/175/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 4444 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3616 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/167/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2010 3615 2010-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009
2010 2475 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/160/2010 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zaręby Kościelne i jej jednostkom podległym
2010 2483 2010-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
2010 1634 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne
2010 1635 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/154/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne
2010 1636 2010-05-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/156/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2010 rok
2010 590 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr XVI/98/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6923 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/142/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6922 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/141/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6924 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/143/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6925 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/144/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych
2009 6926 2009-12-24 Uchwała Uchwała nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie gminy Zaręby Kościelne
2009 5011 2009-11-04 Uchwała Uchwała nr XV/94/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
2009 4594 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/136/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne
2009 4595 2009-10-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/137/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2009 4099 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/133/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 4098 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/132/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne
2009 4097 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXII/128/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Zaręby Kościelne
2009 3106 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/117/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne
2009 3107 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XX/120/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
2009 3105 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXI/125/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2008
2009 1046 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2009.
2009 381 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/104/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009.
2009 382 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/105/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok i zwolnień w tym podatku.
2009 383 2009-02-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 rok.