Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 150

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7659 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania
2019 7658 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 7657 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 28/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu ,, Posiłek w szkole i w domu‘’ na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 7656 2019-06-18 Uchwała Uchwała nr 27/VI/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 3085 2019-03-07 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo" od km 2+325 do km 6+512.
2019 2938 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 18/IV/219 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie statutów Sołectw Gminy Szulborze Wielkie
2019 2937 2019-03-05 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Szulborze Wielkie
2019 1358 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr 13/III/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019.
2019 614 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 129/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2019 613 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 130/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 612 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 131/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  w określonych  miejscach publicznych na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 611 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 12528 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 12439 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 138/XXVII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szulborze Wielkie
2018 12438 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 135/XXVI/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 12437 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 132/XXV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 12436 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 137/XXVII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne – Chmielewo” od km 2+325 do km 6+512.
2018 12435 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 9/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie
2018 12368 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 9483 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 134/XXV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szulborze Wielkie
2018 9078 2018-09-27 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Szulborze Wielkie, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 7884 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 123/XXIII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018
2018 7883 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr 121/XXIII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szulborze Wielkie na rok 2018.
2018 5552 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 118/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Szulborze Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5551 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 116/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018
2018 5550 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 115/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów i nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2018 5549 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr 114/XXII/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szulborze Wielkie na rok 2018.
2018 4682 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 112/XXI/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szulborze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
2018 4681 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 108/XXI/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”.
2018 4680 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr 107/XXI/2018 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 2372 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr 103/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Szulborze Wielkie oraz regulaminu ich używania
2018 1027 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 104/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Szulborze Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 1026 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 102/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2018 1025 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 101/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”.
2018 1024 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 100/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018.
2018 1023 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 98/XX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 11637 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 95/XIX/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8827 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 89/XVIII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8826 2017-10-09 Uchwała Uchwała nr 83/XVII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 6499 2017-08-04 Uchwała Uchwała nr 74/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2017 6293 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2017 6292 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2017 6291 2017-07-20 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2017 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szulborze Wielkie na rok 2017
2017 5435 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr 38/IX/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2017 3001 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 76/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 3000 2017-03-29 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szulborze Wielkie na lata 2017 – 2021
2016 6703 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 59/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim
2016 6702 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 57/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2016
2016 6701 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 56/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziału przedszkolnego, I klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Szulborze Wielkie jest organem prowadzącym.
2016 6700 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 54/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6699 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 53/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6698 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 52/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 6697 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 51/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
2016 6696 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 50/XII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2016 3771 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 1955 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 138/XXXIII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2016 1948 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 5/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 10464 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 32/VIII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2015 10460 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 31/VIII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji i informacji podatkowych.
2015 10459 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 33/VIII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9670 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 28/VII/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Szulborze Wielkie.
2015 8676 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 8671 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr 20/V/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 7230 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2015 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok
2015 1447 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr 123/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 1361 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr 119/XXVIII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 11547 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 141/XXXIII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szulborze Wielkie w 2015 r.
2014 5880 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 129/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2014 5879 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 128/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2014 5878 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr 127/XXIX/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2014 2222 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 65/XVI/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2221 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 61/XV/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2220 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 56/XIV/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2219 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr 50/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 1101 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 116/XXVII/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 1100 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 112/XXVI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2013 12474 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 109/XXV/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szulborze Wielkie w 2014 r.
2013 8632 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 35/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 8631 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 27/VIII/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 14 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 8630 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 25/VII/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 8629 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 21/VI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 8628 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 5568 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 137/XXXIX/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5567 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 135/XXXIX/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5566 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 124/XXXIV/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5565 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 120/XXXII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 5564 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 115/XXXI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
2013 4727 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 96/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2013 4726 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 93/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami i przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szulborze Wielkie na 2013 rok
2013 4725 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 88/XX/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie podziału gminy Szulborze Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 4724 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 85/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4723 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 84/XX/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2013 4100 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 98/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 4099 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 97/XXI/2013 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 3377 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 108/XXIX/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.
2013 2331 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 82/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 2330 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 81/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szulborze Wielkie
2013 2329 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 80/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Szulborze Wielkie
2013 2328 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 79/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2013 2327 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr 78/XIX/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013
2012 9203 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 75/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim
2012 9202 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 74/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 9201 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 73/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 9200 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 72/XVIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Szulborze Wielkie w 2013 r.
2012 8303 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 53/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szulborze Wielkie na 2012 rok
2012 8302 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 55/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 7998 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 68/XVII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
2012 7997 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 69/XVII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szulborze Wielkie.
2012 7996 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr 67/XVII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Szulborze Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7939 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 66/XVI/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwe-stycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo”
2012 7938 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 51/XIII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo”.
2012 5925 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 103/XXVII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 5924 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 102/XXVI/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2751 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 97/XXIV/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2527 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 101/XXV/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 2437 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 42/XI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szulborze Wielkie na 2012 rok
2012 2436 2012-03-12 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szulborze Wielkie na 2011 rok
2012 1800 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr 81/XXII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2012 1132 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 46/XII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 1131 2012-02-09 Uchwała Uchwała nr 47/XII/2012 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 899 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 43/XI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 898 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 39/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2012 897 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 38/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach.
2012 896 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 37/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku.
2012 895 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 36/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2012 894 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 32/IX/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 3 października 2011r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim.
2012 893 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 26/VII/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację inwestycji pod nazwą „ Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo wraz z budową chodników”.
2012 892 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 19/VI/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie Gminy Szulborze Wielkie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2012 891 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 18/V/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 6238 2011-11-14 Uchwała Uchwała nr 76/XX/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 5 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 2772 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 126/XXXVI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy.
2011 2771 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 121/XXXII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
2011 2770 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 119/XXXI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Szulborze Wielkie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2011 2775 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 134/XXXVII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
2011 2774 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 133/XXXVII/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy.
2011 2773 2011-05-25 Uchwała Uchwała nr 127/XXXVI/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szulborzu Wielkim.
2010 4436 2010-10-08 Uchwała Uchwała nr 71/XIX/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 2247 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 110/XXX/2010 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 2 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad o odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z pobierania opłat i trybu ich pobierania.
2010 1039 2010-04-03 Uchwała Uchwała nr 109/XXIX/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szulborze Wielkie na rok 2010
2009 6575 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 104/XXVIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 5072 2009-11-09 Uchwała Uchwała nr 68/XVIII/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 17 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 4814 2009-10-23 Uchwała Uchwała nr 62/XVII/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 4224 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 93/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie
2009 4223 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 92/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie określenia w drodze regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim dla którego organem prowadzącym jest Gmina Szulborze Wielkie oraz podziału środków pieniężnych na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorem Zespołu Szkół, a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród
2009 4222 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 83/XXII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 marca 2009r. w sprawie uchwalenia statutu gminy
2009 4227 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 96/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok
2009 4226 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 95/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie
2009 4225 2009-08-31 Uchwała Uchwała nr 94/XXIII/2009 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szulborze Wielkie
2009 630 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr 80/XXI/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szulborze Wielkie na rok 2009.
2009 280 2009-02-05 Uchwała Uchwała nr 73/XIX/2008 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 28 października 2008r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Szulborze Wielkie.