Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 199

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 1786 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/324/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca statut gminy Zakroczym
2018 1785 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/318/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 1784 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/319/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 1783 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/321/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2018 1782 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok
2018 901 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/291/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2018 899 2018-01-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2018 398 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/313/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 397 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/312/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Emolinku
2018 396 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/311/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach
2018 395 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/310/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2018 394 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0005 01-05
2018 393 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/306/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0024 02-15
2018 392 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/305/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0004 01-04 oraz działki ewidencyjne nr 21/2, 23/1, 23/2, 26, 27/3, 28, 30 i 34 w obrębie ewidencyjnym 0003 01-03, działkę ewidencyjną nr 20/28 w obrębie ewidencyjnym 0006 01-06, działkę ewidencyjną nr 33/3 w obrębie ewidencyjnym 0009 01-09, działki ewidencyjne 103/2, 103/3 w obrębie ewidencyjnym 0026 02 -17
2018 391 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/304/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy obejmującego działki o nr ew. 278/5, 278/6 i 281/1 położonych w miejscowości Janowo
2018 390 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2018 389 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/302/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie trybu i zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających gminie Zakroczym lub jej jednostkom organizacyjnym
2018 388 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/301/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 387 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/300/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 11356 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/314/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 11355 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/292/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Zakroczym
2017 11353 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/284/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 11343 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/283/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 10009 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/282/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 10008 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/281/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 9977 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLII/286/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Zakroczym uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Zakroczym
2017 9170 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/272/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 9008 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/257/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8720 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8718 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXVI/238/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 8228 2017-09-27 Uchwała Uchwała nr XL/271/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 7957 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/222/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7919 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7089 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 7003 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 6658 2017-08-09 Obwieszczenie Obwieszczenie nr 1/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu
2017 6559 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/259/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/32/2015 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2017 6558 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Zakroczymiu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2017 6557 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 5991 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 5534 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5533 2017-06-22 Uchwała Uchwała nr XXX/179/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 5298 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości
2017 5297 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Duchowizna w obrębie ewidencyjnym 0027 02-18 w Zakroczymiu
2017 4464 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2017 4463 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/228/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 4462 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4461 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Rady Narodowej na ulicę Spacerową w Zakroczymiu
2017 4460 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy 18 stycznia na ulicę Kościelną w Zakroczymiu
2017 4459 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2017 4458 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2017 4457 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 4086 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym
2017 2857 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2017 2329 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/212/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2328 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 2327 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zakroczym
2017 2326 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2017 1410 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/218/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2017 1409 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/217/2017 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2017 1408 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/203/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2017 1407 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/202/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2017 1406 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/201/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2017 1405 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/199/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2017 1404 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zakroczym
2017 1403 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2017 rok
2017 1402 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/196/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2017 1401 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 1400 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2017 559 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/186/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2017 558 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 557 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2017 556 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2017 555 2017-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 11893 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 11784 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zakroczym
2016 11783 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2016 11782 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz osiągnięcia w działalności sportowej
2016 11781 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Zakroczym
2016 11780 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu
2016 11779 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
2016 11778 2016-12-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/164/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 10076 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/143/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 9353 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 7641 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 7429 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zakroczymiu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 7428 2016-08-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/155/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 6817 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Zakroczym ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2016 6816 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym
2016 6815 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym.
2016 6814 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Zakroczym
2016 5881 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016 r.
2016 5879 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu
2016 5878 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu
2016 5877 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016 r.
2016 5876 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zakroczym
2016 5875 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/118/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zakroczym
2016 5874 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2016 roku
2016 5873 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2016 roku
2016 5872 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu
2016 5871 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym
2016 5870 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 5013 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 rok
2016 4825 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XXII/93/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
2016 3877 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/80/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015
2016 2971 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego w formie Gminnej Świetlicy Środowiskowej "Przyjaciel" w Zakroczymiu
2016 2970 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/119/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i wydawania decyzji administracyjnych
2016 2969 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Zakroczym na lata 2016-2019
2016 2968 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 2967 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/112/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 1967 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015.
2016 647 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/98/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 646 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/97/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2016 645 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/96/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 644 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/95/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2016 643 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/94/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 642 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XXII/92/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2016 456 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/110/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 455 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/109/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 454 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/108/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2016 rok
2016 453 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakroczym
2016 452 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2015 8853 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr XVI/64/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na 2015 r.
2015 8646 2015-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zakroczym na rok 2015.
2015 8153 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XVII/74/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym
2015 8094 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 24 sierpnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/114/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2015 6987 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach lub placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakroczym oraz ustalenia liczby wicedyrektorów.
2015 6986 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr XVI/68/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zakroczym.
2015 6518 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr V/13/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
2015 6405 2015-07-21 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym
2015 6119 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr XIII/48/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 8 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zakroczym Nr XVII/110/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2015 6118 2015-07-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr V/14/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2014r. na rok 2015
2015 4509 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/33/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2015 4508 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr XI/32/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 6 maja 2015r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2015 3590 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/19/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie trybu i zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Zakroczym i jej jednostkom podległym
2015 3589 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VIII/25/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.
2015 3588 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym i ustalenia tekstu jednolitego.
2015 3587 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/22/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie w sprawie nadania nazwy i logo Gminnemu Przedszkolu Publicznemu w Zakroczymiu przy ul. Warszawskiej 25
2015 3586 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/21/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu
2015 3585 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 września 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Zakroczymiu
2014 5453 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/203/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2014 5452 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/202/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji dotyczących dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne.
2014 5451 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku osobom objętym tym programem.
2014 5450 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/2014 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania „ na lata 2014- 2020
2013 9966 2013-10-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. - w sprawie: opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym -Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu.
2013 8829 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/162/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012 r. - w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym.
2013 8828 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/159/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Zakroczym - Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu.
2013 8827 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/158/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2013 roku.
2013 8826 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012 r. - w sprawie opłaty targowej
2013 4919 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/142/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Przedszkola Publicznego w Zakroczymiu.
2013 4918 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu.
2013 4917 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/140/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. Akt o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.
2013 4916 2013-04-23 Uchwała Uchwała nr XX/136/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakroczym
2013 1213 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych  oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
2013 1212 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1211 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi
2013 1210 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakroczym
2013 1209 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty
2012 9284 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 9283 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/115/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 9282 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 9281 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu.
2012 9280 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
2012 9279 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 9278 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9277 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 9276 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/106/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
2012 9275 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XVII/105/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 5612 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2012 5611 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym”
2012 5610 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Zakroczym z dnia 21 marca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 5609 2012-07-26 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/XXXVII/2006 Rady Gminy Zakroczym z dnia 31 stycznia 2006 r.
2011 7902 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 7904 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/67/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2011 6348 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Zakroczym.
2011 6349 2011-11-17 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 października 2011r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Zakroczymiu
2011 2179 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
2010 7636 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
2010 7635 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/255/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Porządku Domowego
2010 7638 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
2010 7637 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia "Programu Stypendialnego w Gminie Zakroczym".
2010 6980 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 13 września 2010r. w sprawie trybu i zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakroczym i jej jednostkom podległym
2010 6981 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. określenia stawek podatku od nieruchomości.
2010 6982 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/251/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
2010 3010 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/226/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. - w sprawie: opłaty targowej
2010 3011 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zakroczym
2010 3012 2010-07-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie: nadania imienia skwerowi ulicznemu
2010 1966 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/212/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i podmiotom niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań publicznych
2010 1967 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym.
2010 1968 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010r. w sprawie utworzenia tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Zakroczym" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tego tytułu.
2010 1216 2010-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/207/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 3 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 46/VII/2003 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 kwietnia 2003r. - w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Zakroczym
2010 435 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Zakroczym
2010 434 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 listopada 2009r. zmiany Uchwały Nr XXI/129/2008 Rady Gminy Zakroczym z dnia 17 listopada 2008r. - w sprawie: opłaty targowej.
2010 437 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wojszczycach
2010 436 2010-02-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad i okoliczności używania herbu i barw gminy Zakroczym
2009 4542 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 16 września 2009r. w sprawie nadania nazwy rondu ulicznemu
2009 1370 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej
2009 1371 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/146/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkaniowych zasobów komunalnych
2009 1372 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Zakroczym z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresuadministracji publicznej obejmującej działania wobec dłużników alimentacyjnych