Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 42

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11696 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szelków.
2019 11695 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 10618 2019-09-10 Uchwała Uchwała nr IX/68/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 10457 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/73/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szelków.
2019 10456 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/72/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 10455 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 10351 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/71/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Szelków.
2019 10350 2019-09-04 Uchwała Uchwała nr IX/74/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Szelków.
2019 8936 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/66/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2019 8935 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/64/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 8850 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szelków.
2019 8374 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szelkowie.
2019 8373 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2019 8372 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 8371 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr VII/58/19 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
2019 6975 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/53/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Osiedla Bazar na terenie Gminy Szelków.
2019 6974 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/51/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 6973 2019-06-03 Uchwała Uchwała nr VI/49/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 6821 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr III/25/19 Rady Gminy Szelków z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Szelków na rok 2019.
2019 6066 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/47/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
2019 6065 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Nowy Szelków do kategorii dróg gminnych.
2019 6064 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/45/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Magnuszew Duży do kategorii dróg gminnych.
2019 6063 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/44/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Laski do kategorii dróg gminnych.
2019 6062 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/42/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Osiedla Bazar na terenie Gminy Szelków.
2019 6061 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szelków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6060 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Szelków.
2019 6059 2019-05-08 Uchwała Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 5776 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Szelków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 3479 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Szelków.
2019 3478 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szelków w 2019 roku”.
2019 3477 2019-03-14 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Szelków z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 382 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2018 13375 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/23/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 13374 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/22/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
2018 13373 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/21/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 13372 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/20/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw oraz Statutu Osiedla Bazar na terenie Gminy Szelków.
2018 13371 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Szelków.
2018 11394 2018-11-22 Uchwała Uchwała nr I/9/18 Rady Gminy Szelków z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
2013 3876 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XLII/160/10 Rady Gminy Szelków z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2012 2757 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/127/09 Rady Gminy Szelków z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2009 841 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr XXV/112/08 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szelków w 2009r.
2009 321 2009-02-07 Uchwała Uchwała nr XXV/116/08 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2009.