Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 151

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5001 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 161/XXVII/2017 z dnia 28.06.2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2019 5000 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/41/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny.
2019 4843 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr V/35/2019 z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2019 3002 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w Statucie samorządu mieszkańców wsi.
2019 3001 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2019 3000 2019-03-06 Uchwała Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy Oczyszczalni Ścieków w Szczawinie Kościelnym.
2019 1707 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/28/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 1706 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1705 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/20/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019.
2018 12211 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/16/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2018 12210 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019.
2018 12209 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.
2018 10731 2018-11-07 Uchwała Uchwała nr 235/XL/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Szczawin Kościelny
2018 8639 2018-09-11 Uchwała Uchwała nr 232/XXXIX/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.
2018 6802 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVII/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Szczawin Kościelny .
2018 5952 2018-06-06 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Szczawin Kościelny instrumentem płatniczym.
2018 4326 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr 209/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Szczawin Kościelny.
2018 4270 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Szczawin Kościelny na obwody głosowania
2018 4269 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/2018 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału gminy Szczawin Kościelny na okręgi wyborcze
2018 678 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia na rok 2018 Uchwały Nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014r w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 677 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia na rok 2018 Uchwały Nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014 roku odnośnie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2018 676 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXXII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2018
2017 11172 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 188/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym.
2017 11171 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 186/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2018 rok.
2017 11170 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2017 11169 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 184/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2018.
2017 11168 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 183/XXXI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 9036 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 180/XXIX/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2017 9035 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 178/XXIX/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie :zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr 167/XXVIII/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębkach ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 9034 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 177/XXIX/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 września 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr 166/XXVIII/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym i Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 7724 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 172/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr 129/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2017 rok.
2017 7720 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie:włączenia Samorządowego Przedszkola do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
2017 7718 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Trębkach w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 7716 2017-09-18 Uchwała Uchwała nr 166/XXVIII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 1 września 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Małkowskiego w Szczawinie Kościelnym i Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Szczawinie Kościelnym w ośmioletnią szkołę podstawową.
2017 5724 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 161/XXVII/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie:ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2017 5155 2017-06-05 Uchwała Uchwała nr 155/XXVI/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie: zamiaru włączenia Samorządowego Przedszkola do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
2017 3644 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 154/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie:uchylenia uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny.
2017 3643 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 148/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie:określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Szczawin Kościelny jest organem prowadzącym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2017 3642 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 147/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Szczawin Kościelny jest organem prowadzącym.
2017 3641 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
2017 2605 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: przedłużenia na rok 2017 Uchwały Nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014 - 2020.
2017 2604 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 144/XXIV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie:przedłużenia na rok 2017 Uchwały Nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014 roku odnośnie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2017 2603 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2017 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: projektu włączenia Samorządowego Przedszkola do Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym.
2017 1000 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 137/XXII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 173/XXXV/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Szczawinie Kościelnym.
2017 999 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 133/XXII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2017
2016 11627 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 130/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 73/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015 roku .
2016 11626 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 129/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2017 rok.
2016 11625 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 128/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2016 11624 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 127/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2017.
2016 11623 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 126/XXI/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 6000 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 112/XVII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Szczawin Kościelny
2016 3067 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 102/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 - 2017
2016 3059 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 100/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publlicznej w Szczawinie Kościelnym
2016 3053 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr 95/XIV/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 marca 2016r. w sprawie :przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2016 1573 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 93/XIII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie: w sprawie przedłużenia na rok 2016 Uchwały Nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014r w sprawie przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 1567 2016-02-19 Uchwała Uchwała nr 94/XIII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 stycznia 2016r. w spraw:ie przedłużenia na rok 2016 Uchwały Nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014 roku odnośnie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2016 789 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr 84/XII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016
2016 684 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr 75/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2015 10423 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr 71/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10213 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 74/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2016 rok.
2015 10212 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 73/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności , wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 10211 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 72/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 10210 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 70/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 10209 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 69/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016
2015 10208 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 68/XI/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.
2015 7532 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie:zmiany Załącznika do Uchwały Nr 99/XVII/2000 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie : ustalenia nazw ulic w miejscowości Szczawin Kościelny .
2015 7002 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr 50/VIII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie:przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Szczawinie Kościelnym.
2015 6003 2015-07-08 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2015 546 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr 22/III/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2015
2014 12079 2014-12-31 Uchwała Uchwała nr 4/I/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie: zmian w Statucie Gminy Szczawin Kościelny
2014 11635 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 14/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2015 rok.
2014 11563 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 13/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2015 rok.
2014 11562 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 12/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2014 11561 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 11/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:zwolnień w podatku od nieruchomości .
2014 11560 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 10/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2014 11559 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr 9/II/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 9390 2014-10-10 Uchwała Uchwała nr 261/LII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 września 2014r. w sprawie:ustalenia nazw ulic w miejscowości Szczawin Kościelny
2014 8640 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 253/LI/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 września 2014r. w sprawie:zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2014 1743 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 205/XLIV/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie:przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1583 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr 203/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie:ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 963 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 202/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie:podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 962 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr 201/XLIII/2014 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2014.
2014 692 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr 197/XLII/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie:określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2013 13473 2013-12-17 Uchwała Uchwała nr 194/XLI/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2013 12919 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 188/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2014 rok.
2013 12918 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 187/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2014 rok.
2013 12917 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 186/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2013 12916 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 185/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 12915 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 184/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2013 12914 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr 183/XL/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 8751 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 173/xxxv/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie:ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego Szczawinie Kościelnym.
2013 8750 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr 170/XXXV/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 lipca 2013r. w sprawie:uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym oraz uchylenia uchwały.
2013 6638 2013-06-13 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIII/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 maja 2013r. w sprawiew sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczawin Kościelny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 5643 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr 153/XXXII/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie: sprzedaży niezabudowanych działek gminnych w formie nieograniczonego przetargu ustnego oraz uchylenia uchwały.
2013 2703 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 142/XXX/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 lutego 2013r. zmiany Uchwały Nr 171/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.10.2005r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .
2013 2702 2013-03-06 Uchwała Uchwała nr 141/XXX/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 lutego 2013r. określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 1940 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 136/XXIX/2013 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczawinie Kościelnym.
2013 881 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 127/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: obwodów głosowania
2013 712 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 129/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. opłaty od posiadania psów na 2013 rok.
2013 711 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 128/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawin Kościelny
2013 710 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 124/XXVIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2013
2012 8691 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 121/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. zmiany Uchwały Nr 171/XXXVIII/2005 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26.10.2005r. dotyczącej określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata .
2012 8690 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 118/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2013 rok.
2012 8689 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 117/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościel na 2013 rok.
2012 8688 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 116/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.
2012 8687 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 115/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8686 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 114/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 8685 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 113/XXVII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2012r. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
2012 7550 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr 109/XXVI/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 października 2012r. w sprawie: okręgów wyborczych
2012 6323 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr 100/XXIV/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: przejęcia przez Gminę – Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2012 5478 2012-07-19 Uchwała Uchwała nr 95/XXIII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
2012 5060 2012-07-04 Uchwała Uchwała nr 90/XXII/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczawin Kościelny.
2012 3480 2012-04-18 Uchwała Uchwała nr 81/XIX/2012 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
2012 552 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr 62/XVI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2012
2011 7322 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 55/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7323 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 56/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 7320 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 53/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
2011 7321 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 54/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 7326 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 59/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2012 rok.
2011 7327 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 60/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.
2011 7324 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 57/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. opłaty od posiadania psów w 2012 roku.
2011 7325 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 58/XV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2012 rok.
2011 4670 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr 42/XI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 lipca 2011r. ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Szczawinie Kościelnym.
2011 2597 2011-05-19 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Szczawin Kościelny na rok 2011.
2011 2256 2011-05-06 Uchwała Uchwała nr 24/VI/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zmiany terminu czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu w budynku wielorodzinnym ul. Słoneczna 2 w Szczawinie Kościelnym oraz wykreślenia zapisów w Załączniku Nr 1 do Uchwały nr 188/XL/2002 Rady GminySzczawin Kościelny z dnia 29.05.2002 r.
2011 2204 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 kwietnia 2011r. zmieniajaca Uchwałę Nr 144/XXXVII/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości.
2011 2205 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
2011 2207 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:zmieniająca Uchwałę Nr 197/LII/2010 Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 7632 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 4/I/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Szczawin Kościelny
2010 6766 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 198/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: opłaty od posiadania psów w 2011 roku.
2010 6765 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 197/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 6764 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 196/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do ustalenia podatku rolnego na 2011 rok na obszarze Gminy Szczawin Kościelny.
2010 6767 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 199/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2011 rok.
2010 6770 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 202/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie:wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2011 rok.
2010 6769 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 201/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: okreslenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny na 2011 rok.
2010 6768 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 200/LII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.
2010 3549 2010-08-07 Uchwała Uchwała nr 173/XLIV/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2010 1297 2010-04-23 Uchwała Uchwała nr 170/XLII/2010 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie czasowego obniżenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i przynależnego do nich gruntu
2010 1276 2010-04-22 Uchwała Uchwała nr 161/XLI/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczawin Kościelny na rok 2010
2009 6512 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 154/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2010 rok
2009 6511 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 153/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6510 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 152/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6513 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 155/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2010 roku
2009 6516 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 159/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Szczawin Kościelny do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wspólnej realizacji Projektu pt. " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego " wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013
2009 6515 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 157/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2010 rok
2009 6514 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 156/XL/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Szczawin Kościelny na 2010 rok
2009 4677 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr 144/XXXVII/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wzorów informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości
2009 2069 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 128/XXXI/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2009 2070 2009-05-24 Uchwała Uchwała nr 129/XXXI/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
2009 1736 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 125/XXX/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 188/XL/2002 Rady Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Szczawin Kościelny
2009 1737 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr 126/XXX/2009 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 marca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej