Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 9629 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wisniewo.
2018 9628 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniewo, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9627 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo
2017 8543 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127 /17 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.
2017 8542 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/17 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2015 10939 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10938 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/ 15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10937 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10936 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniewo na 2016 rok.
2009 1993 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody
2009 1027 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/09 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 330 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/111/08 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniewo na rok 2009.