Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 138

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11820 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/80/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 11819 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/79/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2019 9313 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr XIV/70/19 Rady Gminy Wilga z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 8944 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XIII/66/19 Rady Gminy Wilga z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina 2.
2019 8062 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/50/19 Rady Gminy Wilga z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/41/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 8061 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr X/49/19 Rady Gminy Wilga z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/40/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 7614 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/57/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina.
2019 7613 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/56/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
2019 7612 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/55/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 7611 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr XI/54/19 Rady Gminy Wilga z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/42/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
2019 5004 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz ryczałtu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
2019 5003 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2019 5002 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/19 Rady Gminy Wilga z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2019 3425 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr VII/34/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilga na rok 2019”
2019 1445 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr VI/26/19 Rady Gminy Wilga z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 1444 2019-01-30 Uchwała Uchwała nr VI/24/19 Rady Gminy Wilga z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga nr XII/45/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Gminy Wilga.
2019 56 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 55 2019-01-03 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13392 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2018 13165 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 13164 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wilga w 2019 roku.
2018 11603 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/249/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wilga.
2018 11602 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2018 11601 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2018 11600 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/2017 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2018 8869 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVIII/237/18 Rady Gminy Wilga z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/218/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 7410 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XVLI/231/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 7409 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/230/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2018 7408 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/229/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina 2.
2018 7407 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XLVI/228/18 Rady Gminy Wilga z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Rodzinny Park Rozrywki Wodna Kraina.
2018 6522 2018-06-27 Uchwała Uchwała nr XLIV/223/18 Rady Gminy Wilga z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilga.
2018 5222 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/219/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia i podziału Gminy Wilga na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5221 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/218/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 5220 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/217/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilga na rok 2018”
2018 5219 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/216/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga.
2018 5218 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLII/215/18 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
2018 1353 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/200/17 Rady Gminy Wilga z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2017 12185 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/17 Rady Gminy Wilga z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 12184 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/17 Rady Gminy Wilga z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2018.
2017 12183 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVII/191/17 Rady Gminy Wilga z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez Gminę Wilga.
2017 12182 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Wilga z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2017 9571 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/170/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga.
2017 9570 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/169/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 9569 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/17 Rady Gminy Wilga z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze
2017 9568 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/17 Rady Gminy Wilga z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętam bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Wilga na rok 2017”
2017 6950 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/163/17 Rady Gminy Wilga z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wilga
2017 6949 2017-08-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/162/17 Rady Gminy Wilga z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze
2017 6039 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/160/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów placówek oświatowych na terenie gminy Wilga.
2017 6038 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/159/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 6037 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/17 Rady Gminy Wilga z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wildze
2017 5727 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr XXX/154/17 Rady Gminy Wilga z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów i psychologów zatrudnionych w Gimnazjum, szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2017 4441 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/17 Rady Gminy Wilga z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4440 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/143/17 Rady Gminy Wilga z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga NR XXII/105/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zmienionej Uchwałą NR XXVIII/138/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Wildze NR XXII/105/2004 dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 4439 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/17 Rady Gminy Wilga z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. zmienionej Uchwałą nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2017 3109 2017-03-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII/141/17 Rady Gminy Wilga z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Trzciance.
2017 2599 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/133/17 Rady Gminy Wilga z dnia 16 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez opiekunkę domową.
2017 2598 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/130/17 Rady Gminy Wilga z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilga.
2017 1416 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/16 Rady Gminy Wilga z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2017.
2016 11509 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/123/16 Rady Gminy Wilga z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wilga nr XI/63/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Maz nr 10095 z dnia 07 grudnia 2015 r.)
2016 11508 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV/122/16 Rady Gminy Wilga z dnia 6 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Wilga nr XI/62/15 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga (Dz.U. Woj. Maz nr 10094 z 07 grudnia 2015 r.).
2016 11369 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/16 Rady Gminy Wilga z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2016 11009 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/114/16 Rady Gminy Wilga z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 11008 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/113/16 Rady Gminy Wilga z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku.
2016 3072 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIV/79/16 Rady Gminy Wilga z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zaliczenia dwóch dróg położonych w miejscowościach Nowy Żabieniec i Trzcianka do kategorii dróg gminnych.
2016 3071 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/75/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2016
2016 3051 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/74/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019
2016 3046 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/73/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wilga.
2016 972 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/77/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/65/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 listopada 2015r w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
2016 971 2016-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/72/15 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11257 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/66/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Wilga.
2015 11256 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XII/65/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2015 10096 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 10095 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
2015 10094 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga
2015 10093 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/56/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2015 10092 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 9959 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Wilga z dnia 28 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 7972 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr IX/40/15 Rady Gminy Wilga z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilga na lata 2015-2020
2015 4466 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/17/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 stycznia 2015r. dotycząca uchylenia uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXII/103/2004 z dnia 07 grudnia 2004r w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej.
2015 4465 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr IV/11/15 Rady Gminy Wilga z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wilga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2015 4464 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr III/9/14 Rady Gminy Wilga z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2015
2015 2912 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Wilga z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXIV/132/13 z dnia 06 września 2013r w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2014 11093 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/14 Rady Gminy Wilga z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wilga Nr XXVIII/116/09 z dnia 26 marca 2009r w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2014 11092 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/182/14 Rady Gminy Wilga z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10715 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/146/13 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2014
2014 6863 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/14 Rady Gminy Wilga z dnia 18 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Nr VI/31/11 z dnia 28 czerwca 2011r w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze.
2014 6055 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2014 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 6054 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2014 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/123/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r w sprawie nadania nazw ulic w Osiedlu Turystyczno-Wypoczynkowym w Wildze.
2014 6053 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/163/14 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2014 6052 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXX/162/14 Rady Gminy Wilga z dnia 10 kwietnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośroka Pomocy Społecznej w Wildze
2014 6051 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/14 Rady Gminy Wilga z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/112/13 z dnia 1 marca 2013r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilga oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2014 1628 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/14 Rady Gminy Wilga z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1627 2014-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/153/14 Rady Gminy Wilga z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2013 12378 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/139/13 Rady Gminy Wilga z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla logopedów, pedagogów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wilga.
2013 12377 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/138/13 Rady Gminy Wilga z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy  do wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12376 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/137/13 Rady Gminy Wilga z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2013 10539 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/13 Rady Gminy Wilga z dnia 6 września 2013r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2013 10245 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/133/13 Rady Gminy Wilga z dnia 6 września 2013r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wilga.
2013 5890 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/96/12 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilga na lata 2013 - 2023
2013 5889 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/95/12 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2013
2013 5679 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/112/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Wilga oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5678 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/111/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 5677 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/109/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilga
2013 5676 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/105/13 Rady Gminy Wilga z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału Gminy Wilga na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 1103 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2013 1102 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/88/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty.
2013 1101 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/87/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
2013 1100 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr XVII/86/12 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8035 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/83/12 Rady Gminy Wilga z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wilga na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 8034 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/81/12 Rady Gminy Wilga z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 8033 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/80/12 Rady Gminy Wilga z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2012 7715 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XV/79/12 Rady Gminy Wilga z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Gminy Wilga.
2012 6634 2012-10-02 Uchwała Uchwała nr XIV/75/12 Rady Gminy Wilga z dnia 6 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze
2012 1594 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/58/12 Rady Gminy Wilga z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilga
2012 1593 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Wilga z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2012
2011 8289 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/46/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wilga oraz jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg.
2011 7988 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2012
2011 7990 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku
2011 7989 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 5560 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Wilga z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkole publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Wilga
2011 5561 2011-10-03 Uchwała Uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Wilga z dnia 8 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilga
2011 5154 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr III/15/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 5153 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr III/7/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilga na rok 2011
2011 5156 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Wilga z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze
2011 5155 2011-09-08 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wilga z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/175/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2011 4897 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Wilga z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Turystyczno - Wypoczynkowego Wilga.
2010 5823 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLII/175/10 Rady Gminy Wilga z dnia 22 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2010 2777 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/144/09 Rady Gminy Wilga z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach (placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Wilga
2010 2778 2010-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/147/09 Rady Gminy Wilga z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilga na rok 2010
2010 1490 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/151/10 Rady Gminy Wilga z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/137/09 Rady Gminy Wilga z dnia 25 września 2009r w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Wilga do kategorii dróg gminnych
2010 1491 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/152/10 Rady Gminy Wilga z dnia 12 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Wilga z dnia 27 listopada 2009r w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 6376 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/141/09 Rady Gminy Wilga z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2009 3911 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXX/128/09 Rady Gminy Wilga z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Gminę Wilga
2009 2860 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/09 Rady Gminy Wilga z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 2720 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/109/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wilga
2009 2719 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr Nr XXVII/108/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wilga na lata 2009 - 2013
2009 2722 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/112/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wildze
2009 2721 2009-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/111/09 Rady Gminy Wilga z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zwolnień świadczeniobiorcy od opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez opiekunkę domową