Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 242

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6828 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.
2019 6827 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2019/2020 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2019 6826 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 6825 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolanów
2019 4201 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 4200 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2019 rok”
2019 3170 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/44/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2019 3169 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/42/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3168 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 3167 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 3166 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2019 2707 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego publicznego transportu zbiorowego w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Wolanów oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów bezpłatnych.
2019 1832 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 1831 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 1830 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2019 1111 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Wolanów
2018 12685 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 12684 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12683 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023
2018 12682 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”, Moduł 1 i 2
2018 11868 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2018 9626 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów.
2018 7359 2018-07-23 Uchwała Uchwała nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
2018 5554 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2018 5553 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14
2018 5149 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XL/225/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2018r.”
2018 2974 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Wolanów instrumentem płatniczym
2018 2973 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2018 2972 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania
2018 2971 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/217/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2018 2970 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wolanów
2018 2969 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie
2018 2968 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
2018 1753 2018-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/212/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Wolanów oraz zasad ich używania
2018 386 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2018 385 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów
2018 384 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów
2018 383 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2018- 2022”
2018 382 2018-01-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/202/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018 Gminy Wolanów
2017 11620 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wolanów
2017 11619 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11618 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2017 11617 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 10387 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości ceny za te usługi.
2017 10386 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 6572 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/174/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
2017 2943 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2017 2942 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Wolanów.
2017 2941 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.
2017 2940 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2939 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2017r.”
2017 1207 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2017 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie
2016 11535 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 11534 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Wolanów
2016 11175 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/130/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów
2016 11174 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 11173 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok
2016 11172 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów
2016 11171 2016-12-12 Uchwała Uchwała nr XXI/125/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 - 2021"
2016 8786 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych
2016 8760 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolanów
2016 5866 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2016 5865 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr xviii/112/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5864 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5863 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2016 4342 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2016r.”
2016 2961 2016-03-30 Uchwała Uchwała nr XV/94/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 marca 2016r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wolanów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 1537 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Wolanów jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich kryteriów
2016 1533 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2016 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2016 900 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Wolanów
2016 152 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów
2015 10518 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2015 10517 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10516 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów
2015 10515 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
2015 10514 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2015 9906 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wolanów na lata 2015 -2020”
2015 9905 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 października 2015r. w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z gminnego obiektu sportowego położonego w Mniszku
2015 8804 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/65/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015r. w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Wolanów
2015 8803 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/64/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 8802 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 września 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/135/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2013- 2017”
2015 4307 2015-05-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów na 2015r.”
2015 3794 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2015 3793 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/39/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2015 3792 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 3791 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2015 2659 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr V/31/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2015 2511 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2015 - 2018
2015 2280 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2015 2279 2015-03-17 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2015r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 1207 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2015 1206 2015-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/21/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy Wolanów
2014 10510 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/277/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
2014 10509 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/276/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10508 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLVI/275/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2014 9809 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/274/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłocie.
2014 9808 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/273/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wymysłów.
2014 9807 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/272/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wolanów
2014 9806 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/271/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wawrzyszów.
2014 9805 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/270/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Waliny.
2014 9804 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/269/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wacławów.
2014 9803 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/268/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ślepowron.
2014 9802 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/267/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Strzałków
2014 9801 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/266/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Sławno.
2014 9800 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/265/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Rogowa
2014 9799 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/264/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie.
2014 9798 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/263/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mniszek
2014 9797 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/262/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Młodocin Większy.
2014 9796 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/261/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalanka.
2014 9795 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/260/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kowala – Duszocina
2014 9794 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/259/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Wolanów.
2014 9793 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/258/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kolonia Wawrzyszów
2014 9792 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/257/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Kacprowice.
2014 9791 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/256/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Jarosławice
2014 9790 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/255/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Garno
2014 9789 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/254/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Franciszków
2014 9788 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/253/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Chruślice
2014 9787 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/252/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Bieniędzice
2014 9786 2014-10-21 Uchwała Uchwała nr XLV/251/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolanów
2014 6156 2014-06-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/236/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolanów
2014 4180 2014-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXIX/213/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4110 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr Nr XLI/228/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej obwodu głosowania nr 5
2014 4109 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/227/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany granic okręgu wyborczego Nr 14
2014 4108 2014-04-15 Uchwała Uchwała nr XLI/226/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolanów”.
2014 1436 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/211/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Wolanów
2014 1435 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/216/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/80/04 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 13 kwietnia 2004 roku
2014 1434 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/215/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w formie rzeczowej
2014 1433 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/214/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020” w formie pieniężnej
2014 1432 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/210/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2014-2017
2014 199 2014-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie powszechnego udostępnienia boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów w miejscowości Wolanów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących PSP i PG w Wolanowie
2013 13493 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 13070 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/200/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
2013 13069 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/199/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 13068 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2013 13067 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/197/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 13066 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/196/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolanów.
2013 13065 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 13064 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości opłaty za inkaso.
2013 13063 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2013 11507 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2013 11506 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11368 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/187/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących – PSP i PG w Wolanowie.
2013 11367 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/186/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
2013 11366 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/185/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów.
2013 11365 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/184/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/159/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2013 11364 2013-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXV/183/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 października 2013r. w sprawie: założenia Samorządowego Publicznego Przedszkola w Sławnie
2013 11233 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 11151 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10335 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 10126 2013-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/80/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 9734 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 września 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2013 9733 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Garno
2013 8822 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VII/28/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 8550 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/20/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
2013 8156 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/175/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 8094 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/15/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 7672 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 7055 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/167/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wolanów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7054 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 6879 2013-06-19 Uchwała Uchwała nr LVI/195/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 6078 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/158/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez gminę Wolanów
2013 5846 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2013 5845 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/161/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 5844 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/160/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
2013 5843 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/159/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów
2013 4466 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów
2013 4465 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 3705 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLII/132//09 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 3609 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/145/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2013 2581 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
2013 2212 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr LV/187/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2013 1776 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/142/13 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolanów
2013 142 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 141 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/138/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 140 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 139 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolanów
2013 138 2013-01-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wolanów na lata 2013- 2017”
2013 45 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/130/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Wolanów na stałe obwody głosowania.
2013 44 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/128/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 43 2013-01-02 Uchwała Uchwała nr XXV/127/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2013-2017
2012 8323 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/113/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 8074 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 8073 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/125/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 8072 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/124/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
2012 6652 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/119/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Wolanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6651 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/118/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Wolanów
2012 6650 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XXII/117/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2012 5970 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/149/05 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 09 grudnia 2005r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej
2012 5969 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/113/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
2012 5968 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr XXI/112/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pobór wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę i opłaty abonamentowej.
2012 5009 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2012 5008 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2012 4891 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XLVI/159/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 4806 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XIX/108/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Wolanów
2012 3997 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVI/92/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2012 2559 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/93/12 Rady Gminy Wolanów z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wolanów.
2012 2112 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/121/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 2049 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/122/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 1914 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XL/127/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 1896 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XLV/154/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 829 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/78/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2012-2016
2012 830 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XV/79/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2012
2012 580 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/86/08 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2012 391 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/119/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 390 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXV/109/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 349 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/104/08 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 8455 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/68/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadającym Gminie Wolanów oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2011 8456 2011-12-29 Uchwała Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie
2011 8122 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
2011 8121 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8120 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/69/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2011 6183 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/64/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6182 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/63/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6185 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/66/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 6184 2011-11-10 Uchwała Uchwała nr XIII/65/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 5679 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/61/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania przyjętego uchwałą Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 roku zmienionego uchwałą Nr LVII/196/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 10 listopada 2010 roku.
2011 4413 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
2011 3741 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VIII/38/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
2011 2354 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
2011 2025 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.
2011 1982 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/21/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2011 1983 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 25 marca 2011r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie
2011 1199 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/189/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 348 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Wolanów na rok 2011
2010 7574 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr LVII/196/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/176/10 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 30 marca 2010 r. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2010 7172 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wolanów
2010 6144 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI/188/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6145 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI/189/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalania stawek podatku od nieruchomości.
2010 6146 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr LVI/190/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 5247 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/183/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 5248 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/184/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.
2010 5249 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr LIV/186/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wolanów na lata 2010-2013
2010 4369 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/176/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Wolanów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2010 4368 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr L/175/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 4371 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LIII/182/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK w Warszawie.
2010 4370 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr LIII/181/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
2010 3916 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr LII/180/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3226 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/169/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok
2010 3227 2010-07-15 Uchwała Uchwała nr XLIX/172/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010
2010 2245 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/162/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolanów.
2010 2246 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XLVII/165/10 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 6128 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr XL/144/09 Rady Gminy Wolanów z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Wolanów