Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 301

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11190 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Teresin w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 92 w miejscowościach: Topołowa, Seroki-Parcela, Lisice
2019 11189 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie
2019 11188 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/86/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2019 11187 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Teresin”
2019 9966 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XI/121/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 9965 2019-08-20 Uchwała Uchwała nr XI/120/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 8993 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Teresin
2019 8992 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/114/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 8991 2019-07-19 Uchwała Uchwała nr X/113/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 8438 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/107/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz warunków udzielania bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami lokali mieszkalnych od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Teresin
2019 8437 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr IX/106/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszna
2019 8067 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/92/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego działki nr ew. 138/52, 140/20, 140/10 i 140/11 położone w obrębie Teresin Gaj
2019 7708 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/99/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2019 7707 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/98/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Teresin
2019 6880 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/96/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 6879 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/95/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/89/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki
2019 6878 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/94/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2018 Rady Gminy Teresin w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 6877 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/93/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 5612 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/86/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Teresin
2019 5611 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr VI/84/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody
2019 3240 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/77/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 3239 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/76/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Teresin
2019 3238 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/75/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin
2019 3237 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr V/74/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2019 roku"
2019 1976 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/71/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Witoldów
2019 1975 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/70/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Topołowa
2019 1974 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/69/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Teresin-Gaj
2019 1973 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/68/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Teresin
2019 1972 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/67/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Szymanów
2019 1971 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/66/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Stare Paski
2019 1970 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/65/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Skrzelew
2019 1969 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/64/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Seroki-Wieś
2019 1968 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/63/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Seroki-Parcela
2019 1967 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/62/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pawłówek
2019 1966 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/61/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Pawłowice
2019 1965 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/60/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Paprotnia
2019 1964 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/59/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowe Paski
2019 1963 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/58/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowe Gnatowice
2019 1962 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/57/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowa Piasecznica
2019 1961 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/56/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Mikołajew
2019 1960 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/55/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Maurycew
2019 1959 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/54/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Maszna
2019 1958 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/53/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Ludwików
2019 1957 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/52/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Lisice
2019 1956 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/51/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Kawęczyn
2019 1955 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/50/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Izbiska
2019 1954 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/49/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Granice Osiedle
2019 1953 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Granice
2019 1952 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/47/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Gaj
2019 1951 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/46/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Elżbietów
2019 1950 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/45/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębówka
2019 1949 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Budki Piaseckie
2019 1948 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Teresin
2019 1947 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/41/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/230/2017 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2019 1946 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/38/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach: Granice i Seroki Wieś
2019 1945 2019-02-11 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszna
2019 1362 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr III/30/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Gminy Teresin na rok 2019
2019 251 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023
2019 250 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 249 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowościach: Granice i Seroki Wieś
2019 248 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
2019 247 2019-01-07 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Maszna
2018 11882 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/339/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spólkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 11881 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr LIX/333/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działkę nr ew. 8/2 w obrębie SHRO Skotniki
2018 11664 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/345/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2019
2018 11663 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/344/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 11662 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/343/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019
2018 11661 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr LIX/336/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Teresin "Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+"
2018 10727 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr LIX/338/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Teresin
2018 9461 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LVI/327/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 24 sierpnia 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT OBRĘBU SEROKI PARCELA W ZAKRESIE DZIAŁEK NR 89/7, 89/8, 89/9, 89/10, 89/11, 88/4 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁEK NR 89/6 i 88/3
2018 8185 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LVI/330/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/298/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na obwody głosowania
2018 8184 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr LVI/329/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2018 7550 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIV/321/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Teresin
2018 7549 2018-07-31 Uchwała Uchwała nr LIII/304/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ O NR 142/1 POŁOŻONĄ W OBRĘBIE MASZNA
2018 6453 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/315/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Teresin
2018 6452 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/313/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2018 6451 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/312/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
2018 6450 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/311/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Teresin
2018 6449 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr LIII/310/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Teresin Gaj
2018 4526 2018-04-23 Uchwała Uchwała nr XLVI/270/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2018
2018 3606 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/298/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na obwody głosowania
2018 3605 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr LI/297/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2018 roku"
2018 2934 2018-03-23 Uchwała Uchwała nr L/289/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2018 2318 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2018 2253 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 2252 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/283/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2018 2251 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
2018 510 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLVI/262/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH TERESIN GAJ ORAZ TOPOŁOWA
2018 40 2018-01-03 Uchwała Uchwała nr XLVI/265/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Teresin oraz nadania jej statutu
2017 10734 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/256/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 10733 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/255/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018
2017 10732 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLIV/254/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 9502 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/245/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 9501 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/240/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 12 października 2017 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT OBRĘBÓW TERESIN I PAPROTNIA
2017 9500 2017-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/239/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego działki nr ew. 138/21, 138/31 i 138/32 położone w obrębie Teresin Gaj
2017 6569 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębu Teresin Gaj w zakresie działek nr ewid. 95/9, 95/10, 95/11, 96, 233/3, 233/5, 233/6 oraz część działki nr ewid. 95/5
2017 6568 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
2017 5912 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Teresin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 5295 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XXXV/212/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela.
2017 4271 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/215/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2017 roku"
2017 4270 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Teresin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2017 3503 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2757 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Teresin przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 2756 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Teresin jest organem prowadzącym
2017 2755 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 2754 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2017 Rady Gminy Teresin z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Teresin w 2017 roku"
2017 986 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/188/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2017
2017 985 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2016 11532 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 14 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9699 2016-11-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/155/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 września 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ OZNACZONĄ NUMEREM 36 W OBRĘBIE SEROKI WIEŚ
2016 9392 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Teresin za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2016 9391 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017
2016 9390 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9389 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 8749 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 września 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających, nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne i doradców zawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2016 7626 2016-08-23 Uchwała Uchwała nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 28 czerwca 2016r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO OBRĘB GAJ W ZAKRESIE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NR 25/3, 47/3, 47/4, 48/1, 50
2016 5288 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/134/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2016 roku"
2016 5287 2016-06-10 Uchwała Uchwała nr XXII/133/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 30 maja 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3970 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/128/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Teresinie
2016 3969 2016-04-22 Uchwała Uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
2016 3058 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2016 roku"
2016 2565 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Teresin przez inne niż Gmina Teresin osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 2564 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
2016 2563 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 1078 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XV/108/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2016
2016 655 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XVI/114/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 494 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
2016 493 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmian do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2016 440 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 439 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2015 11547 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki
2015 11546 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
2015 10569 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10568 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/98/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 10567 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 10566 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016
2015 9277 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
2015 9276 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Maszna
2015 9275 2015-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
2015 6099 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2015 6098 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/50/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2015 5007 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 19 maja 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin-Gaj, graniczącej z miejscowościami Paprotnia i Topołowa
2015 3507 2015-04-16 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2015 roku"
2015 1838 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Teresin z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów sportowych Gminy Teresin
2015 698 2015-01-23 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2015
2015 309 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/353/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU TERESIN (dz. nr ew. 328/1, 329/2, 332, 333/2, 335/2, 340/1, 340/2, 344/1, 344/4, 343, 342/3, 342/4, 342/5, 342/1, 341/3, 341/1, 341/2).
2015 308 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr LI/352/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Elżbietów, gmina Teresin
2014 11059 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr LI/358/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
2014 10420 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/361/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015
2014 10419 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/360/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 10418 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr LI/359/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 9585 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/341/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki - Parcela
2014 9584 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów Paprotnia i Teresin Gaj
2014 9583 2014-10-14 Uchwała Uchwała nr XLII/306/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2014 8212 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLIX/348/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2014 8211 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XLVIII/344/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2014 6512 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr xxxix/294/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2014
2014 5753 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XLV/329/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
2014 3952 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/324/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/212/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie obwodów głosowania
2014 3951 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/323/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2014 3247 2014-03-31 Uchwała Uchwała nr XLIII/313/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2014 roku"
2014 2279 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/311/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Teresin
2014 2278 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XLII/310/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2014 916 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/301/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 915 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XLI/300/2014 Rady Gminy Teresin z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 914 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIX/288/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Teresin
2014 913 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Nowa Piasecznica.
2014 912 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część wsi Seroki Parcela
2014 911 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/261/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 19 września 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU TERESIN GAJ
2014 87 2014-01-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/290/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Teresin "Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+"
2013 12984 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/284/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji
2013 12258 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/280/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 12257 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12256 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/278/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2013 12255 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12254 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2013 12253 2013-11-25 Uchwała Uchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia programu "Teresińska Karta Seniora"
2013 10044 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/264/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 19 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 24 Gminnej Rady Narodowej w Teresinie z dnia 29 marca 1985 roku w sprawie nadania nazw ulicom
2013 8273 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/257/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie
2013 8272 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Teresin
2013 8271 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8270 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/251/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8269 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr XXXIV/250/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2013 7819 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/246/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin w zakresie działek nr ewid. 293/3 oraz 322/1 w obrębie Teresin
2013 7818 2013-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin w zakresie działek ewid. nr 14/19 oraz 28 i 29/4 w obrębie Zielonka.
2013 6517 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/221/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 25 stycznia 2013r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO OBRĘB GEODEZYJNY TERESIN KASKI
2013 5978 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Teresin
2013 5977 2013-05-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2013 roku"
2013 5849 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/248/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5848 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 18 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2013 4285 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrebu geodezyjnego Teresin
2013 4284 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Granice
2013 3741 2013-03-28 Uchwała Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 1 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
2013 2425 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Gminy Teresin z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2013 1293 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/215/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Teresin
2013 1292 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 1291 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/210/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Teresin na lata 2013 - 2020
2013 1290 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/209/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1289 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/208/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1288 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/207/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1287 2013-02-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2012 10087 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Witoldów
2012 10086 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Topołowa
2012 10085 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/200/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Teresin-Gaj
2012 10084 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/199/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Szymanów
2012 10083 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/198/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Stare Paski
2012 10082 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Skrzelew
2012 10081 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Seroki-Wieś
2012 10080 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/195/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Seroki-Parcela
2012 10079 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/194/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pawłówek
2012 10078 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Pawłowice
2012 10077 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Paprotnia
2012 10076 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Paski
2012 10075 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Gnatowice
2012 10074 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Piasecznica
2012 10073 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Mikołajew
2012 10072 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/187/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Maurycew
2012 10071 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/186/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Maszna
2012 10070 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Ludwików
2012 10069 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lisice
2012 10068 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Izbiska
2012 10067 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Granice
2012 10066 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/181/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Gaj
2012 10065 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/180/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Elżbietów
2012 10064 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/179/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Dębówka
2012 10063 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/178/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Budki Piaseckie
2012 10062 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/37/93 Rady Gminy w Teresinie z dnia 7 października 1993 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Paprotnia
2012 8279 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 26 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 8278 2012-11-29 Uchwała Uchwała nr XXV/172/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 7350 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 7349 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 7348 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Teresin na okręgi wyborcze
2012 7135 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Kawęczyn
2012 7134 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Granice Osiedle
2012 7133 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 5 października 2012r. w sprawie nadania statutu sołectwu Teresin
2012 6932 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/136/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego obręb geodezyjny Izbiska oraz część obrębów geodezyjnych Maszna i Pawłowice
2012 6931 2012-10-17 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego części obrębów Topołowa i Teresin Gaj
2012 5835 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia sołectwa Teresin
2012 5834 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/152/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie utworzenia sołectwa Granice Osiedle
2012 5833 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału sołectwa Dębówka i utworzenia dwóch odrębnych sołectw
2012 5832 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia granic sołectw: Gaj, Izbiska, Granice, Pawłowice
2012 5831 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Elżbietów i sołectwa Maurycew
2012 5830 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Budki Piaseckie i sołectwa Nowa Piasecznica
2012 5829 2012-08-10 Uchwała Uchwała nr XXII/147/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany granic sołectwa Mikołajew
2012 4590 2012-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Teresin z dnia 28 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Maszna i Pawłowice
2012 3210 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH PAPROTNIA I GRANICE
2012 805 2012-02-01 Uchwała Uchwała nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2012 642 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/108/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Paprotnia
2012 643 2012-01-26 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Seroki-Parcela
2011 8537 2011-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO PAPROTNIA
2011 6736 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 6735 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2011 6737 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6739 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 6738 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Teresin na rok 2012
2011 5721 2011-10-12 Uchwała Uchwała nr XI/76/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Paprotnia
2011 5460 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gnatowice
2011 4987 2011-08-31 Uchwała Uchwała nr X/70/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Teresin
2011 4548 2011-08-08 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI NR EWID. 298/4 I 298/9 W OBRĘBIE TERESIN
2011 4334 2011-07-30 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TERESIN OBEJMUJĄCEGO CZĘŚĆ OBRĘBU GEODEZYJNEGO ZIELONKA
2011 3823 2011-07-09 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin-Gaj
2011 2792 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/19/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Paprotnia
2011 2536 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
2011 2535 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Teresin miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
2011 2534 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Paprotnia
2011 2539 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 2538 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin
2011 2537 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin.
2011 1896 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Teresin na rok 2011
2011 372 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/8/2010 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/315/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 373 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Teresin z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/316/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6124 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/315/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2010 6029 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLV/300/10 Rady Gminy Teresin z dnia 3 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin
2010 6028 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLIII/286/10 Rady Gminy Teresin z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Paprotnia, gmina Teresin
2010 6127 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/318/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6126 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XLVIII/317/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie podatku od środków transportowych
2010 6125 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/316/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 4023 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XLI/258/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego części obrębu geodezyjnego Granice.
2010 3641 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLI/257/10 Rady Gminy Teresin z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin
2010 3642 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/289/10 Rady Gminy Teresin z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 2982 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/269/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 2983 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/270/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr V/43/03 Rady Gminy Teresin z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroki Parcela
2010 2987 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/274/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2010 2988 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/279/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2010 2984 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/271/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 2990 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/281/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych
2010 2989 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/280/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 2985 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/272/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 2986 2010-07-05 Uchwała Uchwała nr XLII/273/10 Rady Gminy Teresin z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/217/09 Rady Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
2010 558 2010-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Teresin z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu TERESIN GAJ
2009 5908 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/238/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Teresinie
2009 5911 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/241/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
2009 5910 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/240/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 5909 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2009 3788 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/199/09 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Teresin
2009 3621 2009-07-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/09 Rady Gminy Teresin z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin części obrębu geodezyjnego Granice
2009 3297 2009-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/09 Rady Gminy Teresin z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
2009 1548 2009-04-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/192/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj
2009 1117 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/168/08 Rady Gminy Teresin z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego części obrębów Paprotnia i Teresin Gaj
2009 1118 2009-04-02 Uchwała Uchwała nr XXV/169/08 Rady Gminy Teresin z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego części obrębów Paprotnia, Topołowa, Stare Paski oraz Nowe Gnatowice.
2009 323 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/08 Rady Gminy Teresin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Teresinie.