Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 516

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12011 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieliszew”
2019 12010 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 9713 2019-08-09 Uchwała Uchwała nr VIII/108/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Wieliszew
2019 9144 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/113/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 9143 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/112/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 9142 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/110/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 9141 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/111/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8983 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/107/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
2019 8982 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/106/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 8981 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/105/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 8980 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/104/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8979 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 8978 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/102/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8977 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych
2019 8976 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/97/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 8975 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/96/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Wieliszew
2019 8974 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr VIII/93/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 7665 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/88/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów - Reginów, gm. Wieliszew.
2019 7664 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/85/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
2019 7663 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr VII/82/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 6441 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/79/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
2019 6440 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/75/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 5661 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/71/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały w sprawie Regulaminu Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej
2019 5660 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/69/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2019 r.
2019 5659 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/68/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 4767 2019-04-11 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gm. Wieliszew (rejon ul. Podgórnej)
2019 4232 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2019 4231 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Wieliszew
2019 4230 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2019 4229 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2019 4228 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2019 rok
2019 3070 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Wieliszew
2019 3069 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/61/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Poddębie
2019 3068 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Olszewnica Stara
2019 3067 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu Sołectwa Olszewnica Nowa
2019 3066 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Michałów-Reginów
2019 3065 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Łajski
2019 3064 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Komornica
2019 3063 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kałuszyn
2019 2828 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/64/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Topolina
2019 2827 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/63/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Skrzeszew
2019 2826 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/62/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Sikory
2019 2825 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Krubin
2019 2824 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Janówek Pierwszy
2019 2823 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Góra
2019 1173 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr III/38/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew
2019 1056 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III/36/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu
2019 241 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/34/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 240 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/33/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w  zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 239 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2019
2019 238 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 12875 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/470/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2018 12422 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/21/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu Domu Wiejskiego w Olszewnicy Starej
2018 12421 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2018 12420 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12419 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12418 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 11607 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/474/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Topolina, gm. Wieliszew
2018 11606 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr L/472/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Poddębie, gm. Wieliszew
2018 11554 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
2018 11291 2018-11-20 Uchwała Uchwała nr L/473/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sikory (obręb Kępa Kikolska), gm. Wieliszew
2018 10300 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr L/471/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2018 10299 2018-10-29 Uchwała Uchwała nr L/470/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/337/17 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2018 7803 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/461/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m. st. Warszawą
2018 7802 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/458/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 7801 2018-08-09 Uchwała Uchwała nr XLVIII/457/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew
2018 7574 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/440/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
2018 7564 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/453/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 7563 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2018 7562 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/451/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2018 7561 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/450/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę NR XLVI/436/2018 w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2018 7560 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/443/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 7559 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/441/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
2018 6190 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/436/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia świadczenia pieniężnego „Bon Malucha” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3
2018 6189 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLVI/435/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 5957 2018-06-07 Uchwała Uchwała nr XLVI/438/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 5812 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/422/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2018 5811 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/421/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Olszewnica Nowa gmina Wieliszew
2018 5810 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/426/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Akacjowej)
2018 5809 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLV/425/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ulic: Suwalnej, Nowodworskiej i Sikorskiego)
2018 5591 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/428/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew gmina Wieliszew (rejon ul. Willowej, ul. Sosnowej i Jeziora Wieliszewskiego)
2018 5590 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/417/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Wieliszew instrumentem płatniczym
2018 5589 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XLV/416/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 5506 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/420/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.
2018 5505 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XLV/418/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2018 4078 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/409/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 4077 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/408/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4076 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/407/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 4075 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/406/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 4027 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2018 2201 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr XLIII/401/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2018 rok
2018 1420 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XLI/378/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2018 1352 2018-02-09 Uchwała Uchwała nr XLII/397/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie od kanału Bródnowskiego do południowej granicy działki o nr ewid. 381/1)
2018 1148 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/394/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2018 1147 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/393/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Kałuszyn gmina Wieliszew
2018 1146 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/392/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Michałów-Reginów gmina Wieliszew
2018 1145 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/389/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/165/2016 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wieliszew
2018 1144 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/388/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1143 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/387/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/207/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie” oraz nadania jej statutu
2018 1142 2018-02-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XLII/386/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. na rok 2018
2018 1141 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/384/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat do cen biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę oraz zgody na zawarcie porozumienia w sprawie tych dopłat z m.st. Warszawą
2018 1140 2018-02-05 Uchwała Uchwała nr XLII/381/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 11810 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/372/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 11809 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XL/369/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 9932 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu radnym kosztów podróży służbowych
2017 9931 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 9930 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/341/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 9929 2017-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/336/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej
2017 9578 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/367/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn gm. Wieliszew
2017 9577 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/366/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn, gm. Wieliszew.
2017 9576 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXXIX/365/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn (przy ulicy Słowackiego)
2017 9559 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIX/364/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gm. Wieliszew
2017 9111 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/335/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 8619 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/327/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 8221 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr XXXVI/308/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 8004 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/296/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 7670 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 7379 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/337/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2017 7156 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 6994 2017-08-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów gm. Wieliszew
2017 6907 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2017 rok
2017 6330 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXXVII/324/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXI/317/2013 w sprawie Programu Stypendialnego w  Gminie Wieliszew
2017 6240 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIX/239/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 5765 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2017 5764 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/318/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Krubin gmina Wieliszew
2017 5763 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/314/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/221/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2017 5762 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/313/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliszew
2017 5761 2017-07-04 Uchwała Uchwała nr XXXVI/312/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2017 4500 2017-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/299/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4296 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/293/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliszew na lata 2016-2020
2017 4295 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/290/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2017 r.
2017 4294 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI w latach szkolnych 2016/2017 – 2021/2022
2017 4293 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/284/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe - na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3978 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXXIII/288/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2017 3945 2017-04-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV/300/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
2017 2963 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 2916 2017-03-27 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 2348 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXI/317/2013 w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew
2017 2347 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/254/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1856 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XXVII/217/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2017 1793 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew gmina Wieliszew (w rejonie ul. Polnej)
2017 1792 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmian w statucie Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie
2017 1791 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2017 1078 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych
2017 1077 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 1076 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 1075 2017-02-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXX/253/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 984 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/263/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (działka o nr ewid. 835/2)
2017 983 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (działka o nr ewid. 389/5)
2017 729 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu
2017 76 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/247/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie przy ul. Podgórnej
2017 75 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieliszew na lata 2016-2020
2017 74 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XV/125/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2017 73 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/241/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 72 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2017 71 2017-01-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Wieliszew oraz nadania jej statutu
2016 11920 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/213/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 11903 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXV/205/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 11054 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew (w rejonie ulicy Polnej i Nowodworskiej)
2016 10582 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Łajski gmina Wieliszew
2016 10320 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXIV/195/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 9295 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/226/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew – rejon ul. Podgórnej gm. Wieliszew
2016 9025 2016-10-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 7311 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/210/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Poddębie gmina Wieliszew
2016 7310 2016-08-04 Uchwała Uchwała nr XXV/207/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie” oraz nadania jej statutu
2016 7234 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XX/158/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 6829 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/201/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Skrzeszew gmina Wieliszew
2016 6828 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/200/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2016 r.
2016 6219 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2016 rok
2016 6218 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 6217 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XV/119/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 5305 2016-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/189/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejsowości Sikory gmina Wieliszew
2016 4421 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XIV/109/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 4251 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/176/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/168/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 4250 2016-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieliszew w 2016 r.
2016 3943 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/89/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 3595 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 2645 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/168/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 2644 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/167/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”
2016 2643 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/165/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Wieliszew
2016 2642 2016-03-16 Uchwała Uchwała nr XX/164/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2016 2435 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2016 2072 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Wieliszew
2016 2071 2016-03-03 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XVIII/147/2015 na rok 2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2015r.
2016 2070 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVIII/145/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 2069 2016-03-03 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji
2016 463 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr IV/30/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2015 11672 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr XVII/140/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 11556 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/115/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara
2015 11555 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/114/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Skrzeszew
2015 11554 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Komornica
2015 11549 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIV/110/15 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmiany w „Programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz zasady przyznawania nagród Wójta Gminy Wieliszew w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr L/488/2014 w sprawie utworzenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Wieliszew w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew
2015 11540 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/133/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 11539 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/131/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 11538 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/130/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2015 11537 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/129/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2015 11536 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/127/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wieliszew przez inne niż Gmina Wieliszew osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2015 11535 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/126/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych
2015 11534 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/125/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 11533 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/124/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 11532 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/123/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego
2015 11531 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/122/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 11530 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/121/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 11529 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/120/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 9381 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
2015 9113 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/101/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krubin gmina Wieliszew
2015 9112 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/100/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Łajski
2015 9111 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/99/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Skrzeszew
2015 9110 2015-11-16 Uchwała Uchwała nr XII/98/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 października 2015r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wieliszew
2015 8819 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr X/79/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 8813 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/72/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 8212 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr XI/91/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2015r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
2015 7646 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 7295 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 6837 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/85/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne i inne nieruchomości gruntowe, będące własnością oraz we władaniu Gminy Wieliszew
2015 6836 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr X/80/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015 6080 2015-07-13 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 5234 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2015 rok
2015 5163 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 5162 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 4990 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/57/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wieliszew Nr IV/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 4989 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/56/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2015 4988 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Wieliszew jest organem prowadzącym
2015 4562 2015-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/412/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2015 4267 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew
2015 4266 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2015r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Olszewnica Stara gmina Wieliszew
2015 4028 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr VI/41/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2015r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
2015 3360 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr L/485/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 3030 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/37/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2015 3029 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr V/36/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2015 2995 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIX/480/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 2698 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/426/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2015 2454 2015-03-19 Uchwała Uchwała nr XLVII/467/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 2123 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/471/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 1811 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/31/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 1810 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew
2015 1809 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory gmina Wieliszew
2015 630 2015-01-22 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/21/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014r.
2015 598 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr XLV/449/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2015 542 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 grudnia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Karty Dużej Rodziny".
2014 11173 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/492/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska
2014 11172 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/491/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski
2014 11171 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr L/488/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w dziedzinie nauki, kultury i sportu oraz zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Wieliszew w tym zakresie dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew
2014 10911 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr L/487/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 10910 2014-12-02 Uchwała Uchwała nr L/486/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10542 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLIV/432/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok
2014 10060 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/464/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Gminy Wieliszew
2014 9908 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/406/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2014 9907 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/391/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok.
2014 9876 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIX/482/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia Wyborów Samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
2014 9474 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/375/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 9295 2014-10-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/353/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 9164 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/372/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 9163 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXVI/360/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 8750 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/348/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 8176 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XLVI/463/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew – rejon ul. Podgórnej gm. Wieliszew.
2014 7726 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXII/323/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 7514 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/286/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 14 września 2009r. zmiany w budżecie gminy Wieliszew na 2009r.
2014 7319 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/314/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 7304 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/461/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 7303 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/460/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, logopedów, reedukatorów, terapeutów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2014 7302 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/459/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/277/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.
2014 7301 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/451/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wieliszew
2014 7300 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/450/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2014 7299 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/447/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
2014 7298 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/446/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2013
2014 7297 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/444/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (rejon ul. Żytniej) gm. Wieliszew.
2014 6777 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/291/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 6425 2014-07-03 Uchwała Uchwała nr XLIV/437/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski
2014 5836 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/252/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 5324 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/283/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok.
2014 5249 2014-05-26 Uchwała Uchwała nr XLI/415/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Olszewnica Stara, gm. Wieliszew.
2014 5028 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXV/239/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 4806 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/230/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 4586 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 4512 2014-05-05 Uchwała Uchwała nr XLII/422/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w Mazowieckim Szpitalu Onkologicznym w Wieliszewie odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
2014 3860 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/419/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory obręb Kępa Kikolska.
2014 3157 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXII/204/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 2725 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXI/190/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 2435 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/174/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2014 2128 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wiesliszew na 2012 rok
2014 1134 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/398/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1133 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/397/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1132 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/395/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew.
2014 1131 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/394/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/380/2013 zmieniającej Uchwałę Nr XIV/122/11Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2014 1130 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/393/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany zmiany Uchwały Nr XXXVIII/383/2013 w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury –Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w jedną instytucję kultury.
2014 558 2014-01-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/387/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany nazwy i nadania nazw ulic w miejscowości Wieliszew.
2014 533 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/386/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski.
2014 532 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/383/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury –Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w jedną instytucję kultury.
2014 531 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/382/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew.
2014 530 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/380/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/122/11Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2014 529 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/379/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na 2014 rok
2013 12677 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/370/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”.
2013 12676 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/369/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew i Topolina.
2013 12675 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/364/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr X/83/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2011 – 2015.
2013 12674 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/362/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12673 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/361/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 11167 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr XI/93/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 11068 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XIV/116/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 10626 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XII/101/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 10572 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr XIII/109/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 10438 2013-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/129/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 9782 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/349/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 5 września 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2013 9115 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr X/81/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 8883 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok.
2013 8824 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/343/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR)- teren przy Gimnazjum gm. Wieliszew.
2013 8823 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/342/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR) – teren przy Urzędzie Gminy Wieliszew gm. Wieliszew.
2013 8713 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2011 rok
2013 7726 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr XLVII/426/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej gminy Wieliszew na 2010 rok
2013 7675 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/6/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na rok 2010
2013 7667 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr II/3/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2010
2013 7648 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/344/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieliszew.
2013 7647 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/340/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Wieliszew.
2013 6573 2013-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/326/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 6489 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/327/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Olszewnica Stara.
2013 6283 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/318/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew.
2013 6282 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/317/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie Programu Stypendialnego w Gminie Wieliszew.
2013 5557 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/308/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew w rejonie ulicy Spokojnej, gmina Wieliszew.
2013 5500 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/374/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r.
2013 5499 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XLI/373/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2010r.
2013 5370 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/303/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieliszew.
2013 5165 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009r.
2013 3768 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/288/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew.
2013 3729 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/299/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będące własnością oraz we władaniu Gminy Wieliszew.
2013 3257 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/287/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów miesięcznych i jednorazowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieliszew.
2013 3256 2013-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/285/2013 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3156 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/372/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew.
2013 3155 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/362/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2010r.
2013 2321 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/281/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wieliszew.
2013 2320 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/280/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Topolina.
2013 2319 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/279/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skrzeszew.
2013 2318 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/278/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sikory.
2013 2317 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/277/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Poddębie.
2013 2316 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/276/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszewnica Stara.
2013 2315 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/254/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na 2013 rok.
2013 2314 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/275/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszewnica Nowa.
2013 2313 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/274/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Michałów- Reginów.
2013 2312 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/273/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łajski.
2013 2311 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/272/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krubin.
2013 2310 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/271/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komornica.
2013 2309 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/270/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałuszyn.
2013 2308 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/269/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janówek Pierwszy.
2013 2307 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/268/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góra.
2013 2306 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/265/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowosci Wieliszew gmina Wieliszew
2013 2305 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/263/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wieliszew na lata 2012-2015.
2013 2304 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/256/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2013 2196 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVII/329/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2010r.
2012 9162 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/247/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2012 9161 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/243/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 9160 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/242/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9159 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/241/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9158 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXV/237/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/122/11Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2012 8517 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/236/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszew.
2012 8516 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sikory (obręb Sikory).
2012 8515 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/234/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn.
2012 8514 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/232/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 8513 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/231/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wieliszew na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7515 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew.
2012 7514 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy gmina Wieliszew.
2012 7117 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2012 7116 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia terminu , częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 7115 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/221/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2012 7114 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wieliszew i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 7113 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew.
2012 6581 2012-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/319/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok
2012 6343 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieliszew na 2009 rok
2012 6051 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/211/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Komornica.
2012 6050 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/208/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.
2012 6049 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr XXII/207/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie.
2012 5311 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/200/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: nadania nazwy osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Janówek Pierwszy
2012 5310 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/196/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wieliszew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 5309 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/195/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
2012 5308 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/194/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2012 5307 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/193/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawietygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających, logopedów, reedukatorów, terapeutów, pedagogów, psychologów i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew .
2012 5306 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XXI/192/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
2012 4312 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/184/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew
2012 4311 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/183/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn
2012 4310 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/182/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowosci Olszewnica Stara
2012 4309 2012-05-23 Uchwała Uchwała nr XX/181/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawieokreślenia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt w Gminie Wieliszew.
2012 4020 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 marca 2012r. zmieniająca uchwałę nr XIV/120/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 3270 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/296/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009r.
2012 1960 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr 222/XXVII/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1816 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 218/XXV/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok
2012 1732 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1613 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 208/XXV/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok
2012 1303 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/157/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Skrzeszew
2012 1302 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/153/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2012 rok.
2012 831 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/141/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2012
2012 832 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XVI/145/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
2012 592 2012-01-25 Uchwała Uchwała nr XXX/256/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w statucie Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych Gminy Wieliszew
2012 499 2012-01-23 Uchwała Uchwała nr XXX/248/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 8606 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIII/110/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Wieliszew (wieś).
2011 8607 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/131/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych biletów miesięcznych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieliszew.
2011 8284 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2011r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Kałuszyn
2011 6676 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/119/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6675 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6674 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/117/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6677 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/120/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6680 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/123/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łajskach
2011 6679 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/122/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wieliszew na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
2011 6678 2011-12-01 Uchwała Uchwała nr XIV/121/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr X/82/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2011 6409 2011-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/303/2009 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2009 rok
2011 6377 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/111/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie zmieniająca Uchwałę w sprawie założenia Gminnego Gimnazjum przy ul. Kościelnej 27 w Wieliszewie.
2011 6378 2011-11-19 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 października 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wieliszew.
2011 6036 2011-11-02 Uchwała Uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Łajski.
2011 5715 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Skrzeszew.
2011 5714 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI / 87 / 11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Łajski.
2011 5716 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych “Przyjaźń” - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Kałuszyn.
2011 5718 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomicy Społecznej.
2011 5717 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych "Przyjaźń"- rurociagu naftowego DN 800 w miejscowości Topolina
2011 4529 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011- 2015.
2011 4381 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/82/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2011 4382 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/84/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 31 maja 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Skrzeszew
2011 3927 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/60/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Janówek Pierwszy, gmina Wieliszew
2011 3926 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VII/58/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew
2011 3929 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/70/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew
2011 3928 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr Nr VII/61/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew na obszarze wsi Łajski – centrum (część B)
2011 2906 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze w miejscowości Wieliszew
2011 2907 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieliszew
2011 2908 2011-05-30 Uchwała Uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie aktu założycielskiego Gimnazjum w Łajskach przy ul. Kościelnej 63
2011 2656 2011-05-21 Uchwała Uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Wieliszew na 2011-2040
2011 2364 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/52/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 2365 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/53/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2011 2366 2011-05-11 Uchwała Uchwała nr VII/63/2011 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wieliszew na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
2011 1518 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: nadania Statutu Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
2011 1517 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 1520 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/45/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Wieliszew
2011 1519 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2011 1271 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 189/XXIV/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 rok
2011 830 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr XLVII/430/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Kałuszyn /wieś/ Gm. Wieliszew
2011 831 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew na lata 2011-2040
2011 832 2011-02-28 Uchwała Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Wieliszew na rok 2011
2011 752 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszewnica Stara
2011 751 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
2011 754 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Skrzeszew
2011 753 2011-02-25 Uchwała Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Topolina
2010 6141 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/428/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6140 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/427/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wieliszew lub jej jednostkom podległym
2010 6143 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/433/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łajski
2010 6142 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVII/429/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie : wysokości stawek podatku od środków transportu
2010 5788 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/413/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Michałów – Reginów.
2010 5789 2010-12-04 Uchwała Uchwała nr XLV/415/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/223/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
2010 5606 2010-11-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/425/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 października 2010r. w sprawie: ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
2010 5042 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/397/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew
2010 5043 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr XLIV/398/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Michałów – Reginów.
2010 4864 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLI/385/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krubin
2010 4441 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XLIV/405/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/391/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. dotyczącej podziału Gminy Wieliszew na okręgi wyborcze.
2010 4015 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/340/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olszewnica Nowa/Kałuszyn
2010 4014 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/339/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Olszewnica Nowa
2010 4013 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/338/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Olszewnica Nowa
2010 4018 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/379/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zminy uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr XXXVIII/339/10 z dn. 23 lutego 2010r
2010 4017 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/378/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wieliszew Nr XXXVIII/340/10 z dn 23 lutego 2010 roku
2010 4016 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Olszewnica Stara
2010 3837 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/390/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2010 r
2010 3838 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/392/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wieliszew
2010 3839 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/394/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego
2010 3811 2010-08-24 Uchwała Uchwała nr XLIII/395/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2010r. uchwalenie Statutu Gminy Wieliszew
2010 2710 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXIX/355/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieliszew, gmina Wieliszew
2010 2685 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/333/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Wieliszew na 2010r
2010 2686 2010-06-21 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/344/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych
2010 2555 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie założenia Gminnego Gimnazjum przy ul. Kościelnej 27 w Wieliszewie
2010 2554 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/352/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Wieliszew na 2010 rok
2010 2557 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/359/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszewnica Stara.
2010 2556 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/358/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 44/V/99 Rady Gminy Wieliszew z dnia 9 marca 1999r. dot. nadania nazw ulicom we wsi Janówek
2010 2035 2010-05-25 Uchwała Uchwała nr XL/363/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew
2010 1510 2010-05-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/332/10 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie zmian w planie sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wieliszew
2010 1171 2010-04-15 Uchwała Uchwała nr 173/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 rok
2010 819 2010-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/319/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew dotyczącego obszaru wsi Góra i Janówek, gmina Wieliszew uchwalonego uchwałą nr 393/XXXVI/06 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 184, poz. 7092 z dnia 13 września 2006 r.), w zakresie związanym z linią zabudowy na działkach o nr ewid. 96/2, 96/3, 97/1 i 98 we wsi Janówek, gm. Wieliszew
2010 235 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/323/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Skrzeszewie
2010 234 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/322/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Wieliszewie
2010 236 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/325/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 238 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/328/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2010
2010 237 2010-01-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/327/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Michałów – Reginów
2010 85 2010-01-07 Uchwała Uchwała nr 172/XXII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 rok
2009 6821 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr 151/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieliszew na 2008 r.
2009 6453 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/316/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r.
2009 6454 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/317/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2009r. uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/307/09 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2009 5994 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5993 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 178/XXIII/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2008r. i Uchwały Nr 78/XII/07 Rady Gminy Wieliszew z dnia 20 listopada 2007r.
2009 5991 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/304/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2009 5992 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/305/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie stawek opłaty targowej
2009 5996 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/313/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kałuszyn
2009 5995 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/312/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janówek Pierwszy
2009 4794 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/300/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Poddębie
2009 4793 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/299/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieliszew
2009 4796 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/302/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Olszewnica Stara
2009 4795 2009-10-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/301/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Topolina
2009 4439 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/253/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew
2009 4440 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXX/254/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew, uchwalonego uchwała nr 303/XXX/98 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 kwietnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 31, poz. 100 z dnia 10 czerwca 1998r.) oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łajski, gmina Wieliszew
2009 4262 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/278/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
2009 4261 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/277/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliszew.
2009 4264 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/280/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr 168/XXI/08 Rady Gminy Wieliszew z dnia 24 października 2008r dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 4263 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/279/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2009 3485 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/262/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 3484 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/258/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie
2009 3483 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/257/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i innych nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela
2009 3488 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/270/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Janówek Pierwszy
2009 3487 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/264/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 3486 2009-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/263/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2009 2491 2009-06-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/09 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków