Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 27

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9282 2019-07-29 Uchwała Uchwała nr VII/42/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 7182 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/37/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2019 roku
2019 7181 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/36/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 5871 2019-05-06 Uchwała Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zamość w gminie Troszyn – etap I
2019 5572 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Troszyn
2019 5571 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 3581 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Troszyn na 2019 rok.
2019 3580 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Troszyn
2019 3579 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Troszyn
2019 3578 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/23/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1099 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/6/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2019 1098 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Troszyn
2019 262 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 261 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 260 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 259 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2019 r.
2019 258 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 257 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Troszyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
2014 5423 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr UG.0050.18.2012 Rady Gminy Troszyn z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2012
2013 4609 2013-04-15 Uchwała Uchwała nr XXVIII/225/10 Rady Gminy Troszyn z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Troszyn na rok 2010
2011 5319 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XV/112/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 5320 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XVI/126/09 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 5321 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr XVII/134/09 Rady Gminy Troszyn z dnia 4 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 2344 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XVII/136/09 Rady Gminy Troszyn z dnia 4 marca 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów
2009 1852 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/125/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie
2009 1853 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/121/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
2009 1854 2009-05-16 Uchwała Uchwała nr XV/115/08 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego