Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 252

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10044 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.67.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2019 10043 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.66.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
2019 10042 2019-08-23 Uchwała Uchwała nr VIII.65.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wąsewo
2019 8207 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.60.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019
2019 8206 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII.55.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2019 8205 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI.50.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2019 8204 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VI.48.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wąsewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 5610 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V.47.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019
2019 5609 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V.39.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2019 rok
2019 5608 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V.38.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 5607 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V.37.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Wąsewo
2019 5606 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr IV.34.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019
2019 214 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.27.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019
2019 213 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.24.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2019 212 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.18.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 211 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.17.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Wąsewo
2019 210 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr III.13.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2018 12823 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.12.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych i sołtysów
2018 12822 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.11.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 12821 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.9.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2018 12820 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II.8.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 11709 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII.245.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 11708 2018-12-03 Uchwała Uchwała nr XXXI.229.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 11609 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.242.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsewo
2018 11608 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII.240.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10479 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII.239.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2018 10080 2018-10-25 Uchwała Uchwała nr XXXIII.241.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły podstawowej mającej uprawnienia szkoły publicznej dla której Gmina Wąsewo jest organem rejestrującym
2018 8015 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.238.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 8014 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.233.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 8013 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII.232.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Wąsewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7489 2018-07-27 Uchwała Uchwała nr XXXI.224.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo
2018 6304 2018-06-19 Uchwała Uchwała nr XXXI.226.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółki wodnej, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 4486 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.209.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 4485 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII.207.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2018 4402 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX.222.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 4401 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX.215.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2018 rok
2018 4400 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX.214.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wąsewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4399 2018-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX.213.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wąsewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 947 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.212.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018
2018 946 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.211.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla niepublicznej szkoły podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 945 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIX.210.2018 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2018 126 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII.203.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2017 11470 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.200.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 11469 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.197.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 11468 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.196.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2017 11467 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.195.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu ,,Senior-WIGOR” w Wąsewie
2017 11466 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVII.194.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2017 10179 2017-11-13 Uchwała Uchwała nr XXIV.177.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 9876 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVI.185.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 9875 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXV.181.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 8417 2017-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIII.171.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 7905 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXI.165.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 6642 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr XVIII.137.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 5164 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr XXIII.167.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wąsewo
2017 4663 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXI.163.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie miejscowości Przyborowie i Rząśnik Włościański do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 4662 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXI.158.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
2017 4035 2017-04-21 Uchwała Uchwała nr XVII.131.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 2844 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX.149.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 2791 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX.157.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2790 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX.156.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2017 2789 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XX.155.2017 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2017 1840 2017-02-23 Uchwała Uchwała nr XVI.124.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 19 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 1481 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XV.123.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2017 1340 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX.151.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017
2017 1339 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę
2016 11703 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XVIII.135.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2016 10999 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII.128.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2016 10998 2016-12-08 Uchwała Uchwała nr XVII.127.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 10193 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XVIII.132.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Wąsewo
2016 9926 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV.115.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2016 9274 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XI.84.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2016 8770 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XV.117.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Wąsewo
2016 8333 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XII.103.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2016 6261 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.113.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6260 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XIV.112.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 5235 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XI.89.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2016 4551 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.96.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie
2016 4550 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.94.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąsewo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2016 4549 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.93.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo
2016 4548 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XII.92.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wąsewo
2016 3890 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X.80.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2016 2398 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VII.57.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2016 1366 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XI.91.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016
2016 1365 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016-2020
2016 383 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XI.86.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 5 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X.78.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2016 4 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr X.73.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu „Senior – WIGOR” w Wąsewie
2015 10346 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr IX.67.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie
2015 10331 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr X.71.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2015 10141 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.77.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2015 10127 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.76.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach
2015 10120 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.75.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2015 10118 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.74.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 10117 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X.72.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 10111 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr IX.62.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9498 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.64.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2015 9489 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.63.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 9487 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.61.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2015 9484 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX.60.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2015 9061 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.56.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na terenie Gminy Wąsewo
2015 9060 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr VII.55.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 września 2015r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Przedświt
2015 8860 2015-11-09 Uchwała Uchwała nr VI.50.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 8812 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr V.27.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 7202 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr IV.20.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 7027 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.41.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 7026 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.40.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 7025 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.39.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2015 7024 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VI.36.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wąsewo
2015 6799 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr V.33.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie
2015 5990 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI.47.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na terenie Gminy Wąsewo
2015 5579 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr II.6.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2014
2015 4777 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr IV.24.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznego przedszkola i punktu przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wąsewo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów do ich potwierdzania oraz liczbę punktów przyznanych każdemu z kryteriów
2015 2654 2015-03-23 Uchwała Uchwała nr III.18.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
2015 1870 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr II.13.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Wąsewo
2015 1475 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.16.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
2015 1474 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.14.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo w zakresie fragmentu sołectwa Zastawie
2015 1473 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.10.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015
2015 1472 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.8.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 1471 2015-02-20 Uchwała Uchwała nr II.7.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 62 2015-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/270/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2014 11824 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/284/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2014 11823 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr XXXIX/281/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2014 11128 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/279/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 11127 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/278/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2014 11126 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/277/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach
2014 11125 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/276/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach
2014 11124 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXIX/275/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
2014 10385 2014-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/238/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2014
2014 10279 2014-11-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/257/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 maja 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim
2014 9682 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/226/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 8857 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXX/214/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 8856 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 8631 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 7326 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 6769 2014-07-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2014 6171 2014-06-26 Uchwała Uchwała nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo
2014 5679 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo
2014 5654 2014-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/158/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2014 5072 2014-05-16 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2014 4807 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2014 4702 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/245/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną przy Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie
2014 4701 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXIV/242/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2014 3333 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/130/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012.
2014 3271 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012.
2014 3143 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XVII/113/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012.
2014 1086 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/235/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1085 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/234/2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 na terenie gminy Wąsewo
2014 1084 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatków energetycznych
2014 1083 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/229/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2014
2014 847 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XV/98/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2013 12585 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/222/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wąsewo dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2013 12584 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/216/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 12583 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/215/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2013 11251 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 17 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011.
2013 11063 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011
2013 10719 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011
2013 9506 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 8797 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011.
2013 8518 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011.
2013 8107 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010.
2013 7952 2013-07-11 Uchwała Uchwała nr XXX/143/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2013 7129 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVII/192/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010.
2013 6641 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/194/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6640 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/193/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2013 6343 2013-06-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 21 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4423 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/179/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na terenie miejscowości Wąsewo - Mokrylas do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2013 4422 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 4421 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2013 4399 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXV/174/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2013 4306 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/177/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4305 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/176/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4304 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/175/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 4303 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/174/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2013 2715 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/166/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2714 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Wąsewo
2013 2713 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2712 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2711 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
2013 2710 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013
2012 10032 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/134/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 9781 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach
2012 9780 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach
2012 7797 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7796 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku leśnego
2012 7795 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz informacji w sprawie podatku rolnego
2012 7794 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/144/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7793 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2012 7792 2012-11-20 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąsewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7608 2012-11-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 6314 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo
2012 6313 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 6312 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
2012 6311 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Wąsewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5821 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2012 5820 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XVII/116/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie zaliczenia drogi zlokalizowanej na terenie miejscowości Trynosy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2012 3048 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2012 3047 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wąsewo
2012 1657 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/130/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 1119 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wykazu wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 1118 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012
2012 440 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXIV/111/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 441 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXV/119/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2012 442 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2011 6982 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr XXII/97/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2008
2011 6668 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 6667 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 6670 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2011 6669 2011-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2011 6096 2011-11-05 Uchwała Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 września 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 5588 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2011 3738 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Wąsewo
2011 3330 2011-06-17 Uchwała Uchwała nr V/43/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 3094 2011-06-08 Uchwała Uchwała nr VI/46/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
2011 2747 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/36/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wąsewo lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
2011 2748 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/37/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 2749 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie nazw ulic
2011 2147 2011-04-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/104/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2011 1625 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań
2011 1626 2011-04-02 Uchwała Uchwała nr IV/28/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 349 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2011
2011 186 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2011 187 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr III/14/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
2010 7266 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr XXXVII/196/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie
2010 6999 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/5/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 5 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2010 6265 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/193/2010 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku.
2010 6266 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVII/194/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2010 5270 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 4155 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2010 4156 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. w sprawie okręgów wyborczych
2010 4157 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/182/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2010 3346 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/153/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2010 3345 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/149/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2010 3347 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXX/156/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 19 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2010 3348 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/161/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia ulicy Zastawskiej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2010 2997 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 maja 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Wąsewo-Lachowiec
2010 2998 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/166/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 20 maja 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Statutu Sołectwa Wąsewa-Lachowiec
2010 1420 2010-04-28 Uchwała Uchwała nr XXX/144/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2010
2010 1253 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XX/89/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2008
2010 334 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr XIX/82/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2008
2009 5811 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2009 5810 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/135/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku
2009 5813 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/142/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2009 5812 2009-12-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/140/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy Obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia
2009 4975 2009-11-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 24 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2009 4236 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/129/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania
2009 1739 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w celu wyłączenia jej z użytkowania
2009 1738 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/105/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wąsewo
2009 1740 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/107/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania
2009 1268 2009-04-15 Uchwała Uchwała nr XXII/98/08 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2009
2009 3699 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo
2009 3698 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 12 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
2009 3697 2008-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/122/09 Rady Gminy Wąsewo z dnia 8 maja 2009r. w sprawie uchylenia uchwały