Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 187

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10740 2019-09-16 Uchwała Uchwała nr XIV/84/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolach i oddziale zamiejscowym prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2019 10531 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2019 10530 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/86/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2019 10529 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 10528 2019-09-06 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 8934 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu ”
2019 8933 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6407 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2019 roku”
2019 4006 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr VI/43/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbica .
2019 2859 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZBICA NA ROK 2019
2019 1774 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1405 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019 - 2023.
2019 1349 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 1348 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom bez wydania decyzji administracyjnej i bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2019 1347 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2019 1346 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
2019 1345 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wierzbica na lata 2019-2022
2018 12601 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla ustalenia podatku rolnego.
2018 12600 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr LIII/334/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica, obejmującego część obszaru w obrębach geodezyjnych: Wierzbica, Polany Kolonia, Polany
2018 10793 2018-11-08 Uchwała Uchwała nr LII/321/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom: Błędów, Dąbrówka Warszawska, Łączany, Podgórki, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Pomorzany Kolonia, Ruda Wielka, Rzeczków , Stanisławów, Suliszka, Wierzbica Osada, Wierzbica Kolonia, Zalesice , Zalesice Kolonia.
2018 9683 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr LII/320/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wierzbica
2018 9259 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/332/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wierzbica
2018 9258 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/331/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2018 9257 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr LII/330/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Wierzbica zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
2018 6305 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2018 5256 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
2018 5129 2018-05-11 Uchwała Uchwała nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali komunalnych
2018 3856 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbica na lata 2018 – 2022”
2018 3855 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2018 3854 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XLV/286/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku”
2018 954 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2016 - 2018
2018 953 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 845 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLIII/270/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wierzbica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 844 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XLII/266/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wierzbica
2017 11327 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/261/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2017 11326 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11325 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLII/259/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla ustalenia podatku rolnego.
2017 10014 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XLI/252/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 24 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 8639 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
2017 6455 2017-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Wierzbica.
2017 5933 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wierzbica
2017 3874 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2017 roku”
2017 3870 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2017 3868 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby pkt dla poszczególnych kryteriów
2017 3866 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica
2017 3863 2017-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 2022 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Ruda Wielka
2017 978 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz warunków zwalniania z tych opłat
2017 977 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 stycznia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
2017 370 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2017 369 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wierzbica
2016 11029 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek opłaty targowej
2016 11028 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2016 11027 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 11026 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2016 11025 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 11024 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla ustalenia podatku rolnego.
2016 11023 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały nr XXXIV/257/2006 Rady Gminy Wierzbica z dnia 09 czerwca 2006 roku w sprawie zasad i trybu umarzania oraz uzgadniania w sprawach wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbica z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ordynacja podatkowa.
2016 6567 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/141/016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6566 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/140/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 5316 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wierzbica na lata 2016 – 2019
2016 5301 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wierzbica
2016 5300 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2016 5299 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 5298 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2016 roku”
2016 5297 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Wierzbica.
2016 3385 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica
2016 3378 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina W i e r z b i c a
2016 2120 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej sołectwo „Wierzbica Osiedle” w Wierzbicy oraz określenia zakresu jej działania
2016 2119 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016– 2019.
2016 2118 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016r. Uchwała Budzetowa na 2016 rok
2016 1538 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/93/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Osiedle w Wierzbicy.
2016 612 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/79/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2016 581 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XIV/78/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica
2016 378 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XV/90/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .
2015 11416 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/83/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10548 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/82/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2015 10547 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/81/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10546 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/80/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2016 dla ustalenia podatku rolnego.
2015 8138 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/72/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 września 2015r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 5893 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie terminu częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 5892 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/37/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokosci tej opłaty.
2015 5524 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2015 roku”
2015 3971 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby pkt dla poszczególnych kryteriów .
2015 1844 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr LI/336/2014 podjętej na sesji w dniu 14 listopada 2014 roku
2015 1843 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/ 17/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2014 12000 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LI/340/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału sołectwa Wierzbica.
2014 11999 2014-12-30 Uchwała Uchwała nr LI/336/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ruda Wielka
2014 11709 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla ustalenia podatku rolnego.
2014 9188 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/322/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 9187 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVIII/321/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.”
2014 7960 2014-08-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/303/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej
2014 5925 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/307/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkola Publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
2014 5924 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2014 roku”
2014 4627 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XLI/280/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2014
2014 3954 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIII/290/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2014r. w sprawie Statutu Gminy Wierzbica
2013 12001 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/272/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2013 12000 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/271/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2013 11999 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 11998 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/269/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2013 11997 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/268/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla ustalenia podatku rolnego.
2013 10774 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Wierzbica na lata 2011-2014.
2013 10052 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Wierzbica.
2013 10051 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 27 września 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.
2013 7496 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 7495 2013-07-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/243/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 24 maja 2013r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2013 roku”
2013 6408 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wierzbica udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2013 6407 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 5348 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica
2013 5347 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania Gminie Wierzbica herbu, flagi, banneru oraz pieczęci.
2013 5346 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Wierzbica z dnia 1 marca 2013r. w sprawie Podziału Gminy Wierzbica na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 2772 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
2013 2771 2013-03-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa na rok 2013
2013 880 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Wierzbica na lata 2011 – 2014
2013 879 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2013 878 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica.
2012 9888 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2012 roku”
2012 9171 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/205/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w W i e r z b i c y .
2012 9170 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/200/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży lokali komunalnych.
2012 9169 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
2012 9168 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłat za przejęcie przez Gminę Wierzbica od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
2012 9167 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wierzbica.
2012 9166 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie: ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy .
2012 8858 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/197/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr. XIV/109/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów zmienionej uchwałą nr. XV/117/2011 z dnia 09 grudnia 2011r.
2012 8857 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
2012 8856 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/195/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8855 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 7744 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXV/187/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 7720 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7719 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
2012 7718 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 września 2012r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.
2012 4582 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia obwodu Zespołu Szkół Publicznej Szkoły Podstawowej Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.
2012 4581 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wierzbica.
2012 4404 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych.
2012 4403 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
2012 4402 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie połączenia Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej w Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.
2012 4401 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 maja 2012r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbica
2012 1612 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2012 1490 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych
2012 1489 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/119/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012.
2011 7943 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/116/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/106/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7942 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/115/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/107/2011 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego.
2011 7945 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/118/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie : wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/110/2011 z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
2011 7944 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/117/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/109/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 7328 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XIV/111/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
2011 7095 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/107/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 7094 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/106/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7093 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną.
2011 7096 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie stawek opłaty targowej
2011 7099 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/112/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XLVIII/306/2010 z dnia 29 października 2010 r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych w Agronomówce w Wierzbicy
2011 7098 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/110/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2011 7097 2011-12-09 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2011 3703 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
2011 3702 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/62/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2011 3705 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie: sprzedaży lokali użytkowych.
2011 3704 2011-07-06 Uchwała Uchwała nr VII/65/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 13 maja 2011r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2011 2161 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr V/46/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wierzbica.
2011 2162 2011-05-02 Uchwała Uchwała nr VI/57/2011 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr. V/46/2011 z dnia 11 marca 2011r.
2011 1826 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Wierzbica Nr IV/42/2007 z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia stawek wynajmu lokali użytkowych stanowiących własność komunalną.
2011 1825 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wierzbica
2011 1824 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
2011 1829 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/45/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
2011 1828 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/40/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2011 1827 2011-04-14 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2011r. w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
2011 919 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 103 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr II/16/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych
2011 104 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie dostosowania nazewnictwa w uchwale nr. XXX/290/2002 z dnia 26 lutego 2002 roku o utworzeniu zakładu budżetowego p.n. „ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy” do obowiązujących przepisów.
2010 5807 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/306/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2010r. w sprawie sprzedaży lokali komunalnych w Agronomówce w Wierzbicy
2010 5808 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/310/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2010 5809 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLVIII/311/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego.
2010 4593 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLV/292/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie uchylenia uchwały nr. XV/123/2004 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsięciorców realizujących nowe inwestycje.
2010 4594 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/294/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszarugórniczego Wierzbica III, na obszarze gminy Wierzbica
2010 4595 2010-10-14 uchwala Uchwala nr XLVI/295/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIX/210/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 kwietnia 2009roku w sprawie stawek opłaty targowej
2010 3294 2010-07-19 Uchwała Uchwała nr XLII/276/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
2010 2847 2010-06-30 Uchwała Uchwała nr XLII/270/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany granic okregów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Wierzbica .
2010 555 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/255/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wierzbica na rok 2010.
2010 556 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr IX/80/2003 z dnia 5 września 2003r., w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wierzbica
2010 554 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 6662 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
2009 6661 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/245/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych
2009 6663 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2010 dla ustalenia podatku rolnego
2009 6660 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Wierzbica
2009 6664 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 3921 2009-08-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/225/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012
2009 1806 2009-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/210/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 3714 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/2009 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie zmian w Statucie Gminy Wierzbica
2009 3713 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/223/09 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 lipca 2009r. uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Wierzbica dla zawodników , trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym