Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 280

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11513 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw Gminy Suchożebry
2019 11512 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2019 11511 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2019 11510 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 11509 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11508 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 10429 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 10428 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 10098 2019-08-27 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 9805 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 8405 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 8404 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr IX/61/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania imion istniejącym pomnikom przyrody
2019 7550 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 7549 2019-06-17 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z terenu obiektu Centrum integracyjnego w miejscowości Borki Siedleckie
2019 7460 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody
2019 6229 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/51/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 6228 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry.
2019 6227 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 6226 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla Przewodniczącego Rady Gminy Suchożebry
2019 5784 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 5223 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 5222 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 5221 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2019 roku
2019 5220 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Suchożebry
2019 5219 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
2019 5218 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów
2019 5217 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/31/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 5216 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 2470 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 571 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci do szkół z terenu gminy Suchożebry
2019 570 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 569 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 568 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Suchożebry
2019 567 2019-01-11 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/14/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. na rok 2019
2019 566 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 12788 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 12787 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2018 11541 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/301/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 11540 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11539 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/298/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11538 2018-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXV/297/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019
2018 9349 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/294/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 9348 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/292/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Suchożebrska
2018 9347 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/289/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Suchożebrach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2018 9346 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXIV/287/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XXXIII/283/2018 w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchożebrach i nadania statutu.
2018 7693 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/285/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 7692 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/283/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Suchożebrach i nadania statutu.
2018 7240 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/282/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 7239 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/280/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/202/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30  czerwca 2017 r.
2018 7238 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/278/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borki Siedleckie
2018 7237 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/276/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/267/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 7236 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/275/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Suchożebry
2018 7235 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/274/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Suchożebry miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6412 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/273/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
2018 6411 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/271/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Suchożebry, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2018 6410 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/268/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Suchożebry przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2018 6409 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/267/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suchożebry dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3509 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/262/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.
2018 3508 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/260/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2018 – 2023.
2018 3507 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/257/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Suchożebry
2018 3506 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/256/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Podnieśno
2018 3505 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kownaciska
2018 3504 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/254/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Borki Siedleckie
2018 3503 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Suchożebry
2018 3502 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2018 roku.
2018 3501 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchożebry na stałe obwody głosowania
2018 3500 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Suchożebry na okręgi wyborcze
2018 3499 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/249/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.
2018 3498 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2018 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2017 12624 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2017 12623 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Suchożebry na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczania dotacji.
2017 12622 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/242/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2017 12621 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
2017 12620 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 11213 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/236/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 11212 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/231/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11211 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/230/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11210 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/229/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11209 2017-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVIII/228/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry
2017 10333 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/227/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2017
2017 10332 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/224/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Suchożebry, instrumentem płatniczym
2017 10331 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2017 10330 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2017 10329 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krynicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krynicy.
2017 10328 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krześlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krześlinie.
2017 10327 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/212/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Suchożebrach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Suchożebrach.
2017 8744 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/205/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 8130 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017
2017 7219 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w bużecie gminy na rok 2017
2017 6909 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XXI/174/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.
2017 6119 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XX/163/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 5459 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Krześlinie.
2017 5442 2017-06-20 Uchwała Uchwała nr XXIII/188/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2017 3427 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 2513 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/179/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2017 roku.
2017 2512 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.
2017 2511 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego
2017 2510 2017-03-14 Uchwała Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
2017 2243 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2017 1118 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr XVII/142/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 11950 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/169/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/167/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego - dróg , których zarządcą jest Gmina Suchożebry.
2016 11949 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/161/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XIX/156/2016 Rady Gminy Suchożebry w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2016 11948 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XX/160/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2016 11947 2016-12-30 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XX/165/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2016r.
2016 10614 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2016 10613 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/155/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/71/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2016 10612 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/154/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10611 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/153/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10610 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
2016 10609 2016-12-05 Uchwała Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suchożebry
2016 10013 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 9985 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XVI/128/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 8693 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/133/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8692 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/132/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
2016 8691 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVII/131/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry
2016 7638 2016-08-24 Uchwała Uchwała nr XIII/107/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
2016 6598 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
2016 6597 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5209 2016-06-08 Uchwała Uchwała nr XII/97/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
2016 4431 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XI/78/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 4064 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 24 marca 2016r. w sprawie zmiany brzmienia nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Rady Gminy Suchożebry Nr XI/81/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami
2016 3956 2016-04-21 Uchwała Uchwała nr XIV/108/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2016 3586 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 3068 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/104/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Suchożebrach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
2016 3062 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 marca 2016r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
2016 2432 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2016 2148 2016-03-04 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2016 1065 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/93/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie odstąpienia od opłaty targowej
2016 1064 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XII/90/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Suchożebry, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły lub gimnazjum.
2016 197 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakres tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”
2016 93 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr XI/84/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę Nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku
2016 92 2016-01-05 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XI/81/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 grudnia 2015r.
2015 10091 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 9908 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/73/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustanowienia tytułu: „Zasłużony dla Gminy Suchożebry”
2015 9882 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/74/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 9881 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/72/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku
2015 9880 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/70/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9879 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9878 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
2015 8994 2015-11-12 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 8199 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2015r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchożebry służebnością przesyłu.
2015 7361 2015-08-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach
2015 7292 2015-08-27 Uchwała Uchwała nr VI/40/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
2015 7267 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 3 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach.
2015 5493 2015-06-16 Uchwała Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015.
2015 5449 2015-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Suchożebrach
2015 5291 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2015 5290 2015-06-11 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych
2015 4921 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 4545 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 2679 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/232/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2015 2419 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 2411 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/220/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2015 1860 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/27/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2015 1859 2015-03-05 Uchwała Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów samorządowych przyjęcia dzieci do publicznego przedszkola oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
2015 321 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 291 2015-01-15 Uchwała Uchwała nr XXVII/220/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2015 169 2015-01-08 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014r.
2014 10638 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/228/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10637 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10636 2014-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIX/226/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 10440 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
2014 10187 2014-11-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/197/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
2014 9279 2014-10-07 Uchwała Uchwała nr XXII/173/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 9113 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 8779 2014-09-25 Uchwała Uchwała nr XXI/161/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 8100 2014-08-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie powszechnego udostępnienia obiektu centrum edukacyjno- turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry zlokalizowanego przy Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach
2014 7862 2014-08-18 Uchwała Uchwała nr XX/155/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 7442 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/142/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 7441 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/130/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
2014 6810 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XVII/128/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
2014 6093 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć bezpłatnych w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchożebry.
2014 6092 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/209/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie powszechnego udostępnienia obiektu centrum edukacyjno- turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry zlokalizowanego przy Zespole Szkół Publicznych im. H. Sienkiewicza w Suchożebrach
2014 3753 2014-04-09 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 3193 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/188/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
2014 3192 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/187/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3191 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych.
2014 3190 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2014 3154 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2773 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/80/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 2772 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr XII/79/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2014 936 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/73/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
2013 13735 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/182/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry.
2013 13734 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/179 /2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Suchożebry z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie.
2013 13733 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/165/2013 z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13732 2013-12-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/175/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchożebry na 2014 rok
2013 12925 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego – dróg, których zarządcą jest Gmina Suchożebry.
2013 12924 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/166/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2013 12923 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/ 165 /2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12922 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII /164/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Suchożebry oraz zwolnień w tym podatku
2013 12921 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/163/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
2013 12920 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXII/169/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry.
2013 11501 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 11414 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 11039 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10518 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/38/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 10045 2013-10-11 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Suchożebry.
2013 8536 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
2013 8191 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/152/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso
2013 8190 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/150/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8189 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/149/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie opdpadami.
2013 8188 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/148/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
2013 8187 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/147/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 8186 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr XX/151/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 7184 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXX/195/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżeci gminy na rok 2010
2013 6682 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/189/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 6507 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchożebry
2013 6506 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/139/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry.
2013 6505 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/137/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchożebry oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 6504 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk „Moje Boisko ORLIK 2012” w Suchożebrach
2013 6503 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2013 5142 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr XXII/142/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 4387 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIV/162/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2013 3668 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVI/174/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 3046 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/124/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borki Siedleckie i Przygody
2013 3045 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2013r.
2013 3044 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2013 3043 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/119/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3042 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XVII/118/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 14 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchożebry
2013 2655 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXV/167/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
2013 1493 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1492 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 1491 2013-02-08 Uchwała Uchwała nr XVI/109/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2012r.
2012 9581 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/104/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2012 9580 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XV / 102 /2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.
2012 9579 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Suchożebry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
2012 9578 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/ 103 /2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 7155 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Suchożebry w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchożebry.
2012 7154 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Suchożebry na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 7153 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2012 7152 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych
2012 5795 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Suchożebry publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz punktach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2012 5794 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchożebry.
2012 5793 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017
2012 5179 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 4484 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr NR XII /78/ 2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Suchożebry
2012 4483 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr XII/77/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 maja 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Suchożebry.
2012 3399 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/69/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchożebry w 2012r.
2012 3398 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2012 3397 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2012 3396 2012-04-17 Uchwała Uchwała nr XI/64/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2012 2765 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/139/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
2012 1842 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009r.
2012 1782 2012-02-23 Uchwała Uchwała nr X/57/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 stycznia 2012r. Uchwała budżetowa na rok 2012
2011 8243 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr IX/49/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suchożebry na lata 2012-2017
2011 7866 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Suchożebry.
2011 7867 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/45/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2011 7869 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji dotyczących podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 7868 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2011 5123 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2011 5124 2011-09-06 Uchwała Uchwała nr XX/133/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
2011 4482 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2011 1644 2011-04-05 Uchwała Uchwała nr III/5/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011
2010 6495 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Suchożebry.
2010 6431 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 6496 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 6498 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/193/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2010 6497 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Suchożebry.
2010 5684 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
2010 5494 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3644 2010-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVII/177/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010
2010 3071 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Suchożebry
2010 3072 2010-07-08 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2010 2528 2010-06-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Suchożebry na stałe obwody głosowania
2010 1372 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr XXV/166/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Suchożebrska
2010 515 2010-02-20 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2010 312 2010-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/161/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010
2010 213 2010-01-18 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 6745 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2009 6746 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 5042 2009-11-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2009 4864 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
2009 4527 2009-09-27 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
2009 3015 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/125/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2009 3014 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/124/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Suchożebry
2009 3017 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/131/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009
2009 3016 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr XX/129/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Suchożebry
2009 2374 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/126/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2009 2373 2009-06-09 Uchwała Uchwała nr XX/123/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych
2009 1138 2009-04-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchożebry na rok 2009