Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 210

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11608 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11607 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2019 7679 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/79/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 7678 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023.
2019 7677 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 7676 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2019 7675 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczutowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 7674 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Szczutowo
2019 7673 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2019 6380 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 6379 2019-05-15 Uchwała Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.
2019 5198 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr VI/62/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 4858 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia sezonu kapielowego
2019 1879 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczutowo
2019 1878 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Szczechowo
2019 1877 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Stara Wola
2019 1876 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Słupia
2019 1875 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Podlesie
2019 1874 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mierzęcin
2019 1873 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Mościska
2019 1872 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Modrzewie
2019 1871 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Maluszyn
2019 1870 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łazy
2019 1869 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Karlewo
2019 1868 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Józefowo
2019 1867 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gugoły
2019 1866 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Grądy
2019 1865 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/32/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Grabal
2019 1864 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gójsk
2019 1863 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Gorzeń
2019 1862 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dziki Bór
2019 1861 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Dąbkowa Parowa
2019 1860 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Cisse
2019 1859 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/26/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Całownia
2019 1858 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Blizno
2019 1857 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/24/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Blinno
2019 1856 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/23/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Białasy
2019 1855 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr V/22/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Agnieszkowo
2019 1403 2019-01-28 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/17/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 696 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
2019 598 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 597 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Szczutowo w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023.
2018 12531 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 12043 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12042 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2018 12041 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 12040 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2018 10749 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/216/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
2018 10748 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/215/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo
2018 10747 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr XLIII/214/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczutowo
2018 8974 2018-09-24 Uchwała Uchwała nr XLII/208/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 6663 2018-07-02 Uchwała Uchwała nr XLI/204/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Stanica Harcerska "Nasz Dom" w Słupi
2018 5588 2018-05-24 Uchwała Uchwała nr XXXIX/196/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego
2018 4642 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/192/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udielania ze środków budżetu Gminy Szczutowo dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2018 4641 2018-04-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczutowo na obwody głosowania
2018 4055 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXVII/188/2018 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Szczutowo na okręgi wyborcze
2018 1543 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
2018 864 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczutowo
2018 863 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIV/179/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczutowo na lata 2018-2023
2018 663 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.
2018 662 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/168/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci oraz zwolnień od tego podaku.
2017 10903 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/164/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 10897 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/163/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2017 10896 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10895 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/162/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczutowie
2017 9719 2017-11-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo
2017 8655 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gójsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Gójsku
2017 8654 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXX/148/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 1 września 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami .
2017 6302 2017-07-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Szczutowo dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
2017 4246 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/130/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 4245 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/129/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo.
2017 4244 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/128/2017 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Szczutowo
2017 676 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2017 675 2017-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/117/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2016 11096 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/113/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/109/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2016 10551 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 10550 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/109/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2016 10549 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2016 9180 2016-10-28 Uchwała Uchwała nr XXI/104/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Szczutowo
2016 5813 2016-07-01 Uchwała Uchwała nr XIX/95/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gójsk gm. Szczutowo.
2016 4061 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2016 2310 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/79/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będącą w zakresie zadań własnych gminy.
2016 2309 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/78/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2016 2308 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/77/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2016 2307 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2016 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczutowo.
2016 1529 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 1090 2016-02-04 Uchwała Uchwała nr XV/74/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Szczutowo
2015 10955 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 10954 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/60/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10953 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2015 10952 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9737 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr XII/56/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 8128 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 6653 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6652 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6651 2015-07-28 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 6183 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania .
2015 6182 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6181 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 6180 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 6179 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 6178 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2015 6177 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2015 6176 2015-07-16 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2015 4689 2015-05-21 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa na rok 2015
2015 3776 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania .
2015 1214 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/13/2015 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie nadania ulic w miejscowości Szczutowo gm. Szczutowo.
2014 10862 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/273/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok
2014 10861 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIII/272/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2014 8947 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/268/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 września 2014r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 5932 2014-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/254/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie- Prawo energetyczne
2014 3859 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/247/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2014r. utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 3858 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/246/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie nadania ulic w miejscowości Słupia gm. Szczutowo dla terenów letniskowych
2014 3857 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2910 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014r. Uchwała budżetowa na rok 2014
2014 2732 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/236/2014 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo na lata 2014 - 2023
2014 596 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/235/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 12484 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/227/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok
2013 12483 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12482 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXXIII/223/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2013 7607 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Szczutowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2013 7606 2013-07-08 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie
2013 5732 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w worki przeznaczone do zbierania selektywnego odpadów komunalnych
2013 4756 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/196/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4755 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 25 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, czestotliwości i trybu uiszczenia opałaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2866 2013-03-11 Uchwała Uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Szczutowo z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szczutowo na rok 2013.
2013 403 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2013 402 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/174/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 401 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/173/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 400 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 399 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 398 2013-01-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/170/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczutowo
2012 8560 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2012 7746 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok
2012 7745 2012-11-16 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 października 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2012 6463 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczutowo.
2012 6462 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 6405 2012-09-19 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2012 4900 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/139/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szczutowo na 2012 r.
2012 4899 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2012 4898 2012-06-21 Uchwała Uchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Szczutowo z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu podmiotowi leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2012 671 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVIII/93/04 Rady Gminy Szczutowo z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 670 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczutowo na lata 2011-2016 z perspektywą do roku 2032"
2012 669 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 668 2012-01-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2012
2011 7566 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokosci stawekpodatku od nieruchomości oraz z wolnień od tego podatku
2011 7567 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/97/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 7568 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/98/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok
2011 6286 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2011 6285 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo
2011 6287 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy
2011 6289 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/91/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku
2011 6288 2011-11-16 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmiany powierzchni użytku ekologicznego położonego w miejscowości Białasy, gmina Szczutowo.
2011 5606 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr IX/77/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie
2011 5486 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/61/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gójsk
2011 5485 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzeń
2011 5484 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/59/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dziki Bór
2011 5489 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gugoły
2011 5488 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grądy
2011 5487 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/62/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabal
2011 5483 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/58/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbkowa Parowa
2011 5479 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blinno
2011 5478 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białasy
2011 5477 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Agnieszkowo
2011 5482 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cisse
2011 5481 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Całownia
2011 5480 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Blizno
2011 5499 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Wola
2011 5498 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupia
2011 5497 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie
2011 5502 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/81/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obowodu głosowania.
2011 5501 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczutowo
2011 5500 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szczechowo
2011 5496 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mierzęcin
2011 5492 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy
2011 5491 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/66/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karlewo
2011 5490 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/65/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Józefowo
2011 5495 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/70/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mościska
2011 5494 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/69/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Modrzewie
2011 5493 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr IX/68/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Maluszyn
2011 3350 2011-06-18 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2011 2521 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określania wymagań jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Szczutowo.
2011 2520 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2011 2523 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy.
2011 2522 2011-05-17 Uchwała Uchwała nr VI/30/2011 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
2011 637 2011-02-18 Uchwała Uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2011
2011 517 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2011 518 2011-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rady Gminy Szczutowo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczutowie z siedzibą w Gójsku.
2010 6350 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczutowo
2010 6349 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/193/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2010 6348 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 6353 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/198/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. o zmianie Uchwały Nr XXIX/167/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczutowo i jej jednostkom podległym
2010 6352 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/196/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok
2010 6351 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2010 4854 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 24 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2010 3849 2010-08-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szczutowo i jej jednostkom podległym
2010 2536 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/178/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 2537 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXX/179/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
2010 1323 2010-04-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczutowo na rok 2010
2009 6338 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6337 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolniń od tego podatku na 2010
2009 6340 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6339 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy
2009 4048 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/140/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczutowo
2009 2879 2009-06-29 Uchwała Uchwała nr XXI/134/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/05 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2009 2386 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/123/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo
2009 1910 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr XX/125/09 Rady Gminy Szczutowo z dnia 6 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
2009 1239 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/08 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1240 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/118/08 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczutowo na rok 2009
2009 1238 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/08 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Szczutowo