Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 271

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9660 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2019 9659 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 9658 2019-08-07 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8314 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 8313 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 8312 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VI/34/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 8311 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 7916 2019-06-27 Uchwała Uchwała nr X/85/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 7580 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2019 6405 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zabłocie
2019 6404 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/68/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Wołyniecka
2019 6403 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Wiśniewska
2019 6402 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniew-Kolonia
2019 6401 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiśniew
2019 6400 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tworki
2019 6399 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiary
2019 6398 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stok Wiśniewski
2019 6397 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Okniny
2019 6396 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Radomyśl
2019 6395 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pluty
2019 6394 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okniny-Podzdrój
2019 6393 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Okniny
2019 6392 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Myrcha
2019 6391 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mroczki
2019 6390 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościbrody Kolonia
2019 6389 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościbrody
2019 6388 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łupiny
2019 6387 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniak
2019 6386 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/50/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kaczory
2019 6385 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Helenów
2019 6333 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2019 6332 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gostchorz
2019 6331 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Daćbogi
2019 6330 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciosny
2019 6329 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/45/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-Sołdy
2019 6328 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-Paduchy
2019 6327 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr VII/43/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki-Kosiorki
2019 5540 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalania wysokości diet dla sołtysów gminy Wiśniew.
2019 4524 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniew służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu.
2019 4189 2019-04-01 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2019 2377 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 2131 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wiśniew
2019 2027 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2019 rok
2019 2026 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2019 2025 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 2024 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12463 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2018 12462 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew
2018 12461 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew w 2019 r.
2018 12186 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12185 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLVII/339/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12183 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLV/320/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12182 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLIII/314/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 12181 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 11495 2018-11-26 Uchwała Uchwała nr XLV/317/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 10864 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XLVI/333/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew
2018 10762 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLV/322/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 10679 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/330/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 10678 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/329/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 10677 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.
2018 10676 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest gmina Wiśniew
2018 10621 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/324/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniew
2018 9629 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/163/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wisniewo.
2018 9628 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/162/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniewo, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 9627 2018-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/161/18 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiśniewo
2018 9328 2018-10-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/323/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8531 2018-09-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021.
2018 7857 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLI/295/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7856 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XLI/294/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniew
2018 7853 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr XL/291/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2018 6200 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XL/290/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 6114 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XLI/299/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 5869 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 5585 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 5584 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/230/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 5583 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 22 września 2017 r. W sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 5575 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XLI/296/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Wiśniew” oraz „Zasłużony dla Gminy Wiśniew”
2018 5574 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIX/280/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Wiśniew na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji.
2018 5547 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 5436 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/286/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2018 5435 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wiśniew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 5434 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/285/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Wiśniew na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5433 2018-05-18 Uchwała Uchwała nr XLI/297/2018 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2018 2032 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/265/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 2031 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/263/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2018 rok
2018 2021 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/261/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 roku
2018 2019 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/259/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2018 2018 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/256/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2017 12589 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 12588 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/238/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2017 12586 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/123/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 12584 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/236/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/121/2016 z dnia 04 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.
2017 12583 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 12582 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/222/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 11757 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew.
2017 11756 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2018 r.
2017 11755 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2017 9543 2017-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/214/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 5 września 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8876 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/205/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8626 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/202/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8543 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/127 /17 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniewo.
2017 8542 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/126/17 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2017 8479 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 8080 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/191/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 7456 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 6487 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/124/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew
2017 6323 2017-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/200/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2017-2021
2017 6246 2017-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 5252 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/44/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 14 września 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla pedagoga, psychologa, logopedy
2017 5117 2017-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad ustalania i wysokości diet radnych Rady Gminy Wiśniew.
2017 4395 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/182/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4394 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/181/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4393 2017-05-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/180/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4367 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/179/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Wiśniew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3431 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok
2017 2980 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2017 2979 2017-03-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy
2017 2854 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 2414 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 2182 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/173/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017- 2024
2017 2176 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/165/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2017- 2024
2017 2171 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 - 2023
2017 2006 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2017 rok
2017 2005 2017-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/164/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 roku
2017 1748 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2017 1039 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/172/2017 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Wiśniew.
2017 1038 2017-02-02 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wiśniew
2017 126 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2016 11612 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XX/120/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 11611 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 11190 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2017 r.
2016 11189 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew.
2016 11188 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2016 10898 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2016r. w sprawie pozbawienia działek z obrębu geodezyjnego 0031 Wólka Wołyniecka o numerach 168/3, 168/2, kategorii drogi gminnej.
2016 9766 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 października 2016r. w sprawie pozbawienia działek z obrębu geodezyjnego 0016 Okniny o numerach 1594/4, 15945/5, 1594/6, 1594/7, 1594/8, 1594/9, 1594/10, 1594/11, 1594/12, 15945/13, 1594/14, 1594/15, 1594/17 kategorii drogi gminnej.
2016 9765 2016-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/135/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 października 2016r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2016 9355 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XVII/110/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 9159 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr XXI/128/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiśniew na lata 2016 - 2023
2016 8895 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXI/132/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/123/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8894 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XX/121/2016 z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.
2016 8841 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2016 rok.
2016 7515 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2016 rok
2016 7514 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr III/9/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 5 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2015 rok
2016 7406 2016-08-09 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia.
2016 6314 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 6313 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/122/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6312 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/121/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.
2016 6295 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok
2016 5923 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Siedleckiego
2016 5098 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr XV/104/2016 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2016 4844 2016-05-20 Uchwała Uchwała nr XII/85/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 3863 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 3848 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 3847 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 września 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 2278 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr IX/56/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2016 1709 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr XIII/91/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Wiśniew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 11071 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/82/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze Gminy Wiśniew.
2015 11070 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/81/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10939 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/61/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015 10938 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/ 15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10937 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/59/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 10936 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/58/15 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniewo na 2016 rok.
2015 10532 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/70/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2016 r.
2015 8988 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2015 8495 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/52/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnych z terenu gminy Wiśniew z udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu.
2015 7549 2015-09-11 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XXI/160/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wiśniew.
2015 7297 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr V/35/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2015 7296 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr V/34/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr IV/23/2015 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2015 rok.
2015 4992 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2015 4991 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr V/32/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012r. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2015 4837 2015-05-26 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów” dla części obrębów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki - gmina Wiśniew.
2015 3683 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIV/325/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3676 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/306/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XLII/302/2014 z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3673 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/302/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3672 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3671 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr XL/286/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2015 3489 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 3387 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr IV/12/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2015 3323 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012r. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2015 3322 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wiśniew
2014 11497 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLV/330/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2014 11496 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew.
2014 11495 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 11494 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/322/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2014 11493 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr XLIV/316/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VII/38/03 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.
2014 11436 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2014 11435 2014-12-10 Uchwała Uchwała nr XLV/328/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2015 r.
2014 10552 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XLI/291/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2014 10551 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XL/286/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2014 rok.
2014 8695 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/254/ 2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 8681 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/239/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 8191 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XXXI/229/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 8101 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XLII/295/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniewie prowadzonym przez gminę Wiśniew.
2014 7476 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 7475 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 r.
2014 7474 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 7473 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 7472 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2013 rok.
2014 5195 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 4634 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XIX/150/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 3966 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 3323 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/136/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2535 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr XVI/126/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2356 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XV/113/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2355 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIV/ 106 /2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2354 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XIII/92/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2014 2180 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/268/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 2179 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/267/2014 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 802 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/257/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna – Siedlce-Ujrzanów” dla części wsi Lipniak, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wiśniewska, Mościbrody, Borki-Kosiorki, Borki-Sołdy, Helenów.
2014 690 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/240/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 października 2013r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi urzędowej, banneru i pieczęci Gminy Wiśniew oraz zasad ich używania.
2013 12982 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Wiśniew Nr XXI/159/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2013 12981 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/248/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2013 12980 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2014 r.
2013 11886 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 11885 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok.
2013 11884 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 11733 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/238/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 11732 2013-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/237/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 września 2013r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2013 9612 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2011 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych.
2013 9611 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiśniew.
2013 9610 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/201/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9609 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXX/219/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 9608 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiśniew.
2013 8889 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Wiśniew z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2011 rok
2013 8159 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/203/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 6533 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2013 rok.
2013 6194 2013-06-03 Uchwała Uchwała nr XXV/87/2013 Rady Gminy Wiśniew z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/123/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 2528 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2013 2527 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2013 2526 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2525 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XX/156/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Wiśniew na 2012 rok
2013 2164 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/214/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniew na 2010 rok
2012 9699 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/154/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew.
2012 9698 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wiśniew na 2013 r.
2012 9344 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/148/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew.
2012 9343 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr XIX/146/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 października 2012r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy. 
2012 7755 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
2012 7646 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 7465 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7464 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7463 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/185/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 7462 2012-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/184/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
2012 6084 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/124/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew
2012 6083 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2012 6082 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/122/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniewie.
2012 6081 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/29/2011 w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2012 6080 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2012-2016.
2012 6079 2012-09-03 Uchwała Uchwała nr XVI/115/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw na terenie gminy Wiśniew
2012 5587 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XV/111/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniew
2012 5586 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XV/109/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wiśniew na lata 2012-2016.
2012 5585 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr xv/108/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
2012 5584 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie pozbawienia działki nr 276/4 z obrębu 28 stanowiącej drogę gminną nr 361108W kategorii drogi gminnej, położonej w ciągu przebiegu ulicy Ogrodowej w Wiśniewie
2012 2178 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXI/177/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1417 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 7121 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 7122 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXV/126/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 18 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 4517 2011-08-05 Uchwała Uchwała nr VII/33/2011 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Wiśniewie, prowadzone przez gminę Wiśniew
2010 7597 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Wiśniew z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiśniew zawarte pomiędzy Gminą Wiśniew a Miastem Siedlce
2010 5109 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XLIV/235/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2010 4858 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/236/10 Rady Gminy Wiśniew z dnia 2 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 1913 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/212/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniew na 2010 rok
2010 1912 2010-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXVII/210/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/141/2004 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków udzielonych w ramach środków na dożywianie uczniów objętych programem wojewódzkim lub rządowym
2009 6815 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXI/109/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6816 2009-12-18 Uchwała Uchwała nr XXII/113/08 Rady Gminy Wiśniew z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2009 6497 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/201/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010rok i zwolnień w tym podatku obowiązujących na obszarze gminy Wiśniew
2009 6498 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/202/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 obowiązujących na terenie Gminy Wiśniew
2009 6496 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Wiśniew z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr V/21/07 z dnia 2 marca 2007r. w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2009 2561 2009-06-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/09 Rady Gminy Wiśniew z dnia 19 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1993 2009-05-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/121/09 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla dyrektorów szkół i nauczycieli ze środków specjalnego funduszu na nagrody
2009 1027 2009-03-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/118/09 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
2009 330 2009-02-09 Uchwała Uchwała nr XXII/111/08 Rady Gminy Wiśniewo z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiśniewo na rok 2009.